GORAN ŠARIĆ Srbi i u tajnim arhivama Vatikana! (PREDAVANJE PRED HILJADU LJUDI!)

GORAN ŠARIĆ Srbi i u tajnim arhivama Vatikana! (PREDAVANJE PRED HILJADU LJUDI!)

nadesłał Jarosław Ornicz

 

GORAN ŠARIĆ Srbi i u tajnim arhivama Vatikana! (PREDAVANJE PRED HILJADU LJUDI!)
GORAN ŠARIĆ Serbowie w tajnych archiwach Watykanu! (wykład przed tysiącem ludzi!)

Jarosław Ornicz dla tych co nie rozumieją tego co jest mówione:
28:48 – kraina Gormanum
37:21 – Deo Dobrati – Bóg Dobroci
39:46 imiona Pajo , Cujo , Babo , Tato
42:01 słowo słoń
– poniżej mniej więcej to o czym mówi w tej kwestii:
„We wszystkich językach europejskich słowo słoń jest z reguły odmianą łacińskiego elephantus. Ale nie w językach słowiańskich. We wszystkich językach słowiańskich słowo słoń jest słoniem. W sumie bez wyjątku. Jak to jest, że Polacy, Czesi, Słowacy, Słoweńcy, Chorwaci, Serbowie, Macedończycy, Bułgarzy, Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy mieli to samo miano/słowo dla słonia?

Według oficjalnych hipotez języki słowiańskie powstały 1000 lat przed Chrystusem, kiedy słonie dawno już zniknęły (z Europy – dopisek). Jeśli Słowianie jako wspólnota rozpadli się w VII wieku, ich języki, aż do pojawienia się słoni w Europie, niezależnie rozwijały się już prawie tysiąc lat!

Jeśli wierzymy wiedeńsko-berlińskiej sekcie, że Słowianie przemieścili się w VII wieku, to mamy poważne kłopoty. Okazuje się, że wszyscy Słowianie, gdy po tysiącu lat rozłąki spotkali się z słoniem, wymyślili takie samo miano/słowo na określenie tego zwierzęcia „słoń” i to niezależnie od siebie. Zgodnie z tym szalonym scenariuszem, Polacy poznają pojęcie „słoń” i wymyślają słowo „słoń”, te same pojęcia budują Bułgarzy, Rosjanie, Serbowie i Słoweńcy.

i wiele , wiele innych ciekawostek …

https://www.youtube.com/watch?v=CEcxQMClke4

Završno predavanje u serijalu od čak 30 predavanja. Ono što nas u školama uče o našoj prošlosti je pogrešno!

#GoranSaric, #centar, #istorijaSrba

Prva civilizacija nije nastala u Sumer, Babilonu ni Egiptu, nego na Dunavu, nekoliko kolimetara od centra Beograda!

Najveća civilizacija antike nije bila ni grčka ni rimska, nego megalitska civilizacija Balkana!

Centar rimskog carstva nije bio u Rimu, nego u Sremskoj Mitrovici!

U 7. stoljeću nije bilo masovnog doseljavanja!

Nemanjići nisu ni prva ni najveća srpska dinastija!

Srbi nisu 500 godina bili pod Turcima!

Iza krvavog 20. stoljeća na Balkanu moguće je pratiti trag do svjetskih centara moći!

Kako funkcionira zakulisa u Vatikanu?

Sve ove teze istoričar i katolički teolog dr Goran Šarić branio je u četvrtak, 13.12.2018., u 19 sati na Mašinskom fakultetu u Beogradu, na temelju stotina knjiga, dokumenata i znanstvenih radova svjetskih eksperata, koristeći tridesetak grana znanosti. Po prvi puta iznosio je i svoju ličnu priču. ——————————————————————————————————

Завршно предавање у серијалу од чак 30 предавања. Оно што нас у школама уче о нашој прошлости је погрешно! Прва цивилизација није настала у Сумер, Бабилону ни Египту, него на Дунаву, неколико колиметара од центра Београда! Највећа цивилизација антике није била ни грчка ни римска, него мегалитска цивилизација Балкана! Центар римског царства није био у Риму, него у Сремској Митровици! У 7. стољећу није било масовног досељавања! Немањићи нису ни прва ни највећа српска династија! Срби нису 500 година били под Турцима! Иза крвавог 20. стољећа на Балкану могуће је пратити траг до свјетских центара моћи! Како функционира закулиса у Ватикану? Све ове тезе Гисторичар и католички теолог Горан Шарић бранио је у четвртак, 13.12.2018., у 19 сати на Машинском факултету у Београду, на темељу стотина књига, докумената и знанствених радова свјетских експерата, користећи тридесетак грана знаности. По први пута износио је и своју личну причу.

 


 

Końcowy wykład z serii 30 wykładów. To, czego z naszej szkoły dowiadujemy się o naszej przeszłości, jest nierpawdą!

#GoranSaric, #centar, #istorijaSrba

Pierwsza cywilizacja nie powstała w Sumerze, Babilonie, ani w Egipcie, ale nad Dunajem, do tego jeszcze kilka kilometrów od centrum Belgradu!

Największą cywilizacją starożytności nie była ani grecka, ani rzymska, ale megalityczna cywilizacja Bałkanów!

Centrum Imperium Rzymskiego nie było w Rzymie, ale w Sremskiej Mitrovicy!

W VII wieku nie było masowej imigracji!

Nemanjići nie są pierwszą ani największą serbską dynastią!

Serbowie nie byli pod Turkami przez 500 lat!

Poza krwawym XX wiekiem na Bałkanach, możliwe jest podążanie szlakiem centrów władzy świata!

Jak działa tajne Archiwum w Watykanie?

Wszystkie te tezy historyk i teolog katolicki dr Goran Saric obronił w czwartek, 13.12.2018., o godzinie 19.00 na Wydziale Mechanicznym w Belgradzie, na podstawie setek książek, dokumentów i opracowań ekspertów światowych, używając trzydziestu gałęzi nauki. Po raz pierwszy stworzył własną historię.

Podziel się!