Ocalić Masyw Ślęży jako wspólne dziedzictwo: Pięciolecie wysyłki listu do papieża Franciszka – Bez odpowiedzi

Ocalić Masyw Ślęży jako wspólne dziedzictwo: Pięciolecie wysyłki listu do papieża

„Niezmierzona jest buta Korporacji Watykańskiej.”

Czesław Białczyński

– w Piątą 5-tą Rocznicę Wysyłki Listu do Papieża Franciszka i jego namiestników korporacyjnych w Polsce oraz w Pierwszą Rocznicę Procesu Andrzeja Szuberta wytoczonego za obrazę uczuć religijnych przez księdza Staszka z Sulistrowic i wójta gminy Sobótka.

List otwarty do: Jego Świątobliwość Papież Franciszek, Biskup Rzymu Jego Ekscelencja Arcybiskup Józef Kupny, Metropolita Wrocławski

 

Wrocław, 13.11.2013

English translation of Letter

Deutsche Übersetzung des Briefes

 gora-sleza-na-dolnym-slasku_90669

Słowiańska starożytna rzeźba niedźwiedzia (jednego z dwu) na górze Ślęży. Repliki rzeźby niedźwiedzi służą jako wsparcie ołtarza w pobliskim kościele.

images

Kultowe miejsce Słowian zawłaszczone przez religię judeo-katolicką

 

008d                                                        Wejście na Ślężę

 

Ocalić Masyw Ślęży jako wspólne dziedzictwo 

 

List otwarty do:

Jego Świątobliwość Papież Franciszek, Biskup Rzymu

Jego Ekscelencja Arcybiskup Józef Kupny, Metropolita Wrocławski

Szanowni Panowie, już od kilku lat możemy zaobserwować niepokojące poczynania proboszcza z Sulistrowic, pana prałata dra Ryszarda Staszaka, dotyczące braku respektu i poszanowania dla słowiańskich i celtyckich miejsc kultu na Masywie Ślęży.

Wszystkie góry w Masywie Ślęży – na tysiące lat przed przybyciem chrześcijaństwa – były świętym miejscem Słowian Zachodnich. Masyw stanowi rodzaj łącznika między światem przyrody a światem duchowym, i był miejscem wielu obrzędów z tym związanych. W tym sensie w świadomości polskich Słowian po dziś dzień Ślęża jest naszą świętą górą, tak jak Grabarka dla prawosławia czy Częstochowa dla katolicyzmu.

Dzisiaj dla wielu ludzi nie związanych z tradycją chrześcijańską, Ślęża i Radunia pozostają celem wycieczek, a dla wielu są miejscem medytacji, refleksji, pogłębiania własnej duchowości, zgłębiania tych tradycji w spotkaniu z pozostającymi tu artefaktami tych słowiańskich tradycji.

Od wielu dziesiątek lat miejsca te są intensywnie odwiedzane przez mieszkańców Wrocławia i okolic, przez ludność z całej Polski a nawet i z zagranicy, a także przez ludzi nie związanych z żadną tradycją religijną, w celu poszukiwania tych ww. historycznych i duchowych wartości czy też jako miejsce odpoczynku i rekreacji.

Od kilku lat trwa jednak sukcesywne zawłaszczanie publicznej i turystycznej przestrzeni Ślężańskiego Parku Krajobrazowego na wyłączną działalność Kościoła katolickiego. Z jednej strony przy głównym szlaku z Przełączy Tąpadła na Ślężę ustawia się znaki drogi krzyżowej, a na szczycie monumentalny krzyż, z drugiej zaś doprowadza się do usunięcia rzeźby, która jest wierną repliką posągu Światowida  znajdującego się w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. Rzeźba ta stała od ponad trzech lat w Domu Turysty  Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Romana Zamorskiego na szczycie Ślęży, w miejscu dla siebie najwłaściwszym, lecz została usunięta na skutek nacisków ks. Staszaka.

Taka praktyka i takie poczynania proboszcza z Sulistrowic spotykają się też z niezrozumieniem i ubolewaniem ze strony wielu członków samego Kościoła katolickiego. Duża część decyzji tutejszego proboszcza odnośnie Masywu Ślęży nie ma szerszego poparciu ze strony tutejszej ludności, a jest raczej działaniem samowolnym, łamiącym dobre obyczaje pokojowego współżycia.

W imieniu całej diaspory słowiańskiej i wszystkich osób, którym dziedzictwo słowiańskie na Masywie Ślęży jest cenną wartością, wyrażamy niniejszym sprzeciw wobec polityki lokalnych administratorów Kościoła katolickiego, polegającej na braku szacunku dla naszych wspólnych słowiańskich korzeni, bo przecież i w żyłach polskich katolików płynie słowiańska krew.

Opisane powyżej wydarzenia wpisują się niestety w daleko szerszą perspektywę. Z wielkim niepokojem obserwujemy i boleśnie odczuwamy jak przestrzeń niezależnej myśli i działania wolnych ludzkich duchów kurczy się i jest zawłaszczana przez polski kler.

Nie jest to z pewnością odzwierciedleniem ideału samego Kościoła katolickiego wg Soboru Watykańskiego II, szczególnie dotyczącego tu tematu stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, wyrażonego w deklaracji Nostra Aetate, czy też w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et spes, wypowiadającej się tak pozytywnie o wartościach humanistycznych i ogólnoludzkich współczesnego świata.

Dialog, respekt i poszanowanie innych tradycji religijnych postawił sobie Kościół katolicki na tymże soborze jako czołowe wyzwania dla przyszłej drogi Kościoła w tych wiążących dokumentach soborowych.

Całe spektrum działań Kościoła katolickiego w Polsce jawi się jednak raczej jako odwrót od idei Soboru Watykańskiego II i powrót do fundamentalizmu religijnego, graniczącego często z fanatyzmem.

XXI wiek to czas pojednania. Zjednoczona Europa narodów, w której to jednoczeniu Kościół katolicki miał swój niezaprzeczalny wkład, jest oparta na tolerancji i poszanowaniu innych obyczajów i światopoglądów. Zjednoczona cała ludzka rodzina, bogata dorobkiem swoich tak różnych dróg, którymi kroczyła od początku dziejów, chce być uszanowana w swojej różnorodności. Czy także współistnienie daje się wpisać w treść nowej ewangelizacji?

Zwracamy się z prośbą do Jego Świątobliwości i Jego Ekscelencji, by uczynili co w Ich mocy, by odwrócić niedobre tendencje, by Święta Góra Słowian mogła stać się jednak miejscem POJEDNANIA i DIALOGU, nie waśni i podziału.

Z poważaniem i serdecznymi pozdrowieniami

(1.) Zespół Redakcyjny miesięcznika „Słowianić” (2.) wraz z grupą inicjatorów

Czesław Białczyński, Kraków, pisarz i publicysta

Piotr Kudrycki, Muchnice Nowe, sadownik i wydawca

Joanna Maciejowska, Wrocław, historyk

Marek Wójtowicz, Wrocław, inżynier

2.

Mariusz Agnosiewicz, Warszawa, wydawca

Radosław S. Czarnecki, religioznawca, Towarzystwo Kultury Świeckiej

Justyna Jakimowicz, Gajówka, Góry Izerskie

Jacek M. Kwiatkowski, Sulistrowice, teolog, coach, terapeuta

Lucyna Łobos, Chicago

Jerzy Artur Naglik, Berlin, fizyk, przedsiębiorca

Anna Olszta, Bydgoszcz, inżynier

Krzysztof Orłowski, Dublin, przedsiębiorca i healer

Tadeusz Owsianko, Sobótka, dziennikarz

Jerzy Przybył, Norrköping (S), artysta, rzeźbiarz i malarz

Beata Rejszel, Tychy, nauczyciel

Adam Smoliński, Szczecin, dziennikarz

Emilia Szeterlak, Zielona Góra, nauczyciel

Barbara Walczak, Wadowice, Klub Zaginione Dziedzictwo

Paweł Ziemiński, Łódź, dr nauk ekonomicznych, przedsiębiorca

PODPISYWANIE LISTU

Szanowni Państwo, wybraliśmy drogę dla nas wymagającą najmniejszego nakładu pracy, gdy chodziło o pisanie skryptu strony internetowej. Niestety nie mogą Państwo dokonać swojego wpisu bezpośrednio sami, wypełniając formularz wersji flash. Możliwe jest to tylko przez wysłanie takiego krótkiego potwierdzenia pocztą elektroniczną. Lista sygnatariuszy jest uzupełniana systematycznie w plikach po kilku, kilkunastu sygnatariuszy.

A zatem e-mail na adres info@slowianskasprawa.pl

Ocalić Masyw Ślęży jako wspólne dziedzictwo 

 

