Marian Nosal – Waza z Bronocic sprzed 5500 lat oraz fotoreportaż „Jesień Wielkich Bronocic, czy Wiosna już nadchodzi?”

Waza z Bronocic sprzed 5500 lat oraz fotoreportaż Jesień Wielkich Bronocic, czy Wiosna już nadchodzi?

 

W 1976 r., czyli ponad 40 lat temu, podczas wykopalisk prowadzonych na terenie dużej neolitycznej osady w  Bronocicach nad rzeką Nidzicą odkryto ceramiczną wazę z  dekoracją-rysunkiem, który jest najstarszym znanym dowodem używania pojazdu kołowego na świecie. A  na końcu tego tekstu będzie fotoreportaż „Jesień Bronocic, czy Wiosna już nadchodzi?” z  pobytu w  Bronocicach współczesnych i  o tym, jak Bronocice powinny wyglądać. Zapraszam.

 

Rysunek z wazy z Bronocic
oddany na tablicy pod pomnikiem
w miejscu byłych wykopalisk
Fot. Marian Nosal

źródło: http://slowianieiukrytahistoriapolski.pl/archeologia/znaleziska_archeologiczne/waza_z_bronocic/index,pl.html

 

Wieś Bronocice znajduje się między miastami Buskiem-Zdrojem i  Krakowem na linii północny wschód-południowy zachód oraz między Miechowem i  Nowym Korczynem na linii północny zachód-południowy wschód.

Czyli w  centrum historycznym południowej Polski.

Wiek wazy z  Bronocic szacuje się za pomocą datowania radiowęglowego na 3635 do 3370 lat przed nasza erą.

Czyli pięć i  pół tysiąca lat!!!

Rysunek wozu z dyszlem
z wazy z Bronocic
oddany na tablicy pod pomnikiem
w miejscu byłych wykopalisk
Wóz ma jakiś okrągły przedmiot na pokładzie
czy to koło zapasowe?
czy to beczka z kiszoną kapustą?
czy to woźnica?
albo jego żona?
tego nikt nie wie…
a może zbiornik na paliwo,
czyli coś do jedzenia
dla turów
ciągnacych ten wóz?
Ktoś wymyślił, że to kamień
obciążający siano, żeby go wiatr nie rozwiał
Fot. Marian Nosal

 

Badania sąsiadujących kości zwierząt wykazały nawet datowanie 4725 ± 50 lat p.n.e. [1]

„… Podczas gdy piktogramy przedstawiające dwukołowe wozy kultury Uruk (dotychczas uznawane za najstarsze znane przykłady ukazujące wóz) są o  dwa wieki późniejsze. …” [1]

„…Piktogramy z  Uruk oznaczające sanie i  wóz (ok. 3100-3050 r. p.n.e.)…” [2]

Waza przez archeologów zaliczana jest do kultury pucharów lejkowatych.

Kultura ta powstała na terenie Kujaw, czyli w  centrum Polski, pod wpływem oddziaływania kultury lendzielskiej na lokalne podłoże mezolityczne.

Nazwa Kultury Pucharów Lejkowatych związana jest z   charakterystycznym kształtem naczyń z   brzuścem baniastym i   szeroko rozchylonym, lejkowatym kołnierzem.

I co najwazniejsze Kultura Pucharów Lejkowatych związana była z  ludnością o   charakterystycznych dla Słowian i   Staroeuropejczyków haplogrupach Y-DNA R1a oraz I1 i   I2.

Dlatego uważajcie, czy nasi „polscy naukowcy” i  dziennikarze obcych, ale polskojęzycznych mediów nie zechcą przypisać znaleziska Celtom, Germanom, wpływom Sumeryjskim i  każdemu, kto tylko się nawinie, niezależnie od tego, czy jest w  tym sens, byle by to tylko nie byli nasi przodkowie.

Razem z  wazą znaleziono szczątki turów.

Otarcia na rogach tych zwierząt pozwalają przypuszczać, że to właśnie tury mogły być pierwszymi w  dziejach ludzkości zwierzętami pociągowymi.

Największą zagadką naukową tego artefaktu jest to, że polska nauka, polski system edukacji i  polska prasa nie robią nic, aby tę rewelację archeologiczną i  historyczną naprawdę rozpropagować.

Przecież czterokołowy wóz z  dyszlem, czy bez, jest wynalazkiem epokowym w  dziejach całej ludzkości!

Waza z Bronocic sprzed 5500 lat oraz fotoreportaż Jesień Wielkich Bronocic, czy Wiosna już nadchodzi?

więcej u źródła: http://slowianieiukrytahistoriapolski.pl/archeologia/znaleziska_archeologiczne/waza_z_bronocic/index,pl.html

Podziel się!