Pierwszy kalendarz podręczny na świecie ma 8000 lat i pochodzi z Serbii

Pierwszy kalendarz podręczny na świecie ma 8000 lat i pochodzi z Serbii

nadesłał Jarosław Ornicz

Prvi džepni kalendar na svetu star je čak 8 000 godina i nalazi se u Srbiji

 

Przedmioty kultury Vincza z Medvednika

Medvednjak je praistorijsko naselje i jedno od najvećih nalazišta iz perioda neolita. Smatra se prestonicom vinčanske kulture. Nalazi se u ataru sela Grčca, kod Smederevske Palanke. Dobilo je ime po istoimenom potoku. Naselje Medvednjak otkriveno je 1968. godine, kada su izvršena prva zaštitna iskopavanja.

Medvednjak to prehistoryczna osada i jedno z największych znalezisk okresu neolitu. Jest uważany za stolicę kultury Vinca. Znajduje się w górę od miejscowości Grcec w pobliżu Smederevskiej Palanki. Został nazwany od strumienia o tej samej nazwie. Osiedle Medvednjak odkryto w 1968 r., kiedy przeprowadzono pierwsze wykopaliska ochronne.

Lokalitet Medvednjak. Foto: Večernje novosti

Naseobina na ovom lokalitetu bila je na svom vrhuncu pri kraju mlađeg kamenog doba koje obiluje vrednim arheološkim materijalom. Jedinstvena po svojoj vrednosti i retkosti jeste neobično ukrašena kljova divljeg vepra, stara oko 8 000 godina. Ovaj predmet smatra se prvim džepnim kalendarom na svetu.

Osadnictwo w tym miejscu osiągnęło szczyt pod koniec młodej epoki kamienia, warstwa ta obfituje w cenny materiał archeologiczny. Unikalną w swej wartości i rzadkością jest pięknie rzeźbiony i barwiony kieł dzika mający około 8000 lat. Ten przedmiot jest uważany za pierwszy kalendarz podręczny na świecie.

Oto, jak to wygląda:


Jest to forma w kształcie ksi
ężyca. Na nim, na zewnątrz, znajdują się cztery wycięcia, również o kształcie księżycowym, a od wewnątrz wygrawerowanych jest 28 miniaturowych trójkątnych zagłębień. Wszystko to przedstawia cykl 28-dniowego księżyca z czterema charakterystycznymi miejscami i sugeruje, że najprawdopodobniej jest to podręczny kalendarz księżycowy – mówi prof. Dr Milorad Stojić z Instytutu Archeologicznego SANU.

Lunarni kalendar je veoma dugo u upotrebi, još od paleolita. On se koristi i danas, na primer u praćenju začeća i razvoja deteta i slično, ali nikada i nigde nije nađena tako eksplicitna predstava kao što je slučaj sa predmetom iz Smederevske Palanke – kaže prof. dr Stojić.

Zbog čega je ovaj lokalitet još značajan?

On smatra da pronalazak ovog koštanog kalendara otvara mnogo novih pitanja, o neolitskoj civilizaciji u Pomoravlju, o tome da li su ljudi 6.000 godina pre nove ere pomoću lunarnog kalendara pratili prirodne cikluse setve i žetve, ili su planirali porodicu i pratili trudnoću.

Kalendarz księżycowy był używany przez długi czas od okresu paleolitu. Jest używany dzisiaj, na przykład w monitorowaniu rozwoju dziecka itp., Ale nigdy nie znaleziono tak wyraźnie zachowanego kalendarza księżycowego, jak ma to miejsce w przypadku Smederevskiej Palanki – mówi prof. Dr Stojić.

Dlaczego ta sprawa jest tak ważna?

Uważa on, że wynalezienie tego kalendarza z kła dzika otwiera wiele nowych pytań o neolityczną cywilizację w Pomoravlju, choćby o to czy 6000 lat temu, w kalendarzowym cyklu księżycowym ludzie ustalali naturalne cykle siewu i zbioru, albo planowali rodzinę i śledzili ciążę.

Przedmioty kultury Vincza z Medvednika

Otkriće iz Medvednjaka je nesumnjivo jedno od najvećih iz neolitskog perioda, ne samo zbog kljove – kalendara. Na ovom lokalitetu je nađeno više kultno – umetničkih predmeta od kamena i kosti nego na bilo kom drugom neolitskom nalazištu na svetu.

Odkrycie z Medvednika jest niewątpliwie jednym z największych z okresu neolitu, nie tylko z powodu kalendarza z kła dzika. W tej miejscowości znaleziono wiele kultowo-artystycznych przedmiotów z kości i kamienia, jakie nie są znane z żadnego innego znaleziska z okresu neolitu na świecie.

źródło: http://www.opanak.net/prvi-dzepni-kalendar-na-svetu/

Podziel się!