Lista sygnatariuszy

Listu otwartego do Papieża Franciszka i Arcybiskupa Wrocławskiego

 1. Witold Wilk, Ozimek, przedsiębiorca
 2. Krystyna Tyszkowska, Sobótka, healer wibroterapii
 3. Dawid Mikrut, Binarowa, uczeń technikum
 4. Krzysztof Falkowski, Sulistrowice, Doradca Finansowy
 5. Wojciech Pachecki,  Siedlce, przedsiębiorca
 6. Karol Sawiak, Zielona Góra, inżynier geodeta
 7. Joanna Kuruc, Wrocław, nauczyciel germanista
 8. Renata Klimczyk, Łódź, pedagog
 9. Marcin Mirocha, Kraków, parkieciarz
 10. Beata Jeleniewicz, Olsztyn, magister filozofii, autorka artykułów
 11. Agnieszka Rudnicka, Oslo, historyk
 12. Dagmara Suchorab, Zdzieszowice, biolog środowiska
 13. Katarzyna Goliszek, Liverpool. nauczyciel, tłumacz
 14. Jakub Wojewoda, Wrocław, student architektury i urbanistyki na PWr
 15. Alina Frey, Warszawa matka siedmiorga dzieci, asystent nauczyciela przedszkola
 16. Łukasz Czajka, Nysa, zoolog
 17. Grzegorz Dróżdż, Adamów, wykształcenie średnie
 18. Elżbieta Michalska, Świnoujście, psycholog
 19. Katarzyna Chorążek, Tarnów, nauczyciel
 20. Mariusz Bączyk, Golina, przedsiębiorca, poeta
 21. Mariola Birus-Bączyk , Golina, ekonomistka, artystka
 22. Halina Małozięć, Ząbkowice Śląskie , mgr ekonomii
 23. Anetta Szymańska, Wałbrzych, mgr pielęgniarstwa
 24. Ireneusz Pachecka,  Jędrzejewo, lek. wet.
 25. Dariusz Kołecki, Toruń, filozof
 26. Halina Drużga, Sobótka, pedagog
 27. Dariusz Borowiec, Legnica, Słowianin
 28. Krzysztof Grzesik, Cardiff (UK), pracownik supermarketu
 29. Agata Kaźmierczak, Wrocław, polonistka
 30. Czesław Bukowiec, Wrocław, animator kultury
 31. Rafał Makles, Chorzów, operator urządzeń walcowniczych
 32. Aleksandra Rubikowska, Częstochowa, muzyk
 33. Krzysztof Obrubko, Warszawa, media i reklama
 34. Anna Królikowska, Łódź, geograf, architekt krajobrazu
 35. Marcin Sudol, Wałbrzych, student kierunku Logistyka
 36. Krzysztof Borowski, Wrocław, inżynier
 37. Urszula Draber, Warszawa, handlowiec
 38. Elen Elijah, Sieradz coach, terapeuta
 39. Małgorzata Flis Lubartów księgowa
 40. Paweł Wroński, Wrocław, student prawa
 41. Krzysztof Miciuła Sołtys, Lublin, bezwyznaniowy niezależny przedsiębiorca
 42. Martyna Żuczkowska, Wałbrzych, hotelarz
 43. Marceli Trzebski, Sobótka, wykształcenie średnie
 44. Renata Szewczyk, Warszawa, Konsultant funduszy unijnych
 45. Dorota Miaskiewicz, Warszawa, Specjalista w dziale digitalizacji
 46. Robert Polkowski, Białystok, urzędnik
 47. Patrycja Cełko, Koźmice Wielkie, psycholog
 48. Norbert Czaj, Sosnowiec, uczeń  liceum
 49. Małgorzata Szyler, Siemianowice Śl., geodeta
 50. Alina Nowaczyk, Głogów, nauczyciel, fundacja FREEDOM
 51. Kamil Rędzia, Lublin, student
 52. Aldona Gajos, Szczecin, mama dziecka niepełnosprawnego
 53. Emilian Henryk Wilk, Kraków, student
 54. Wenta Mateusz Adrian, Słupsk, student
 55. Oskar Jańczak, Sławno, liceum dla dorosłych
 56. Martyna Warchala, Dąbrowa Górnicza, Technik organizacji usług gastronomicznych
 57. Stanisław Lipski, Warszawa, programista
 58. Wojciech Steć, Würzburg (Niemcy), Przedsiębiorca
 59. Christian Stuebe, Warszawa, grafik, fotograf
 60. Marcin Stańczuk, Radom, etnolog, muzealnik
 61. Piotr Grel, Kraków, dziennikarz-ogrodnik
 62. Ewa Pokrzywka, Iłża, Studentka UŚ Katowice, WEiNoE Cieszyn
 63. Jolanta /Jovita/ Witkowska, Sulejówek,  emeryt
 64. Agnieszka Wójcik, Kraków, policealne
 65. Łukasz Zagórski, Poznań, biolog
 66. Władysław Zagórski, Poznań, elektronik
 67. Szymon Nowakowski ,Toruń/Tuchola, Technikum Leśne
 68. Dariusz Marszałek, Bielsko-Biała, artysta plastyk
 69. Martyna Borsewicz, Bielsko-Biała, artystka
 70. Dariusz Niemcewicz, Gdańsk, technik
 71. Magdalena Skrzypiec, Jelenia Góra, średnie
 72. Barbara Jaworowska ,Białystok, księgowa
 73. Damian Chodorek , Olsztyn, inżynier gospodarki przestrzennej
 74. Karolina Draber, Sochaczew, historyk sztuki
 75. Mariusz Wisniewski,  Strasbourg,  psychoterapeuta
 76. Renata Matusiak, Lubanie, bibliotekarka
 77. Anita Wiatr, Kłodzko, sprzedawca
 78. Dominika Dera, Wałbrzych, technik usług hotelarskich
 79. Sebastian Luboński, Wałbrzych, inżynier
 80. Anna Szymańska, Gliwice, księgowa
 81. Magda Wiluś, Wtelno, wykształcenie wyższe
 82. Sylwia EL Wałbrzych, fryzjerka
 83. Dawid Nowak, Radom, dziennikarz
 84. Natalia Grolik, Kończyce Małe, pedagog
 85. Adam Wojciechowski, Łódź, pracownik poczty
 86. Klaudia Sagała, Katowice, student
 87. Wiesław Marynowski, Puszcza Rządowa, pracownik drogowy
 88. Inga Schorowska, Wrocław, nauczycielka
 89. Zawadzka Małgorzata, Śrem, wykształcenie średnie
 90. Dorota Ewa Bryl, Stuttgart, pielęgniarka
 91. Mikołaj Rybacki, Legnica, muzyk
 92. Marian Wolak, Kożuchów,  emerytowany ppłk WP
 93. Michał Marciniak, Bujaków, programista operator CNC
 94. Arkadiusz Pabian, Stargard Szczeciński, student inżynierii chemicznej
 95. Maciej Rutkowski, Żary, student
 96. Łukasz Gąsecki, Lubin, Uczeń
 97. Anna Tamuć, Wrocław, studentka prawa
 98. Nina Rybicka, Konin, pracownik administracyjny
 99. Jacek Rozwadowski, Kildare (IE), muzyk

