Praslowianie.pl: Kultura Pucharów Lejkowatych i narodziny Pra-Polski

Praslowianie.pl: Kultura Pucharów Lejkowatych i narodziny Pra-Polski

 

Wprowadzenie

Około 5600 r. p.n.e. z Kotliny Karpackiej przez Bramę Morawską na tereny dzisiejszej Polski wkroczyli pierwsi rolnicy. Była to ludność utożsamiana z archeologiczną Kulturą Ceramiki Wstęgowej Rytej. Zasiedlali żyzne tereny wzdłuż brzegów Wisły (czerwony szlak na mapie). W wykopaliskach archeologicznych, od Krakowa aż po Kujawy, widać powstawanie wielu osad oraz produkcję glinianych garnków. Na Kujawach około 5500 roku p.n.e. wyrabiane są pierwsze na świecie sery, kilkaset lat później pojawia się tam pierwsze po północnej stronie Karpat wyrabianie miodu.

Około 5000 r. p.n.e. również z Kotliny Karpackiej przez Bramę Morawską wkracza druga fala osadnictwa. W badaniach archeologicznych utożsamiana z archeologiczną Kulturą Lendzielską. Tym razem wkraczająca na nasze ziemie ludność kieruje się na północ wzdłuż rzeki Odry (niebieski szlak w sąsiedztwie czerwonego). Widać tu zorganizowaną i dobrze zaplanowaną wyprawę, w czasie której na trasie przemarszu budowane są drewniano-ziemne konstrukcje nazywane rondelami (artykuł: Siódmy rondel). W tym też czasie, po zachodniej stronie Odry pojawia się ludność, która równocześnie z nadodrzańską wyprawą ruszyła na północ wzdłuż rzeki Łaby.

 

W ciągu kolejnych wieków ludność Kultury Lendzielskiej zadamawia się po obu stronach Odry. Szukając nowych ziem do zasiedlenia zaczyna kierować się na wschód w stronę Wisły. Około 4000 r. p.n.e. na Kujawach w miejscowości Wenecja koło Biskupina pojawia się lendzielski rondel. Najprawdopodobniej wybudowała go ludność, która dotarła tu znad Odry brzegami Noteci.

 

więcej : http://praslowianie.pl/praslowianie-slowianska-europa-kultura-pucharow-lejkowatych-prapolska.html

Podziel się!