Paweł Szydłowski: Niemieckie ROCZNIKI KWENDLIBURSKIE i inne niemieckie kroniki o przywłaszczeniu sobie przez Bolesława Chrobrego cesarskiej korony CESARZA NIEMIEC Augusta Henryka !!!!!

Niemieckie ROCZNIKI KWENDLIBURSKIE i inne niemieckie kroniki o przywłaszczeniu sobie przez Bolesława Chrobrego cesarskiej korony CESARZA NIEMIEC Augusta Henryka !!!!!

 Stanisław Szukalski: Bolesław Chrobry  (projekt pomnika)

 

Podaj dalej!!!!! Niemieckie ROCZNIKI KWENDLIBURSKIE i inne niemieckie kroniki o przywłaszczeniu sobie przez Bolesława Chrobrego cesarskiej korony CESARZA NIEMIEC Augusta Henryka !!!!!

1. Roczniki Kwedlinburskie – Bolesław książę Polski, odkrywszy, że umarł cesarz August Henryk, podniesiony na duchu do głębi napełnia się trucizną pychy do tego stopnia, że pomazany koronę sobie zuchwale przywłaszczył. Ta jego umysłu urojona zuchwałość wkrótce pociągnęła za sobą zemstę. Wkrótce bowiem nagle został uderzony smutnym wyrokiem śmierci. Po nim, syn jego Mieszko starszy wiekiem podobną pychą się rozzuchwalając zarazę zuchwałości rozlał wzdłuż i wszerz (Annales Quedlinburgenses, s. 578–579).

2. Dzieje Konrada – W tym samym roku, który tu wymieniłem już wcześniej [tj. 1025], Słowianin Bolesław, książę Polaków, zdobył z krzywdą króla Konrada insygnia królewskie i tytuł królewski, lecz jego zuchwalstwo przyćmiła nagła śmierć. Jego syn Mieszko II, równie niefrasobliwy jak ojciec, przepędził na Ruś swego brata Ottona, ponieważ sprzyjał on królowi. W jaki sposób król Konrad ukarał Mieszka[drugiego] za to zuchwalstwo, a Udalryka, księcia Czech, za wiarołomstwo, opowiem w innym miejscu (Chwalebne czyny cesarza Konrada II, s. 34–35).

3. Rocznik Hildesheimski pod datą 1028 – Misak [Mieszko II], który już przez kilka lat królestwo Słowian tyrańsko sobie przeciw cesarskiemu majestatowi uzurpował, wschodnie tereny Saksonii z wielkim wojskiem swoich gwałtowanie najechał (Annales Hildesheimenses, s. 25).

Podziel się!