100. Szymon Plechowski, Toruń, nauczyciel

101. Renata Gąsior, Rzeszów

102. Sławomir Ślęzak, Dzierzgoń, Informatyk

103. Kamil Politowicz, Tczew, operator produkcji

104. Paweł Więzowski, Toruń, bezrobotny

105. Anna Gajda, Bielsko-Biała, nauczyciel

106. Kacper Starościk, Wrocław, wykształcenie średnie

107. Zbigniew Szarycz, Gdynia, emeryt

108. Aleksander Przybytko, Pruszcz Gdański, spawacz, mechanik przemysłowy

109. Beata Broka, Drawsko (Wlkp), kucharz małej gastronomii, słuchacz lic. dla dorosłych

110. Ryszard Choroszy, Chicago USA, aktor

111. Barbara Choroszy, Chicago USA, dziennikarka radiowa w Chicago

112. Anna Konarska, Gliwice, uczennica liceum

113. Justyna Konarska, Gliwice, programista

114. Agata konarska, Gliwice, księgowa

115. Adam Konarski, Gliwice, kierownik ds. ruchu

116. Bartosz Niziołek, Gliwice, programista

117. Tomasz Smejkal, Gliwice, student

118. Tomasz Paczka, Gliwice, student

119. Magdalena Fabia, Gliwice, uczennica technikum

120. Karolina Fabia, Gliwice, uczennica liceum

121. Martyna Bartyzel, Gliwice, uczennica liceum

122. Roksana Gorzka, Gliwice, uczennica liceum

123. Magdalena Kwiatkowska, Gliwice, uczennica liceum

124. Martyna Kwiatkowska, Gliwice, studentka

125. Artur Kwiatkowski, Gliwice, murarz

 1. Dr. Bohdan Kroczek, Chicago USA,  lekarz

127. Jacek Ludwikowski, Gdańsk, uczeń

 1. Elicja Lewandowska, Bydgoszcz, emeryt

129. Wojciech Widera, Tychy, specjalista ds. BHP

130. Sebastian Matuszak, Gdynia, przedstawiciel handlowy

131. Katarzyna Georgiou, Wrocław nauczyciel

132. Sebastian Habel, Tarnów, technik mechanik

133. Paweł Styczyński, Wrocław, ichtiolog, instruktor nauki jazdy

134. Seweryn Boguta, Legnica, informatyk

135. Bartosz Zięba, Poznań, farmaceuta

136. Janusz Ligocki, Cieszyn, urzędnik

137. Karol Cichoński, Poznań, administrator systemów Informatycznych

138. Sebastian Adamczyk, Bydgoszcz, mechanik

139. Krzysztof Dorosz, Kraków, student

140. Piotr Lewandowski, Gdańsk, inżynier ds. wdrożeń

141. Joanna Jacheć, Szczecin, przedsiębiorca

142. Radosław Romańczyk, Czeladź, pracownik ochrony fizycznej osób i mienia

143. Jarosław Gach, Gdańsk, pracownik biurowy

144. Jarosław Popławski, Wrocław, inżynier

145. Grzegorz Sawicki, Lublin, technik laboratorium

146. Adrian Kmieciński, Rzeszów, pracownik uczelni wyższej

147. Konrad Cykman, Brzeźno Lęborskie, uczeń technikum

148. Sławomir Pustelnik, Bielsko-Biała, specjalista do spraw rozliczeń

150. Marcin Gałka, Olkusz, elektronik-projektant

151. Adrian Łukaszewicz, Probark, uczeń

152. Karol Goc, Pszczyna, realizator dźwięku

153. Anna Milc, Szczecin, logistyk

154. Agnieszka Skarżycka, Warszawa, przedsiębiorca

155. Marcin Kobyłecki, Rawa Mazowiecka, Informatyk

156. Paweł Polatowski, Ciechocinek, sprzedawca

157. Tomasz Częścik, Słupsk, dziennikarz

158. Kacper Stołowski, Nowy Targ, student

159. Patrycja Lisewska-Wille, Trondheim, automatyka

160. Lucjan Żółtek, Nowy Targ, policjant

161. Elżbieta Kliber, Wrocław, ekonomista

162. Dariusz Sadowski, Warszawa/Łazy, mechanik

163. Sandra Kalinowska, Białystok, architekt krajobrazu

164. Radosław Mrowiec, Bielsko-Biała, informatyk

165. Łukasz Bociek, Dąbrowa Tarnowska, pedagog, handlowiec

166. Krzysztof Bulik, Bielsko-Biała, przedsiębiorca

167. Agata Lewandowska, Czarny Dunajec, technik administracji

168. Daniel Szymonowicz, Kraków, projektant graficzny, szef Stowarzyszenia   Rekonstrukcji Historycznej „Raróg”

169. Marcin Najdek, Żagań, żołnierz

170. Grzegorz Owczarzak, Poznań, specjalista ds. BHP

171. Mateusz Andrzejczak, Krosno, technolog instalacji sanitarnych

172. Krystyna Konowalska,  Grudziądz, emeryt

173. Oskar Jakubisiak, Warszawa, student, artysta malarz, rodzimowierca polski

174. Robert Bułka, Łodygowice, introligator/student

174. Robert Bułka, Łodygowice, introligator/student

175. Hubert Prygiel, Radom, bezrobotny

176. Aleksander Tenderenda, Bytów, technik handlowiec

177. Robert Moraczewski, Skierniewice, student WUM

178. Bogumił Szymański, Kraków, student

179. Mateusz Curyło, Wrocław, pielęgniarz

180. Natalia Barankiewicz, Bielsko-Biała, kontroler jakości

181. Elżbieta Müller, Sulistrowice, emeryt

182. Michał Dziedzic, Warszawa, analityk baz danych

183. Hanna Litawińska, Kobierno, Masażysta, dekodyk

184. Piotr Ścibor, Kutno, student

185. Zofia Bednarczyk, Burglen TG-Szwajcaria, księgowa

186. Jan Sałdan, Warszawa, prywatny przedsiębiorca

187. Marek Pasławski, Sulistrowice, prawnik

188. Maria Humięcka, Szczerców, nauczyciel

189. Kamila Dudek, Dijon-Wrocław, tłumacz

190. Joanna Muszyńska, Śrem, socjolog

191. Marcin Przygoda, Zakopane, magazynier

192. Dariusz Kubik, Ostrowiec Świętokrzyski, inżynier budownictwa

193. Dominik Dankowski, Kielce, instruktor sportowy

194. Luiza Godlewska-Moroz, Brwinów, matka 2 dzieci, asystent. ds. administracji

195. Przemysław Mazurek, Wodzisław Śląski, student

196. Borys Harasimowicz, Ruda Śląska, prywatny przedsiębiorca

197. Małgorzata Gwara, Warszawa, studentka

198. Natalia Krasoń, Rogów Sobócki, sprzedawca

199. Marek Grabarek, Kędzierzyn- Koźle, student

200. Piotr Góra, Szczecin, handlowiec

201. Piotr Pawlak, Łódź, student, redaktor Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej

202. Joanna Wilczyńska, Kamień Pomorski, studentka, chrześcijanka

203. Mikołaj Suryn, Sopot, uczeń

204. Wojciech Kawalec, Hyżne, nauczyciel

 1. Maciej Młynarski, Będzin, student/geolog

206. Maciej Perczak, Wrocław, student socjologii bezpieczeństwa

206. Paweł Wolski, Lubin, student

207. Jan Szarafiński, Sopot, student archeologii

208. Michał Kierzkowski, Malbork, student

209. Maciej Kapałczyński, Toruń, tłumacz

210. Agnieszka Janik, Grudziądz, ekonomista

211. Karina Tomszak, Kraków, zootechnik

212. Patryk Marek Wesołowski, Rypin, uczeń

213. Mariusz Szkudlarek, Toruń, analityk

214. Jędrzej Manikowski, Poznań, student

215. Wiktor Fabeck, Długomiłowice gm. Reńska Wieś, instruktor jazdy konnej/student

216. Anna Macek, Bardo, uczennica

217. Katarzyna Janusz, Szczecin, studentka

218. Jakub Jakubczyk, Łódź, uczeń

219. Radosław Wróblewski, Wrocław, programista

220. Bartłomiej Cichosz, Gorzów Wielkopolski, rzemieślnik, odtwórca historyczny

221. Tomasz Wroński, Warszawa, przedsiębiorca

222. Małgorzata Stepaniak, Opole, student prawa

223. Joanna Głogowska, Chylice, uczennica

224. Dariusz Basiński, Słupsk, saper

225. Maciej Mizielski, Bielsko-Biała, specjalista ds. marketingu

226. Olga Gruszka, Rozmierka, artysta

227. Piotr Ringwelski, Brusy, inżynier

228. Katarzyna Kot, Warszawa, studentka

229. Daniel Głowacki, Białystok, przedsiębiorca

230. Patryk Jan Rybus, Czarnków, magazynier

231. Tomasz Trzęsimiech, Wrocław, grafik komputerowy

232. Rafał Chodzicki, Szczecin, specjalista SEO i Social Media

233. Judyta Prokesz, Kraków, prawnik

234. Rafał Szuflet, Łódź, ochrona środowiska

235. Ernest Krawczyk, Łódź, handlowiec

236. Marta Wojtanek, Milanówek, uczeń

237. Michał Kręcisz, Kraków, uczeń liceum

238. Agnieszka Goździejewska, Poznań, dziennikarka, redaktorka

239. Michał Majkowski, Kołobrzeg, student

240. Agnieszka Żak, Meyreuil (F), inżynier

241. Marcin Bieniek, Stuttgart, technolog robot wykończeniowych

242. Maria Rumińska, Olsztyn, artystka, muzyk

243. Marcin Sajdak, Bydgoszcz, architekt

244. Jakub Gadomski, Szczecin, nauczyciel

245. Błażej Krajczewski, Warszawa, magister filozofii, projektant graficzny

246. Kacper Witkowski, Trzebnica, student PWr

247. Jarosław Krajewski, Płock, pracownik najemny, Wolny Słowianin

248. Przemysław Jarosz, Pyskowice, fototechnik

249. Julia Słomińska, Poznań, studentka historii sztuki

250. Jakub Janosik, Tarnów, student/ konceptualista

251. Michał Pilarski, Warszawa, informatyk

252. Mateusz Ławnik, Mikołów, inżynier

253. Piotr Krzywoszyński, Wrocław, technik dentystyczny

 1. Dawid Szatkowski, Projektant, Olsztyn

255. Wojciech Marczewski, Zamość, uczeń liceum

256. Michał Janiszewski, Dobrzany, animator

257. Adam Budny, Potasze, product manager

258. Maciej Drewicz, Kalisz, historyk

259. Andrzej Młodowicz, Wrocław, analityk

260. Tomasz Adamczewski, Turek, magazynier

261. Piotr Cieślik, Jelenia Góra, konstruktor maszyn

262. Artur Tojza, Gdynia, publicysta, recenzent

263. Mariusz Orłów, Kamienna Góra, pracownik fizyczny

264. Marta Skoczeń, Kamienna Góra, matka małego dziecka

265. Piotr Juczcic, Wrocław, dyspozytor

266. Damian Lewko, Zielona Góra, uczeń

267. Anna Miernikowska, Niedzica, artystka

268. Aleksandra Chrobak, Wrocław, pracownik administracyjny

269. Michał Gabryś, Warszawa, uczeń

270. Renata W. Olek, Poznan, Bradford, promocja zdrowia

271. Marcin Zawadzki. Odolanów, wykształcenie średnie

272. Ida Pawłowicz, Gdańsk, studentka

273. Sebastian Sypniewski, Ruda Śląska, specjalista ds. gospodarowania mieniem

274. Piotr Futko, Bojanowo, fotograf

275. Jakub Gądko, Bielsko-Biała, uczeń

276. Mirosław Kurek, Katowice, pracownik muzeum, socjolog

277. Marta Nowak, Poznań, studentka

278. Włodzimierz Lewandowski, Wrocław, mgr inż. budownictwa lądowego

279. Krzysztof Matuszek, Katowice, student

280. Szymon Wojtasz, Lubawa, uczeń szkoły zawodowej

281. Michał Gil, Głuchołazy, technik chemik

282. Maja Baranowska, Wrocław, animatorka kultury i studentka

283. Radosław Greń, Czarże, student

284. Izabela Kukulska, Przeworsk, studentka pedagogiki

285. Sławomir Górnicki, Lublin, monter

286. Angelika Januszewska, Radlin, uczennica

287. Maciej Kościelniak, East Hampton NY, USA, biznesmen

288. Julia Szafran, Wrocław, uczennica LO

 1. Maciej Ciastoń, Wrocław, Student/Archeolog

290. Marek Kuligowski, Trzemeszno, malarz, tatuator, mąż, ojciec

291. Bartosz Zasieczny, Szczecin, student filologii polskiej

 1. Nikia Domowicz, Chicago, USA, analityk danych
 2. Artur J. Domowicz, Chicago, USA, rapper/producent, CorteXtainmant
 3. Ita Dobrowolska, Warszawa, artysta
 4. Monika Statkiewicz, Poznań, studentka
 5. Zuzanna Gumienny, Longford (IRL), uczennica
 6. Kuba Wielhorski, Jastarnia, uczeń liceum
 7. Tomasz Jędraszak, Mogilno, menedżer
 8. Dariusz Jasiński, Łążek Chwałowski, uczeń liceum
 9. Aneta Wiśniewska, Skierniewice, architekt wnętrz
 10. Piotr Drąg, Wrocław, marketingowiec
 11. Sławomir Mazur, Knurów, strażak
 12. Kinga Magiera, Bielsko-Biała, muzyk i wokalistka
 13. Paweł Pabiś, Katowice, magister pielęgniarstwa
 14. Magdalena Jędryka-Basińska, Strzelin, fotograf, Wolna Słowianka
 15. Krzysztof Waldowski, Bydgoszcz, technik informatyk
 16. Aleksander Radecki, Kraków, student

