Благотин, град добрих људи – Blagotin gród dobrych ludzi (Vinczańska świątynia sprzed 8000 lat!)

Благотин, град добрих људи – Błagotin gród dobrych ludzi

W świetle odkryć genetycznych i powiązań archeologicznych, które łączą kulturę Vincza z kolejnymi kulturami środkowo-europejskimi przypisanymi do Prasłowian, bądź Słowiano-Ariów zupełnie inaczej należy popatrzeć na te odkrycia, jakie tutaj przedstawiono. W latach kiedy ich dokonano prawie nikt na świecie nie śmiałby ŁĄCZYĆ ICH ZE SŁOWIANAMI.  Nie dosyć, że chodzi o jedną z najstarszych świątyń w dziejach cywilizacji człowieka, to okazuje się ona być murowaną, a na dodatek powstała w okresie, kiedy nie istniał żaden Sumer, a tym bardziej Babilon czy Egipt, nie mówiąc o antycznej Grecji i Rzymie.

Blagotin, grad dobrih ljudi” je dokumentarna tv mini-serija od tri epizode reditelja Slobodana Ž. Jovanovića, a u proizvodnji Radio-televizije Srbije, 1993. godine. Serija otkriva tajnu Blagotina, izuzetno važnog neolitskog nalazišta na Balkanu, u jugo-zapadnoj Srbiji, nedaleko od grada Trstenika, izuzetnog po tome što je arheološka ekipa Beogradskog univerziteta koju predvodi dr Svetozar Nani Stanković pronašla prvi zidani hram u istoriji čovečanstva.

„Blagotin miasto dobrych ludzi” to telewizyjny film dokumentalny mini-seria trzech odcinków reżyserowanych przez Slobodana Ż. Jovanoviczia wyprodukowana przez Radio i Telewizję Serbii w 1993 roku. Seria odsłania tajemnicę Blagotinu niezwykle ważnego miejsca okresu neolitycznego na Bałkanach w południowo-zachodniej Serbii, w pobliżu miasta Trstenika. Zespół archeologiczny z Uniwersytetu w Belgradzie, kierowany przez dr Svetozara Nani Stankoviczia odkrył najstarszą świątynię murowaną w dziejach ludzkości.

https://www.youtube.com/watch?v=Z9u4FHXhrcU

Hramovi su u neolitu obično bili deo kuće, ali ovde se hram nalazi u okviru blagotinskog naselja, na trgu prečnika 30 metara, i to u njegovom samom centru, kao zasebna građavina. Hram je zidan 6000 godina pre Hrista. Imao je oltar koji je poluzidom bio odvojen od profanog prostora oblika presečene pečurke i gde su se nalazila četiri prestola postavljena tako da pokazuju apsolutni sever-jug, a na ovim prostorima po suncu ili po mesecu nikada ne može da se odredi apsolutni sever-jug. U inicijalnom delu oltara, na dubini od 2.5 metra, nalazila se razbijena lobanja jelena sa rogovima postavljenim pod odredjenim uglom, što se prvi put pojavljuje u istoriji čovečanstva. U unutrašnjosti oltara pojavljuje se cik-cak linija koja je usko vezana za kult.

 Świątynie w okresie neolitu były zwykle częścią domu, ale nie jest to świątynia ta świątynia która znajduje się w Blagotinie. Na placu o średnicy 30 metrów, w jego ścisłym centrum, postawiono ją jako osobny budynek. Świątynia została zbudowana 6000 lat przed Chrystusem. Miała ona ołtarz, który został oddzielony od przestrzeni profanum,  półkolem tworzącym formę grzyba, gdzie postawione zostały cztery trony ułożone idealnie tak by wyznaczały swoim położeniem oś północ południe. Takie ich skonfigurowanie nie było możliwe w tej przestrzeni ani przy pomocy Słońca ani Księżyca. W przedniej części obszaru wydzielonego ołtarzem, na głębokości 2,5 m, odkryto złamaną czaszkę jelenia z żuchwami umieszczonymi pod specjalnym kątem, co widzimy po raz pierwszy w dziejach człowieka jako celowe działanie. W wewnętrznej przestrzeni wydzielonej znajduje się linia zygzakowata ściśle związana z kultem.

https://www.youtube.com/watch?v=TbdmhjO2Xfk&feature=youtu.be

 

