Praslowianie.pl: Gra „Głagolica”

Praslowianie.pl: Gra dla dzieci „Głagolica”

Początkowo była to tylko gra dla dzieci, ale 20 czerwca została uruchomiona w pełni i posiada obecnie 17 poziomów trudności. Miłej zabawy życzy autor z Praslowianie.pl

więcej u źródła:  http://praslowianie.pl/praslowianie-gry-glagolica.html

 

Czytajcie tam też nowy, rozszerzony artykuł o Słowiańskich Świątyniach:

http://praslowianie.pl/praslowianie-slowianskie-swiatynie.html

 

Słowianie wierzyli w Boga. Boga pod wieloma postaciami. Oddawali mu cześć modląc się w gajach, na wzniesieniach, nad rzekami i jeziorami, przy starych dębach czy lipach. Modlili się tam gdzie widzieli i czuli siłę przyrody. Miejsca w których się modlono czasem otaczano kamiennym kręgiem w środku stawiając figurę bóstwa. Budowali też drewniane Świątynie zwane chramami czy kącinami. Z wielkim trudem można odnaleźć ślady ich budowy, ich opisy tylko czasem pojawiały się w kronikach, częściej o nich wiadomo z przekazywanych ustnie legend i opowieści.

Jeden z najwcześniejszych znanych szczegółowych opisów takiej świątyni pochodzi z Kroniki Thietmara z 1002 roku i dotyczy ukrytego w środku puszczy grodu zwanego Radogoszcz:

W grodzie znajduje się tylko jedna świątynia, zbudowana misternie z drzewa i spoczywająca na fundamencie z rogów dzikich zwierząt. Jej ściany zewnętrzne zdobią różne wizerunki bogów i bogiń – jak można zauważyć, patrząc z bliska – w przedziwny rzeźbione sposób, wewnątrz zaś stoją bogowie zrobieni ludzką ręką w straszliwych hełmach i pancerzach, każdy z wyrytym u spodu imieniem. Pierwszy spośród nich nazywa się Swarożyc i szczególnej doznaje czci u wszystkich pogan. Znajdują się tam również sztandary (stanice), których nigdzie stąd nie zabierają, chyba że są potrzebne na wyprawę wojenną i wówczas niosą je piesi wojownicy. Do strzeżenia tego wszystkiego z należytą pieczołowitością ustanowili tubylcy osobnych kapłanów.

 

więcej  u źródła – link powyżej

Podziel się!