308. Michał Torończak, Wrocław, wykształcenie wyższe

309. Emilia Lacher, Zielona Góra, doradca klienta

310. Paweł Rybczyński, Legnica, pracownik produkcji

311. Tomasz Śmigielski, Koszalin, student wzornictwa

312. Anna Słaby, Poznań, pracownik biurowy

313. Waldemar Słaby, Poznań, pracownik budowlany

314. Zuzanna Słaby, Poznań, uczennica liceum

315. Szymon Kaczmarek, Pątnów, uczeń

316. Marita Rutkowska, La Linea de la concepcion (E), sec officer

317. Sławomir Fordon, Bydgoszcz, kierowca

318. Jacek Kubik, Ostrowiec Świętokrzyski, uczeń

319. Jacek Zalewski, Jastrzębie-Zdrój, wytłaczarkowy

320. Piotr Gołka, Wrocław, farmaceuta

321. Agata Wasilewska, Poznań, studentka leśnictwa

322. Joanna Zalewska, Dębina, uczennica liceum

 1. Kacper Janicki ,Pabianice ,uczeń

324. Konrad Urbańczyk, Kraków, uczeń

325. Michał Głuchowski, Katowice, informatyk

326. Jacek Zalewski, Gdańsk, monter rusztowań

327. Czesława Śliwińska,  Wrocław, Księgowa

328. Agnieszka Mizera, Chicago, USA, office manager,  wykształcenie ekonomiczne

329. Andrzej Dudkiewicz, Łódź, inżynier

330. Daniel Gadomski, Warszawa, uczeń

331. Aleksandra Jura, Milicz, Opiekun DPS

332. Krzysztof Barański, Wojkowice Komorne, nauczyciel

333. Małgorzata Barańska, Wojkowice Komorne, nauczyciel

334. Tomasz Jędrzejczyk, Tomice, elektronik

 1. Agata Rożyńska, Kartuzy, uczennica technikum

336. Tomasz Hulewicz, Wrocław, kontroler jakości

337. Łukasz Mrugacz, Ostrołęka, uczeń liceum, artysta

338. Kamila Kamińska, Częstochowa, studentka

339. Ryszard Wiesztort, Wrocław, inżynier

340. Jan Krawczyk, Warka, biolog środowiskowy

341. Michał Moroz, Brwinów, Geodeta

342. Monika DeMari, Floryda, przedsiębiorca

343. Przemysław Walkowski, Poznań, Przedsiębiorca

344. Sławomir Olszewski, Wałbrzych, rysownik

345. Paweł Szwarc, Łódź, informatyk

346. Paweł Lison, Tychy, uczeń liceum

347. Grzegorz Kowal, Opole, student

348. Daria Sałyga, Opoczno, uczeń klasy 3 technikum

349. Władysław Klaczyński, Żyrardów, emeryt

350. Sebastian Wysokiński, Włodawa, technik mechanik

351. Izabela Kozieł, Zielona Góra, bioenergoterapeuta

352. Dariusz Gądek, Mysłowice, muzyk

353. Elżbieta Świątek, Kielce, geograf

354. Tadeusz Czarny, Szczecin, aktor

355. Tomasz Jędrasik, Głogów, magazynier

356. Michał Jeleniewicz, Olsztyn, technik telekomunikacji

357. Bożena Gutowska, Olsztyn, pracownik obsługowy

358. Anna Macek, Bardo, uczennica

359. Agata Baran, Gliwice, uczennica technikum

360. Barbara Łupicka, Warszawa, ekonomistka, wolny człowiek

361. Teresa Korczak, Nowy Targ, pedagog

362. Janusz Kuliński, wrocławski miłośnik Ślęży

363. Bartosz Kuruc, Wrocław, pracownik budowlany

364. Zbigniew Nowak, Poznań, menedżer

365. Magdalena Bielecka, Sosnowiec, uczennica liceum, wolna Słowianka

366. Michał Szczypta, Nowy Targ, technik elektryk

 1. Smelkowski Dominik, Gniezno, operator maszyn do produkcji opon

368. Maciej Wroblewski, Glenview USA, inżynier

 1. Martika Wojciechowska, Radziejów, uczennica

370. Michał Kostusiewicz, Chodkowo/Działki gm. Bodzanów, kierownik składu węgla

371. Izabela Kostusiewicz, Chodkowo/Działki gm. Bodzanów, pedagog

372. Tomasz Malec, Wrocław, rzemieślnik

373. Jozefa Zablotna, Chicago IL USA, średnie chemiczne

374. Wojciech Chirowski, Czerna, żołnierz zawodowy

375. Krzysztof Libera, Wrocław, uczeń

376. Konrad Kowalczyk, Godziszewo, uczeń

377. Aleksandra Wdowiak, Gdynia, uczennica liceum, charakteryzatorka

378. Katarzyna Chromiec, Nasielsk, uczennica liceum

379. Paweł Jastrzębowski, Gdańsk, lekarz

380. Hanna Urbanowicz, Nidzica, wolny zawód

381. Kamila Selene Streich, Łaskarzew, uczennica liceum

382. Rafał Kempin, Szczecin, student

383. Miłosz Szymański, Swarzędz, marynarz

384. Arkadiusz Zawistowski, Wrocław, dyrektor serwisu

385. Michał Brodzik (a.k.a Poreslav), Łochów, muzyk

386. Borys Kowalski, Koszalin, student psychologii

387. Mateusz Prusik, Sorkwity, student leśnictwa

388. Kinga Kociabińska, Szczecin, studentka

389. Mariusz Golub, Ełk, przedstawiciel handlowy

390. Michał Kadłubek, Żory, uczeń technikum informatycznego

391. Małgorzata Dyrcz, Wrocław, studentka

392. Katarzyna Budzik, Częstochowa, Grafik

393. Michał Warś, Gdańsk, student

394. Marta Pawlak, Częstochowa, lekarz weterynarii

395. Martyna Stachowiak, Turek, Dziennikarz

396. Piotr Szopa, Warszawa, matematyk, inżynier programista

397. Daniel Worobel, Lubin, student

398. Stanisław Kuźmicki, Kwidzyn, magazynier

399. Beata Kolasa, Warszawa, technik budowlany

400. Maria Jasińska, Zabrze, grafik komputerowy

401. Rafał Biesiadecki, Skołoszów, politolog, stosunki międzynarodowe Obsługa Ruchu Granicznego

402. Anastazja Mróz, Końskowola, —-

403. Paweł Szydłowski, Kazimierz Dolny, uczeń LO

404. Krzysztof Stępniak, Będzin, prywatny przedsiębiorca, performer

 1. Gorazd Bogdanowic, Jarocin, technik

406. Bartłomiej Żur, Łaziska Średnie, student

407. Monika Bednarek, Poznań, menager

408. Paulina Kiełbowicz, Lublin, pedagog

409. Szymon Tatarczyk, Rybnik, uczeń technikum

410. Agata Kretschmer, Poznań, grafik

411. Elżbieta Łabaj, Kraków, analityk ds. procesów finansowo-księgowych

412. Łukasz Klat, Łódź, student ROFiTv, Łódź

413. Dominika Gola, Bydgoszcz, analityk

414. Anna Gruchała, Łódź, sprzedawca

415. Wojciech Mrozek, Jelenia Góra, student

416. Przemysław Żądło, Warszawa, ochroniarz

417. Marika Grzelak, Puławy, magister sztuki, artysta malarz, przedsiębiorca

418. Ewa Kieferling, Kraków, studentka informatyki

419. Krystian Grzesik, Blachownia, Operator Wtryskarek

420. Kamil Stobiecki , Łódź, Pracownik Produkcji

421. Roman Then, Bielsko-Biała – terapeuta

422. Piotr Duława, Cieszyn, student

423. Piotr Sulecki, Dobrzejewice/Toruń, student/budowlaniec

424. Małgosia Gomółka,  Ostrów Wlkp./Shenyang,  marketingowiec/psychotronik

425. Jowita Smolarek, Gdynia, Marynarz

426. Grzegorz Bromirski, Toruń, technik inżynierii środowiska

427. Katarzyna Zarówna, Oborniki, specjalista ds. marketingu

428. Bartłomiej Kozakiewicz, Przeradz, przedsiębiorca: geodezja i kartografia

429. Tomasz Poczmański, Warszawa, ochroniarz

430. Przemysław Serednicki, historyk

431. Robert Przewłocki, Gdańsk, menedżer sprzedaży

432. Marian Kitura, Rybnik, bezrobotny

433. Karol Duliński, Wrocław, żołnierz WP

434. Rafał Staszewski, Łódź, uczeń

435. Izabela Stępień, Łódź, sprzedawca

436. Ewa Człapińska, Rososza, psycholog

437. Barbara Hlywa, Zielona Góra, kosmetyczka

438. Marcin Czernek, Brzesko, ogrodnik

439. Adam Pietrzak Sieradz hydraulik

440. Witold Mosiołek, Jakuszowa, technolog żywności

441. Katarzyna Mikulska Łódź zielarka, animator, starszy sprzedawca

442. Iga Radek, Szczecin, studentka logopedii

443. Łukasz Królak, Strachocice Kolonia, Student

444. Lech Seweryn, Częstochowa, pracownik reklamy

445. Maciej Byczkowski, Kutno, handlowiec, Słowianin

446. Izabela Bogusławska, Zgierz, rzemieślniczka

447. Jacek Hajdamowicz, Sobótka, logistyk

448. Aleksandra Zaliwska, Warszawa, specjalista ds. obsługi klienta

449. Grzegorz Liebert, Warszawa, specjalista

450. Dobrawa Wysocka, Birmingham, pracownik fizyczny

451. Kaja Szynder, Białystok, uczennica technikum

452. Aleksandra Palarczyk, Mińsk Mazowiecki, uczennica technikum weterynaryjnego

453. Jacek Kowalski, Sudragi gm. Sierpc, robotnik

454. Katarzyna Pająk, Wałcz, studentka Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narod. UMK

455. Franciszek Marek Piątkowski, Lublin, adwokat

456. Tomasz Kiejzo-Parczewski, Warszawa-Wrocław, emeryt

457. Robert Dobros, Bydgoszcz, informatyk

458. Sebastian Rafałko, Bydgoszcz, programista C#

459. Lech Kowalewski, Czarnków woj. wielkopolskie,  emeryt

460. Marcin Wilczyński, Koziebrody, Polak-Słowianin

461. Adam Kryszewski, Łódź, student

462. Marta Gomółka, Trzebnica, socjolog

463. Rudziński Mirosław, Kłodzko, dziennikarz