U južnom delu hrama nađene su dve skulpture boginje „Velike majke” okrenute licem ka zapadu. Donji deo skulptura je sa jako naglašenim gluteima, stilizovanim i skraćenim nogama, i predstavlja simbol žene praroditeljice, dok gornji deo figura predstavlja stilizovanu glavu jelena, simbol muškog principa. Ove neobične figure predstavljaju muški princip i ženski princip sjedinjene u jednoj jednostavno napravljenoj skulpturi i ostavština su neolitskog čoveka za budućnost koja u sebi nosi kompletnu filosofiju ljudske vrste. Pored mnogih drugih predmeta nađeni su modeli zrna pšenice od gline koji su donošeni kao darovi u hram, zatim alati, sečiva, igračke i amuleti za zaštitu od zlih duhova. Nađeni su i darovi u obliku nakita čak iz pensilvanijskih Alpi, što znači da je Blagotin bio značajni religijski centar, svetilište gde se u odredjeno doba godine sakupljao narod celog Balkana i Evrope.

 

  W południowej części świątyni znaleziono dwie rzeźby bogini „Wielkiej Matki” obrócone licem ku Zachodowi. Dolna część rzeźby ma bardzo wyraźne, połyskliwe, stylizowane i skrócone nogi i jest symbolem kobiety jako prarodzicielki, podczas gdy górna część figury przedstawia stylizowaną głowę jelenia, symbol męski. ta niezwykła postać reprezentuje męską zasadę i żeńską zasadę połączone w jedno, w prostej formie rzeźby będącej dziedzictwem, neolitu skierowanym w przyszłość, a stanowiącej dowód głębokiego przekazu filozoficznego jej twórców. Oprócz  znaleziono wiele innych obiektów, które oddają kształt ziarna pszenicy oddany w glinie, które są wykonane jako dary ofiarne dla świątyni. Znaleziono też narzędzia, łopatki, zabawki i amulety do ochrony przed złymi duchami. Zostały znalezione i dary w postaci biżuterii, która odbyła daleką drogę z Alp Pensylwańskich (?), co oznacza, że ​​Błagotin był znaczącym ośrodkiem religijnym, sanktuarium, gdzie w pewnych porach roku gromadzili się ludzie z całych Bałkanów i Europy Środkowej.

https://www.youtube.com/watch?v=dWb3xLIC7UI

Utvrđeno je da su se u Blagotinu pravili prvi hlebovi, što za 3000 godina pomera starost prvog hleba, jer se do nalazišta Blagotina smatralo da se prvi hleb pojavio oko 3000 godine p.n.e u gradu Uru.

Naselje Blagotin imalo je sve odlike velikog grada. Prostiralo se na jednom hektaru zemlje i imalo je oko 100 stambenih objekata, povezanih ulicama koje su se slivale ka trgu i njegovom centru, tj. hramu. Na žalost do sada je istraženo samo 2.5% nalazišta. Blagotin nije imao bedema i zbog toga je i dobio naziv „Blagotin, grad dobrih ljudi”. Sa žaljenjem, sa preranom i iznenadnom smrću dr Svetozara Nani Stankovića stalo se sa arheološkim iskopavanjima na lokalitetu Blagotina, a obustavljena je i inovatorska ideja studentskih arheoloških kampova. Doktorat koji je ovaj vrsni pedagog i naučnik napisao na temu arheološkog nalazišta Blagotin nepravedno je zapostavljen i zaboravljen.

Stwierdzono, że pierwsze chleby znane na świecie zostały wypieczone w Blagotinie, co przesuwa datę wypieku pierwszego chleba o 3000 lat wstecz, gdyż do tej pory uważano że najstarszy egzemplarz chleba znaleziono w Ur i pochodził o n z około 3000 lat p.n.e..

Osada Blagotin miała wszystkie cechy dużego miasta. Rozciągnięta na obszarze jednego hektara miała około 100 budynków mieszkalnych, które są połączone ulicami przecinającymi się pod kątem prostymi centrum, w którym znajdowała się świątynia. Niestety, jak dotąd zbadano tylko 2,5% wykopaliska. Blagotin nie miał murów obronnych i pewnie dlatego nazywano go „Blagotin, miasto dobrych ludzi”. Przedwczesna i nagła śmierć dr Svetozara Nani Stankoviczia spowodowała zatrzymanie wykopalisk  archeologicznych w Blagotin, gdzie prowadził on innowacyjne obozy archeologiczne dla studentów. Doktorat, który ten znakomity pedagog i naukowiec napisał na temat stanowiska archeologicznego Blagotin, został niesprawiedliwie zaniedbany i zapomniany.

Podziel się!