Uroczyste ukonstytuowanie Serbo-Łużyckiego Sejmu

Uroczyste ukonstytuowanie Serbo-Łużyckiego Sejmu

Dnia 17 listopada 2018 roku w Slepo (niem. Schleife), miało miejsce prymarne posiedzenie Serbskiego Sejmu, czyli pierwszego parlamentu serbołużyckiego, stanowiącego obywatelską inicjatywą oddolną, aspirującą do bycia głosem serbskiego narodu w Niemczech. Demokratycznie wybrano 24 posłów; 12 z Górnych Łużyc i 12 z Dolnych Łużyc. Uroczyste ukonstytuowanie Serbskiego Sejmu poprzedziła ekumeniczna msza w ewangelickim kościele w Slepo. Imprezie towarzyszyła również ciekawa, zachowana w stylu regionalnym, oprawa muzyczno-taneczna.
Wiele deputowanych (kobiet) podkreśliło swoją przynależność do narodu serbołużyckiego poprzez strój ludowy, założony na to pierwsze, inicjalne posiedzenie.

więcej u źródła: Pismo Folkowe

Podziel się!