464. Maciej Gromek, Słupsk, student filologii angielskiej

465. Czesław Bukowiec, Wrocław, artysta

466. Konrad T. Lewandowski, Warszawa, pisarz

467. Paweł Wamej, Kleczanów, uczeń liceum

468. Erwin Heba, Ostrowiec Św.

469. Dorota Piekarska, Warszawa, korektorka

470. Dariusz Kulczyna, Gliwice, przedsiębiorca

471. Radosław Raczkowski, Londyn, tatuażysta

472. Wojciech Pacewicz, Paniowice/Leeds, technik dentystyczny

473. Dariusz Dądela, Nowy Targ, handlowiec

474. Renata Ruszewska, Rothenklempenow, przedsiębiorca

475. Mirosław Wierzbowski , Bładnice Dolne , emeryt policji

476. Mateusz Maziarz, Trzebnica, spawacz

477. Karolina Gadomska, Barczewo, ekonomista

478. Józef Wiśniewski, Madryt, robotnik

479. Aleksandra Zdulska, Koszalin, uczeń

480. Natalia Polk, Łódź, autorka ceramik artystycznych

481. Jolanta Melerska, Toruń/Londyn, pracownik biurowy

482. Michał Sulęta, Puławy, uczeń

483. Adam Lenartowicz, Iława, bezrobotny znowu

484. Mateusz Kubiak, Katowice, student.

485. Krzysztof Sowiński, Ruda Śląska, webmaster

486. Agnieszka Kwiatkowska, Bydgoszcz, hafciarka komputerowa.

487. Krzysztof Koćma, Trzebnica, informatyk

488. Ewelina Stolarska, Londyn, rezerwacjonistka

489. Wojciech Witkowski, Wrocław, historyk muzealnik, archeolog

490. Martyna Glaza, Starogard Gdański, uczeń

491. Bartosz Raszywski, Pleszew, psycholog

492. Marcin Rumiński, Olsztyn,  muzyk

493. Krzysztof Kaniewski, Cardiff, account manager

494. Michał Olszewski, Szczecin, student

495. Wojciech Chmura, Żarki Letnisko, Słowianin-Poganin,

496. Marlena Koszewnikow-Rahmani, London, kierownik

497. Józef Gomolka, Bad Herrenalb, muzyk

498. Piotr Bukowski,  Warszawa, manager

499. Katarzyna Kowalska, Warszawa, plastyk rzemieślnik

500. Szymon Stopiak, Warszawa, student

501. Krzysztof Kowalczuk, Sobibór, informatyk

502. Marta Matys, Ruda Śląska, bezrobotna.

503. Agnieszka Wysocka -Soczyńska, Grójec, bezrobotna

504. Jadwiga Kisieleska, Sulistrowice, emerytowany nauczyciel

505. Rafał Piotrowski, Londyn, pracownik monitoringu

506. Anna Dziekanowska, Warszawa, asystentka prawna

507. Roman Kuzyk, Bytom, przedsiębiorca

508. Kazimierz Michalski, Kassel-Sobótka, technik

509. Mariusz Pietrzak, Poznań, informatyk

510. Kamil Pisarski, Pisz, mechanik

511. Eliza Bandzwołek, Wrocław, uczennica

512. Karolina Zalewska, Gdańsk, doradca klienta, pełnomocnik bankowy

513. Alicja Budzyńska, Sławno, sprzedawca

514. Marlena Lubiniecka, Wałbrzych, barmanka

515. Łukasz Liberacki, Raciąż, student

516. Erika Süess-Felder, Ballwil, emerytowana nauczycielka

517. Albert Süess-Felder, Ballwil, emerytowany nauczyciel

518. Agata Bossy, Poznań, studentka

519. Katarzyna Pantkowska, Bydgoszcz, specjalista masażu leczniczego

520. Joanna Krełowska, Warszawa, konsultant telefoniczny

521. Norbert Kapusta, Kraków, student

522. Mateusz, Wojdak, Dzierżoniów, budowlaniec

523. Mariusz Nowak, Warszawa, pracownik restauracji

524. Jacek Gorgol, Kraków, Student

525. Tomasz Pudzianowski, Poznań, student

526. Aleksandra Legacka, Ostrów Mazowiecka, uczennica liceum

527. Andrzej Zawada, Bydgoszcz, motorniczy

528. Robert Antoniak, Londyn,  astrolog

529. Leszek Czajkowski, Darnków, uczeń technikum

530. Katarzyna Stec, Polanica-Zdrój, uczeń

531. Maciej Mocny Bolesławiec Uczeń

532. Krzysztof Krzeszowiec, technik informatyk, Bolków

533. Andrzej Burdziak, Wrocław, nauczyciel

534. Łukasz Zaborny, Żary, bezrobotny

535. Wiktor Bociek, Warszawa, student

536. Błażej Maziarz, Trzebnica, pracownik fizyczny

537. Małgorzata Łyczykowska, Poznań, studentka

538. Ula Kijak, Poznań, reżyserka

539. Wiesław Jagodzik, Strasbourg, musician

540. Łukasz Kurkerewicz, Nakło nad Notecią, frezer CNC

541. Andrzej Szubski,  Poznań, aktor

542. Natalia Feliga, Łódź, studentka ASP

543. Radomir Graj, Warszawa, prawnik

544. Bartłomiej Otręba, Opole, student chemii/ piwowar

545. Wojciech Kasprzyk, Lublin, biolog/choreograf

546. Leszek Prokopczyk, Warszawa, inspektor kontroli jakości

547. Marta Czasnojc , Olsztyn, twórca

548. Małgorzata Bednarek, Łódź, freelancer

549. Barbara Sadowska, Wrocław, rencistka

550. Irena Matusiak, Wołomin, pracownik administracji

551. Patrycja Cybulska, Warszawa, Obsługa klienta

552. Beata Kosiór, Tarnowskie Góry, farmaceutka

553. Monika Bystrzycka, Piła, filozof

554. Jacek Szuma, Brzozów,  Przysietnica, technik elektronik

555. Anna Romanowska, Warszawa, opiekun

556. Eleonora Seta, Pabianice, nauczyciel

557. Piotr Szymański, Puławy, student

558. Anna Gonet, Wrocław, kierownik produkcji filmowej

559. Wiola Ostasiewicz, Wrocław, artystka

560. Szymon Gilis, Dąbrowa Górnicza, pośrednik nieruchomości

561. Banasik Grzegorz, Zawiercie, poszukiwacz pracy

562. Sławomir Waluś, Bielsko- Biała, technik mechanik

563. Joanna Lopatynska, Londyn, technolog żywienia

564. Maciej Kubowicz, Mysłowice, uczeń

 1. Dorota Sohail, New Jersey, USA – Nurse Practitioner
 2. Jolanta Szczepańczyk, Giebułtów, wykształcenie średnie

567. Krzysztof Jakub Olszewski, Kobyłka, artysta grafik

568. Grzegorz Lasota Wrocław Murarz

 1. Mateusz PalkaVechelde– Braunschweig, DE, ślusarz

570. Dawid Bielski, Bydgoszcz, stolarz

571. Radosław Kukulski , Głogów , Technik Mechanik

572. Michał Leszczyński, Toruń, doktor biologii

573. Piotr Musiał, Byczyna, rencista,

574. Grażyna Musiał, Byczyna, sprzątaczka

575. Maciej Banasik, Dąbrowa Górnicza, grafik/artysta

576. Piotr Patrejko, Wisznice, przedsiębiorca

577. Jan Dudziak, Ostrów Wielkopolski, sprzedawca

578. Agnieszka Zasada, Łódź, uczeń

579. Monika Raj, Poznań, kierownik produkcji filmowej

580. Jacek Wolski, Warszawa, filozof

581. Włodzimierz Wojciechowski, Gdańsk, architekt

582. Rafał Czajka, Trąbki, uczeń

583. Przemysław Bukowski, Ostrołęka, student

584. Adam Ćwik, Oleśnica, student

585. Adam Hersztek, Gdańsk, przedsiębiorca

586. Agnieszka Graś, Wrocław, student

587. Łukasz Grochowski, Dąbrowa Górnicza, mechanik

588. Marta Pawelec, Warszawa, fotograf

589. Andrzej Krajna, Poznań, informatyk

590. Agnieszka Szczygieł, Jastrzębie-Zdrój, księgarz

591. Kniaziowski Arkadiusz, Biłgoraj, piekarz

592. Tomasz Kuryło, Bydgoszcz/Londyn, roofer

593. Waldemar Kolas, Zgierz, handlowiec

594. Agnieszka Białas, Sanok, studentka historii

 1. Teresa Chilińska, Zieleniewo, bioenergoterapeuta.

596. Jakub Bogusławski, Zgierz, programista

597. Marta Kędziora, Jelenia Góra, aktorka

598. Galina Sazhneva, Jawor, tłumacz

 1. Yevgeniy Sazhnev, Jawor, budowlaniec

600. Maciej Szulc, Luton, sklep internetowy- magazynier

601. Aleksander Kulczyński, Poznań, student

602. Albert Kopański, Kozienice, bibliotekarz

603. Natalia Możdżeń, Zabrze, matka wychowująca 2 dzieci

604. Waldemar Maciąg, Nowe Sioło, mechanik

605. Leszek Prabucki, Gdańsk, programista

606. Konrad Malarski, Warszawa, stolarz

607. Anita Socha, Krasnystaw, studentka

608. Piotr Krysa, Mroczkowice, pracownik ochrony

609. Aleksander Krawczyk, Rokiciny, właściciel firmy

610. Ewa Węgrzyn, tłumacz, nauczyciel, terapeuta

611. Szymon Podkrólewicz, Łódź, grafik

612. Mieczysław Smoliński, Golczewo, technolog

613. Remigiusz Białecki, Katowice, Słowianin

614. Roman Krzyżak, Kraków, student

615. Marcin Winiarz, Opole, psycholog

616. Aneta Winiarz, Opole, psycholog

617. Aleksandra Paradowska, Skierniewice, uczennica

618. Wojciech Kamiński, Warszawa, pracownik sklepu

619. Kinga Maziarz, Trzebnica, sprzedawca

620. Paweł Kasyk, Trzebnica, hydraulik

621. Tomasz Rogaliński, Kielce, analityk

622. Maciej Polikowski, Katowice, student

623. Magdalena Kupidura, Radom, ekonomista

624. Marek Oleszkiewicz, Bolków, nauczyciel

625. Eugeniusz Chrzanowski, Wieluń, nauczyciel, Fundacja „Piastun”

626. Grzegorz Osada-Jabłoński, Southampton, Anglia

627. Sebastian Walkiewicz, Warszawa, rzecznik patentowy

628. Dawid Rysztof, Golina n. Wartą, uczeń szkoły policealnej

629. Joanna Bisińska, Radom, studentka

630. Kamil Gołdowski, Blachownia, student

 1. Wieslaw Jagodzik, Strasbourg (F), Muzyk

632. Natalia Krzyszycha, Jawor, uczennica

633. Leonia Brzozowska, Kraków, studentka

634. Jacek Sobieski, Teneryfa, malarz

635. Dorota Klewicka, Olecko, nauczycielka

636. Stanisław Durniewicz, Poznań, uczeń

637. Anna Aleksandra Trzcińska, Warszawa, pracownik administracyjny

638. Kamila Raczkowska, Rzeszów, studentka

639. Michał Szewczyk, Ostrołęka, student

640. Jarosław Łach, Ropczyce, tynkarz, elektryk

641. Łukasz Płowiński, Bydgoszcz, magazynier

642. Anna Zabielska, Łomża, pielęgniarka

643. Grzegorz Zabielski, Łomża, stolarz

644. Krystyna Dziewialtowska-Gintowt, Gorzów Wlkp., ekolog

645. Kacper Tomczyk, Kamienna Góra, student

646. Sławomir Gajewski, Płock- regionalista i ekolog

647. Karol Gruszewski, Warszawa, artysta

648. Bartosz Pitura, Ruszów, Student

649. Paweł Sobieszek, Złotoryja, uczeń LO

650. Mariusz Cwudziński, Nakło /nad Notecią, ogrodnik

651. Jan Mazur, kowal

652. Bogusława Dymaczewska, Poznań, studentka

653. Karol Konopacki, Boguchwałowice, student

654. Maciej Tadej, Czeladź, uczeń

655. Igor Kulczyński, Poznań, inżynier

656. Sebastian Fudali, Kraków, student

657. Karolina Stachowiak, Poznań, uczennica liceum

658. Marta Ratajczak, Prudnik, asystent dentysty

659. Julia Graczyk, Czarne Błoto, uczennica

660. Radomir Rakowski, Warszawa, magister anglistyki, muzyk

661. Andrzej Walenkiewicz, Gdańsk, uczeń gimnazjum

662. Piotr Król, Bytom, student

663. Krzysztof Mroczek, Dębica, inżynier

664. Adrian Koczyk, Konstancin-Jeziorna, uczeń

665. Krystyna Zurawska, Chicago

666. Błażej Zawistowski, Warszawa, uczeń

667. Daniel Grabka, Jastrzębie-Zdrój, doradca finansowy

668. Jan Górniaszek, Chylice, uczeń

669. Hubert Zacharzewski, Złocieniec, student turkologii na UAM w Poznaniu

670. Tomasz Zawiła, Brody, tapicer

671. Zuzanna Kochańska, pracowniczka agencji reklamowej

672. Dorota Walicka-Piszczek, Kraków, handlowiec

673. Anna Wasilewski, z Wrocławia obecnie w Bradford UK, pracownik biura

674. Marcin Wasilewski, Wrocław, projektant techniczny

675. Tomasz Gregorczyk, Opole, programista

676. Joanna Kolondra, Warszawa, technik dentystyczny

677. Violetta Wojcieszek-Durajska, Aleksandrów Łódzki, malarka i kopistka

678. Grzegorz Garncarek, Koniowo, operator CNC

679. Marcin, Hernes, Opole, monter konstrukcji stalowych

680. Mirosława Wyka,  Bydgoszcz,  technik  ekonomista

681. Szymon Minorczyk, Kraków, student

682. Katarzyna Żabierek, Konin, inżynier budownictwa

683. Joanna Siemieniuch, Ostrowiec SW, kucharz

683. Aleksy Skuczyński, Starogard Gdański, student/pracownik biurowy

684. Sławomir Lemański, Wałbrzych, pracownik biurowy

685. Grażyna Lasecka, Karczew, gospodyni domowa

686. Natalia Nowacka, Aleksandrów Łódzki, studentka

687. Wojciech Jóźwiak, Milanówek, literat, wydawca serwisów internetowych

688. Gabriela Morawska, Warszawa, menadżer

689. Magdalena Hornowska, Warszawa, ekonomistka

690. Michał Piątek, Chroberz, zawodowy gracz League Of Legends

691. Leszek Spyrka, Rybnik, emerytowany mgr inż. górnik

692. Marcin Swynarczuk, Koln, magazynier

693. Anna Nieciecka, Gdańsk, uczennica

694. Janusz Krzemiński, Gliwice, inżynier

695. Krystyna Sznajder, Katowice

696. Mariusz Woźniak, Kartuzy, tokarz

697. Kamil Taczanowski, Slough, GB, magazynier

698. Michał Wójtowicz, Wieliczka, informatyk

699. Roman Janicki, Tarnowskie Góry, hydraulik

700. Angelina Górniak, Czeladź, uczennica

701. Marta Łopion, Poznań, pedagog

702. dr Kamil M. Kaczmarek, Poznań, Instytut Socjologii UAM

703. Monika Kowalewska, Poznań, radca prawny

704. Sebastian Miłkowski, Borowna, przedsiębiorca

705. Bartosz Nalewany, Dobieszowice, uczeń

706. Magda Urban-Taraszkiewicz, Kraków, studentka

707. Jacek Wojtukiewicz, Mrzezino, żołnierz

708. Bartosz Wilczkiewicz, Gdańsk, muzyk

709. Jacek Partyka, Wisła, architekt

710. Bartłomiej Tukaj, Oława, uczeń

711. Kaja Hawryńska, Łódź, lekarz weterynarii

712. Lidia Czopkiewicz, Opole,  lekarz

713. Anna Czelej, Kanie, artysta plastyk

714. Agata Sidz, Olsztyn, spawacz

715. Łukasz Sumorek, Hajnówka, uczeń

716. Wiesław Ochocki, Warszawa, kręgarz

717. Karol Cieślak, Poznań, historyk

718. Krzysztof Zakrzewski, Łódź, technolog

719. Joanna Dorosińska, Świdnica, plastyk

720. Grzegorz Janicki, Kalisz, archeolog

721. Paweł Romaniuk, Głogów, informatyk

722. Adrian Sadakowski, Koszalin, uczeń

723. Mateusz Franiszyn, Wrocław, marynarz żeglugi śródlądowej

724. Tomasz Drzazga, Poznań, twórca

725. Renata Białkowska, Chodzież, bioterapeuta

726. Anna Wilczyńska, Wrocław, pisarka, malarka

727. Jakub Kubiaczyk, Sieradz

728. Edyta Dziwulska, Białystok, bibliotekarka

729. Tomasz Filant, Bełchatów, uczeń

730. Weronika Dąbrowska, Warszawa, przedsiębiorca

731. Barbara Krzewska, Warszawa, pedagog

732. Kasia Lis, Wojkowice, socjolog

733. Elżbieta Dudziak, Świdnica – artystka, animatorka

734. Michał Maślanko, Promienko, magazynier

735. Włodzimierz H. Zylbertal, Wrocław, doradca, wynalazca

736. Marcin Wesołowski, Lemelerveld NL, technik elektryk górniczy

737. Karolina Kurzyna, Warszawa, pedagog socjalny

738. Magdalena Zdrojewska, Warszawa, studentka

739. Maciej Witulski, Kraków, student

740. Wiesława Mieczkowska, Gdynia, wolny człowiek

741. Paweł Nalaskowski, Toruń, projektant branży sanitarnej

742. Natalia Jaskólska, Jelenia Góra, Karkonosze, grafik komputerowy

743. dr Maciej Popławski, Wrocław, naukowiec

744. Aneta Wiśniewska, Skierniewice, architekt wnętrz

745. Małgorzata Wołukanis, Białystok, przedsiębiorca

746. Krzysztof Kulski, Wrocław, inspektor

747. Elżbieta Maria Kwiatkowska, Świecie, technik budowlany, agroturystyka, społecznik, poetka

748. Chrystian Pyzel, Sobótka, specjalista wszechstronności, ojciec, mąż

749. Maria Katarzyna Solawa, Płock, pielęgniarka, bioenergoterapeutka

750. Michał Szerląg, Sanok, muzyk

751. Izabela Frąckiewicz, Warszawa, zielarka, bioenergoterapeutka

752. Gabriela Prócnal, Chełm, pedagog

753. Beata Kampa Zabrze, księgowa

754. Jakub Kubiaczyk, Sieradz, pracownik budowlany

755. Piotr Legut, Wrocław, pomocnik szefa kuchni w księgarnio-kawiarni Nalanda

756. Henryk Dominik, Wrocław, emeryt

757. Romana Dominik Wrocław emeryt

758. Piotr Pryjda, Bielsko-Biała, ekonomista, przedsiębiorca

759. Marta Małocha, Lublin, artysta plastyk

760. Anita Wesner, Poznań, nauczyciel jogi

761. Artur Dominik, Wrocław, muzyk

762. Dorota Radzimińska. os. Wilga (garwolińskie), tłumacz

763. Marta Paciorek-Grabinska, Nowy Sącz, filolog rusycysta

764. Marzena Klimaszewska, Szczecin, psycholog

765. Dariusz Kosiur, Otwock, inżynier

766. Joanna Dziadulo, Wrocław, psycholog, przedsiębiorca

767. Konrad Ossowski, Warszawa, grafik, animator

768. Jakub Radzimiński, Wilga, tłumacz

769. Piotr Kallita, Warszawa, technik

770. Mirosław Jan Lisiecki, Zielonka, nauczyciel akademicki

771. Krzysztof Żyliński, Gorzów Wielkopolski, elektromonter

772. Roman Jagiełło, Radom, emeryt Sekretarz Radomskiej Rady Stowarzyszenia Kultury Świeckiej

773. Agnieszka Karasińska-Kupis, warszawa, twórca

774. Maciej Krzaczkowski, Jarocin Poznański, elektryk

 1. Miroslaw Piorkowski, Gdańsk, Prezes CBWEO

776. Radosław Wróbel, Wrocław, doktor nauk technicznych

777. Agnieszka Krasa, Ostrowiec Św., średnie

778. Katarzyna Śliz, Wołów, nauczycielka, logopeda

779. Rafaela Matusiak, DE,  pomoc stomatologiczna

780. Maciej Gajdzicki, Stara Gadka, strażak

 1. Zenon Heller, Warszawa, Zen&Tantra Coaching

782. Ewa Pilecka, Radom, wykształcenie wyższe

783. Dorota Gudaniec, Stanowice, prezes Fundacji Krok Po Kroku

784. Agnieszka Wiśniewska, Celestynów, doradca żywieniowy

785. Iwona Niczyporuk, Łódź,  Nauczyciel

786. Jolanta Zmudzińska, Instruktorka Vita-Yoga

787. Jan Krzysztof Wróbel, Poznań, kontroler finansowy

788. Maciej Guzowski, Brattvag (No), fizjoterapeuta

789. Monika Skurska, Gdynia, doradca duchowy, nauczyciel

790. Eugeniusz Miniuk, Białystok, specjalista naukowo-techniczny

891. Elżbieta Zarębska, Wrocław, geolog

792. Karol Chmielnicki, Warszawa, internim manager consultant

793. Marta Brodowska, Bieżuń, pedagog, plastyk

794. Grzegorz Brodowski, Bieżuń, ichtiolog

795. Marek Niewiadomski, Warszawa, terapeuta

796. Tomasz Spólnik, Jarosław, nauczyciel, tłumacz, ekonomista

797. Marta Grabowska, Vassoy, urzędnik

798. Agnieszka Marta Piecuch, pracownik muzeum, socjolog

799. Konrad Romanowski, Warszawa, Specjalista serwisu automatyki drzwiowej

800. Przemysław Bortnowski, Duszniki Zdrój, Słowianin

801. Łucja Kuśmierek, Bełchatów, bibliotekarka szkolna

802. Grzegorz Jaszczurowski, Bielsko-Biała, Ślązak ze Śląska Cieszyńskiego

803. Jan Tulewicz, Leszno, operator maszyn

804. Drewniak Agnieszka, Kudowa Zdrój , urzędniczka

805. Jerzy Oberski, Londyn, handlowiec

806. Jolanta Oberska, Londyn, pielęgniarka

807. Przemysław Smenda, Kraków, technik elektronik

808. Elżbieta Maslowska, Gdansk- Nowy Jork, zawód wolny

809. Maria Grądzka, Białystok, emerytka

810. Barbara Piegrzyk, Chełmek, studentka

811. Krzysztof Witkowski, Nowy Sącz, emeryt

812. Grażyna Pietrasiak, Łódź, urzędnik

813. Agnieszka Linder, Świecie, technik usług kosmetycznych

814. Rafał Taraszka, Będzin, handlowiec

815. Aga Sekuła, Wrocław, trenerka pracy z oddechem

816. Mateusz Wrzesiński, Wrocław, asystent osób niepełnosprawnych

817. Alicja Banaś, Wrocław, trener biznesu

818. Artur Kramarczyk, Głogów, specjalista

819. Marcin Pyszczak, Puławy, pracownik ds. kontrolingu

820. Sylwia Brzozowska, Bliszczyce, nauczyciel

821. Patrycja Art , Warszawa, opiekunka

822. Robert Borek Borowski, Wrocław, twórca

823. Agnieszka Zaba, Świdnica, terapeuta

824. Natalia Lempa, Katowice, uczennica liceum plastycznego

825. Patrycja Ewa Zielińska, Warszawa, doula

826. Aleksandra Wartak-Tolak, Irlandia, sprzedawca

827. Remigiusz Sperczak, Gdańsk, pracownik obsługi autobusów miejskich

828. Grzegorz Chmura, Skarżysko Kamienna, lic. zarządzanie przedsiębiorstwem

829. Małgorzata Dziełak, Szczytno, bibliotekarka

830. Krzysztof Miciuła Sołtys, Lublin, niezależny przedsiębiorca, bezwyznaniowy

831. Sebastian Szylak, Düsseldorf,  właściciel firmy budowlanej

832. Kuba Bednarczyk, Zielonka k/ Warszawy , filozof

833. Sławomir Roj-Rojewski, Białystok,  nauczyciel akademicki

834. Beata Sielicka-Kowalska, Wrocław

835. Jan Dominiak, Łódź, fotograf

836. Dariusz Grzelak, Łódź, bankowiec

837. Maria Michalek, USA, nauczyciel

838. Jacek Zaogólnik , Sosnowiec , telemarketer

839. Piotr Kuczborski, Toruń, specjalista ochrony środowiska

840. Paweł Moskal, Toronto Canada

841. Marcin Zawadzki, Odolanów

842. Kamil Pisarski, Pisz

843. Daniel Sierakowski, Wałbrzych, student filologii angielskiej na UWr

844. Beata Kopia-Kawka, Kamienna Góra, prawnik

845. Mateusz Sarnecki, Wałbrzych, historyk

846. Tomasz Kukułowicz  Warszawa, przedsiębiorca

847. Jerzy Graban, Tczew, nauczyciel

848. Ewa Rakowska, Warszawa, terapeutka

849. Katarzyna Wysocka, Wrocław, biotechnolog

850. Marek Buczyński, Krosno, inżynier

851. Marek Jurgoński, Pakość, średnie

852. Wojciech Misiuk, Zabrze, Hm.PL

853. Natalia Minge, Poznań, psycholog

854. Jerzy Milewski, Wrocław, doradca życiowy

 1. Rafal Wielobob, Chicago, politolog
 2. Bronislaw Skowron, Chicago, operator cnc.

857. Krzysztof Gaczyński, Wałbrzych, rzemieślnik

858. Sikora Tomasz, Gdańsk, elektronik, pasjonat historii

859. Wiktor Badowski, Radom, psycholog

860. Anna Machnikoska, Radom, anglistka

861. Marcin Hładki, Warszawa, informatyk

862. Dariusz Poborski, Jankowice, ekonomista

863. Maria Łakomy, Kolonia Bałucz, rolniczka

864. Dariusz Łakomy, Kolonia Bałucz, informatyk

865. Iga Sławatyniec, Krzeszów, uczennica

866. Kamila Łowkis, Wrocław, studentka

867. Iwona Pasławska Wrocław

868. Sandra Kolendowicz, Poznań, młodszy specjalista do spraw zwrotów i reklamacji

869. Tomasz Gleba, Świnoujście, specjalista do spraw technicznych

870. Jakub Siekierski, Żory, uczeń technikum

871. Mirosław Szewczyk, Świdnik, rolnik

872. Jolanta Kozica, Poznań, dietetyk

873. Marcin Jaworski, Kraków, filozof

874. Hubert Steczko, Świdnica, historyk

875. Leopold Szymański, Gdańsk, inż. elektronik

876. Tomasz Nizioł, Wrocław, Inżynier IT

877. Janina Tatur, Opole, przedsiębiorca

878. Czerwińska, Warszawa, emerytka

879. Andrzej Lizoń, Nowy Sącz, historyk

880. Małgorzata Bury, Złotów, matka dwójki dzieci

881. Michał Kurcwald, Kraków, socjolog/student

882. Małgorzata Więcek, Głuchołazy, bezrobotna

883. Zbigniew Borysewicz, Słupsk, emeryt

884. Asia Leszczynska, Amsterdam, NL, masażystka

885. Arkadiusz Chrzuściel, Zduńska Wola, handlowiec

886. Aleksandra Adamczyk, Zduńska Wola, historyk

887. Marta Kadzidło, Rybnik, emerytka

888. Józef Brzozowski, Żory, emerytowany górnik

889. Damian Kozerski, Lubliniec, średnie techniczne

890. Michał Fiedorczuk, Morbach, magazynier

891. Paweł Winiarski, Świdnica, rzeźbiarz

892. Zygmunt Ganowski, Wałbrzych, pracownik socjalny

893. Mirosława Zieman, Puck, nauczycielka

894. Marek Żywica, Bydgoszcz, emeryt

895. Grzegorz Głowacki, Bolesławiec, Słowianin

896. Mariusz Wypych, Varkaus, średnie techniczne, spawacz

897. Sebastian Kalisz, Ruda Śląska, uczeń, neopoganin i działacz nacjonalistyczny.

898. Damian Piasek, Szydłowiec, Kucharz

899. Agata Nogalska, Poznań, studentka

900. Zdzisław Kaczmarek, Konin, emeryt

901. Marian Łowicki, Birmingham, spawacz

902. Janusz Pawłowski, Wielkie Rychnowo, lekarz

903. Barbara Franas, Sosnowiec, księgowa

904. Paweł Jersak, Pisarzowice, referent ds. utrzymania ruchu produkcyjnego

905. Michał Bieniek, Limerick, IRL, wojownik światła

906. Krystyna  Mormul, Wrocław, inż. zootechnik

907. Grzegorz Zegadło, Piastów, bibliotekarz, animator kultury

908. Marceli Biskup, Ozimek, emeryt wojskowy

909. Piotr Potasiński, Wrocław, technik elektronik

910. Markiz Białecki, Wrocław, terapeuta, nauczyciel, przedsiębiorca

911. Marta Cachel, Kraków, urzędnik

 1. Zbigniew Bychowski, Krakow, Polak
 2. Artur Jan Milicki, Barkowo, Człowiek na Ziemi
 3. Barbara Bladocha, Edinburgh (od trzech lat, przedtem Wrocław), doradca kosmetyczny i wizażystka
 4. Alicja Lipinski, Brema DE, artysta
 5. Paulina Wielgus, Wrocław, studentka
 6. Agata Korzeńska, Bytom, grafik projektant, przedsiębiorca, nauczyciel akademicki
 7. Paweł Krzywda, Sosnowiec, projektant, wykładowca
 8. Tomasz Nakonieczny, inżynier ochrony środowiska
 9. Wiesława Szustak, Raków/Świętokrzyskie, magister turystyki i rekreacji

922. Mateusz Olech, Kamień Pomorski, producent wideo

923. Macek Dariusz, Bardo, mechanik

924. Teresa Dziedzic, Krakow, elektronik

925. Krystyna Szymczak, Tychy, psycholog

926. Anna Kazakowa, Świdnica, ekspedientka

927. Jerzy Kajdana, Grodzisko, emeryt

928. Bartosz Piasecki, Białystok, instalacje sanitarne

929. Alicja Berent, Sopot, bibliotekarka

930. Emilia Winczewska, Zduńska Wola, prawnik

931. Tomasz Sperling, Burton upon Trent, cell mentor

932. Krzysztof Bober, Świdnica, Informatyk

933. Marcin Siąkała, Bystra, student

934. Maciej Rzeźniczek, Wrocław, student

935. Zygmunt Kawalec, Łódź, nauczyciel

936. Katarzyna Kolasa, Wrocław, uczennica LO XII

937. Monika Kolasa-Stecz, Wrocław, psycholog

938. Krystyna Zyskowska Chicago, nauczyciel
939. Stanislaw Florek, Chicago, kierowca
940. Krystyna Nowak, Chicago, ekonomista
941. Edward Nowak, Chicago, mechanik
942. Danuta Markiewicz, Chicago, ekonomista
943. Kazimierz Wanat, Chicago, mechanik
944. Janusz Wartak, Norridge, mechanik
945. Irena Giza, Des Planes, ekonomista
946. Jadwiga Staruk, Chicago, chemik
947. Janina Siedlarz, Chicago
948. Nina Siedlarz, Chicago, nauczyciel
949. Barbara Ksepko, Chicago, zielarz

950. Zygmunt Kawalec, Łódź , nauczyciel

951. Grażyna Kawalec, Łódź, bibliotekarz

952. Krzysztof Pietraszewicz, Supraśl, przedsiębiorca

953. Maciej Stecz, Wrocław, inżynier budownictwa

954. Bartłomiej Gryglik, Gliwice, inżynier

955. Magdalena Karasiewicz, Wrocław, fizjoterapeuta

956. Robert Gwarek, Warszawa, student

957. Romana Młodoszewska, Ostrołęka, ochrona środowiska

958. Piotr Krzewski, Warszawa, webmaster

959. Janusz Wiśniewski, Warszawa, ekonomista

960. Alicja Rodecki, Chicago, nauczyciel

961. Daria Skorynko, Nakło nad Notecią, rusycysta

962. Grzegorz Smoliga, Londyn/Kalisz, kierowca

963. Krzysztof Brzeżański, socjolog

964. Rafał Przetakowski, Białogard, przedsiębiorca

965. Adam Żera, Kraków, student

 1. Anadrzej Staskowiak, Tczew, kowal, podkuwacz koni

967. Artur Malinowski, Gdańsk, programista

968. Anna Małoszyc, Warszawa, lekarz weterynarii

969. Wanda Bonkowicz-Sittauer, Warszawa, emerytowany pracownik naukowy

970. Eliza Ochotna, Ostrów Wielkopolski, matka

971. Mirosław Wiśniewski, Dzierżoniów, zawód wolny

972. Jerzy Bula, Chicago, elektromechanik

973. Grażyna Kawalec, bibliotekarz, Łódź

974. Genowefa Bula, Chicago, średnie

975. Beata Bula, Chicago, średnie

976. Arkadiusz Matera, Köln, elektryk

977. Małgorzata Dolata, Poznań, księgowa

978. Ewelina Dolata, Poznań, sprzedawca

979. Mirosław Henning, Katowice, tłumacz przysięgły

980. Adam Binkowski, Świdnica, operator koparki ręcznej

981. Filip Śliwiński, Gdańsk, sprzedawca

982. Jadwiga Mater, emerytka

983. Tadeusz Kastelnik, Babiak, mistrz duchowy

984. Wojciech Pietraszak, Poznań, przedsiębiorca

985. Anna Pietraszak, Poznań, nauczycielka

986. Joanna Rabczuk, Bielany Wrocławskie, terapeutka

987. Klaudia Wojewoda, Opole Lubelskie, technik

988. Jadwiga Stochmiałek-Heese, Olganów, Busko Zdrój, plastyk

989. Jerzy Pawelec-Heese, Olganów, Busko Zdrój, rzemieślnik

990. Marek Kafarski, Police, przedsiębiorca

991. Marek Kafarski, Police, przedsiębiorca

992. Hanna Romanowska, Nowy Klincz, pracownik biurowy

993. Hanna Romanowska, Nowy Klincz, pracownik biurowy

994. Rafał Gębicki, Śródborze, kurier

995. Elżbieta Lewańska, Warszawa, emerytka, tłumaczka

996. Monika K. Budzyńska, Krześlice, ogrodnik, kosmoenergeta

997. Agnieszka Wawrzyniak, Wrocław

998. Oskar Mikłaszewicz, Suwałki, pracownik biurowy

999. Natalia Mach, Katowice, lekarka

1000. Anna Tokarska-Jastrzębska, lekarz, Opole

1001. Anna Siwecka, Darnków, grafik

1002. Grzegorz Skura, Warszawa, psychotronik, terapeuta

 1. Elzbieta Lund, rencistka

1004. Henryka Hanna Perczyńska, Truskawiec, emerytowana nauczycielka

1005. Anna Adamowska, dziedzic ziemi

1006. Jędrzej Chmielarski, Wrocław, uczeń LOV

1007. Damian Grodowski, Ludwikowice Kłodzkie, fotografik

 1. Radoslaw Raczkowski, tatuażysta
 2. Jna Duda, Częstochowa, student historii

1010. Patryk Sieradzki, magazynier

1011. Monika Krajewska, Warszawa, księgowa

1012. Leszek Stolarz, Rzeszów, elektronik

1013. Łukasz Jończyk, Wrocław, operator CNC

1014. Barbara Gietka, Stalowa Wola, student ASP

1015. Joanna Lenik, Wrocław, student

1016. Kamila Wnuk,  West Norwood London

1017. Alicja Luszczkiewicz, Oświęcim, dyżurna ruchu

1018. Emilia Mysliwiec ,Londyn , Kelnerka

1019. Marcin Jurczak, Wólka Panieńska, informatyk

1020. Emilia Wróblewska- Ćwiek, numerolog

1021. Piotr Bielawski, Kozienice, lekarz weterynarii

1022. Krzysztof Szynder, Białystok, emeryt

1023. Marzanna Szynder, Białystok, pani domu

1024. Wiesław Liszewski, Krasnosielc, kamieniarz

1025. Magda Lang, historyk

1026. Wiesława Korczyńska, Zawiercie, średnie

1027. Barbara Żylińska, Gorzów Wielkopolski, mgr filologii słowiańskiej.

1028. Zofia Czaplak, Kraków, prawnik

1029. Jagoda Drzewiecka, Dublin, mgr kulturoznawstwa

1030. Zbigniew Kliczewski, Svinningeudd, Stockholms Län, Sweden, robotnik budowlany

1031. Maciej Bulanda, Cieszyn, masażysta

1032. Michał Płoszaj, Bytom, żołnierz WP

1033. Malwina Drążyk, mama

1034. Zbigniew Mięczakowski, Łąka Prudnicka, emeryt.

1035. Ewa Andrzejewska, Zielona Góra, emeryt mgr inż. hydrotechnik

1036. Zbigniew Gajewski, Olsztyn, nauczyciel

1037. Paweł Kruciński, Gdańsk, wolny zawód

1038. Antonia Choroszczy, Poznań, aktorka

1039. Andrzej Rączka, Wrocław, stolarz

1040. Gracjana Janoschka, Denia/Hiszpania-agronom

1041. Hans Werner Janoschka, Denia/Hiszpania-elektryk

1042. Sara Kocheise, Stuttgart-aptekarka

1043. Rosa Munioc-Catadau/Hiszpania- lekarz

1044. Tomasz Pastuszka, Częstochowa, specjalista ds. marketingu

1045. Anna Faron, Bielsko-Biała, studentka

1046. Robert Mokoszan, Kraków, tatuator, malarz, rzeźbiarz

1047. Dorota Nisztuk, uczennica III kl. gimnazjum

1048. Leszek Wojnicz-Sianożęcki, Kraków, artysta malarz /rzeźbiarz /muzyk

1049. Paweł Łuksin, Świdnica

1050. Jacek Skowronek, Dusseldorf/Poznań, psycholog, teolog, trener, przedsiębiorca

1051. Joanna, Janduła, Toruń, studentka historii sztuki

1052. Ludwik Czernecki, Białystok, elektronik

za:http://www.slowianskasprawa.pl/

KOMENTARZE

skomentuj

 • Woja religijna czy katolicki Kulturkampf
  „Ocalić Masyw Ślęży jako wspólne dziedzictwo”, pod takim tytułem ukazał się 13. listopada b.r. list otwarty do papieża i biskupa wrocławskiego, podpisany przez 19 Inicjatorów.
  List ten tematyzuje trwający proces sukcesywnego zawłaszczania Masywu Ślęży jako wspólnego dziedzictwa na wyłączną własność kościoła katolickiego. Na Masywie Ślęży, na terenie Ślężańskiego Parku Krajoznawczego. pojawia się coraz więcej katolickich znaków religijnych a do piwnic chowane są znaki, przypominające trwającą przez wiele tysiącleci obecność Słowian. Ten list jest protestem, aby ten ww. park nie stał się Katolickim Ślężańskim Parkiem Krajoznawczym, w którym to zwiedzający i wędrujący szlakami turyści, nie związani z żadna tradycją religijną, lub inną niż katolicka, mogą czuć się dosyć obco. Na temat tego listu pojawiały się już komentarze, czy to w Gazecie Wrocławskiej, czy też w Gazecie Wyborczej. Na ten temat pan Jacek Harłukowicz, dziennikarz Gazety Wyborczej, melduje się już po raz drugi w tymże dzienniku do słowa. W swoich wywodach próbuje inscenizować konflikt, czy to miedzy Bogami Słowian a Katolików, czy to między Rodzimowiercami a Katolikami, aplikując wątpliwe wnioski co do sytuacji, oparte na wielu rzeczowych nieścisłościach.
  Chodzi tu rzeczywiście o wojnę religijną czy mamy do czynienia z innym ukrytym konfliktem, o wiele głębiej drzemiącym w polskim społeczeństwie?
  Tutaj krótki komentarz do artykułu pana Harłukowicza w Gazecie Wyborczej z 29. listopada 2013, na stronie tytułowej i ss. 24-25, zatytułowanego „Wojna religijna na świętej górze: Ogień w kościele pod świętą górą”.Artykuł pana Harłukowicza zawiera kilka nieścisłości rzeczowych. Wbrew sugestiom pana Harłukowicza Rodzimowiercy nie mają z inicjatywą listu i jego powstaniem nic wspólnego. Grupa Inicjatorów listu zabiegała wprawdzie u Rodzimowierców o oficjalne poparcie dla tego listu, ci jednak odmówili. Stąd też nie ma wśród podpisanych pod listem 19 osób – Inicjatorów Listu – nikogo, kto by reprezentował oficjalne struktury Polskiego Kościoła Rodzimowierczego.
  „Rodzimowiercy nie odpuszczają. Napisali list do papieża…” czytamy w tymże artykule na stronie 25. Skąd wysnuwa pan Harłukowicz takie bzdury?
  Dalej przesadza tenże dziennikarz: „Przesłali list na adres Kurii Arcybiskupiej” … nikt z grupy inicjatorów listu nie wysyłał jeszcze ani do Kurii, ani do papieża. Chyba że ci, którzy go nie napisali.
  Jakie cele śledzi pan Harłukowicz, że próbuje inscenizować rzekomy konflikt religijny? Większość Inicjatorów listu nie identyfikuje się prawdopodobnie z żadną zinstytucjonalizowaną forma religii, albo nawet z religią jako taką w ogóle. Podobnie też jest z duża częścią sygnatariuszy listu. Oprócz dużej liczby ludzi kultury i sztuki, świata nauki, artystów, terapeutów, psychologów, nauczycieli, uczniów, rencistów i studentów, list ten został na dobry tego dodatek podpisany także przez część ….!!! samych katolików.
  O co wiec chodzi w tym niby „konflikcie”, który tak chętnie widziałby przedstawiciel Gazety Wyborczej?
  Błędnie insynuuje pan Harłukowicz świętą wojnę, bo chodzi tu raczej o Kulturkampf. Tak, kościół katolicki, przy użyciu wpływowych ludzi w regionie prowadzi walkę ze wszelkimi objawami kultury niekatolickiej, a przy tym zawłaszcza sobie bezpardonowo do wszystkich należącą przestrzeń, oznaczając ją jako teren dominacji kościoła katolickiego.
  Dobrym tego przykładem i pewnym szczytem hipokryzji jako metody w tym Kulturkampf, było ustawienie monumentalnego krzyża na Ślęży ku czci kardynałowi Gulbinowiczowi, i ten krzyż był rzekomym darem „Leśników”. Jest to wprost śmieszne. Sprytne, bo kościół nie staje tu na linii obstrzału, bo przecież przeciw sympatycznym leśnikom nikt nie będzie walczył czy protestował, jeśli chcą postawić na swoim niby obszarze pracy katolicki krzyż, a kościół osiąga tu jednak swoje.
  Czy możliwe byłoby postawienie takiego krzyża na terenie muzeum Auschwitz, jeśliby większość pracowników miała takie życzenie, by uczcić dokonania np. kardynała Dziwisza?
  Gdzie była wtedy dyrekcja Parku, gdy stawiano ten krzyż? A może na dodatek zamierza nadać ta dyrekcja parku temu obszarowi imię Jana Pawła II?
  Bardzo ważnym faktorem i wsparciem tego listu jest tradycja humanistyczna i agnostyczna wobec religii jako takiej. Tych rzeczy zdaje się pan Harłukowicz nie zauważać, albo nie chce ich widzieć. Konflikt istnieje nie od dziś, ale to dopiero dzisiejsze czasy pozwoliły na to, by w kraju tak zdominowanym przez kościół katolicki, zebrała się garstka ludzi i podniosła swój głos w tej sprawie w sposób bardziej skoordynowany. Znakomita większość podpisanych nie ma nic wspólnego z tradycjami słowiańskimi jako religią, tym bardziej jeszcze z Rodzimowierstwem. Jest pewna grupa ludzi, którym tradycje słowiańskie są bliskie z różnych względów. Tu jednak chodzi przede wszystkim o dobro wspólne, o przestrzeń życiową i rekreacyjną Masywu Ślęży,
  by została ona po prostu ludzka, nie przynależąca do żadnej religii czy też związku wyznaniowego, chociażby w Polsce został tylko jeden jedyny człowiek, który nie identyfikowałby się z żadną religią. Tego fenomenu, takiego rodzaju percepcji i takiej postawy brakuje jednak kościołowi katolickiemu, który zachowuje się niczym silniejszy pies czy kocur, i oznacza swoim urynem wszystkie napotkane kąty i krzaki jako swój własny teren, zdecydowany rozszarpać każdego rywala, który by mu stanął na drodze.
  Ten Kulturkampf trwa krok po kroku, czasami małymi kroczkami. I tak dla przykładu z małego źródełka w Sulistrowiczkach, z którego każdy może przyjść zaczerpnąć wody, zrobione zostaje źródełko jakiegoś św. Świerada. I tak teraz czerpią wszyscy stamtąd „katolicka wodę”. Odnośnie góry Raduni istnieją plany obstawienia jej tablicami różańcowymi.
  Postawią je pewnie sami pracownicy lasu, by tak w czasie pracy w lesie móc odmawiać różaniec.
  Kościołowi katolickiemu brak taktu, wyczucia swoich granic, wyczucia obecności obok siebie innego. Może dlatego, że inny w pobliżu kościoła jest zawsze potencjalnym katolikiem, którego wcześniej czy później należy skatolicyzować.
  Kulturkampf na Masywie Ślęzy to katoliczenie wszystkiego na tym terenie, gdzie nie wisi jeszcze jakiś katolicki emblemat, sygnalizujący wzięcie w posiadanie i obecność instytucji kościoła i wypieranie tego, co mogłoby być konkurencją dla kościoła.
  Na przykładzie Masywu Ślęży widoczna staje się arogancja kościoła katolickiego, który wszystko w samo zrozumiały sposób bierze jako swoja własność. Ta postawa jest widoczna nie tylko na Masywie Ślęży. Ta góra stała się raczej pewnym symbolicznym symptomem poważnego konfliktu ideologicznego w całym kraju, i w którym to władze kraju muszą okazać sie bezstronnym gwarantem poszanowania tradycji tych zwykłych, bo tylko ludzkich, i aż ludzkich. Stać będzie instytucje państwowe na to, by wykazać w tej kwestii taką suwerenność, czy też ugną się te władze pod presją katolicko-talibskiego Katolicystanu?
  Jacek M. Kwiatkowski jest jednym z inicjatorów listu, jest teologiem, coachem i terapeutą, pracuje też jako tłumacz.Jacek M. Kwiatkowski
  ul. Przemiła 3/L
  PL- 55-050 Sulistrowice
  aletheia@onet.eu
  +48 532 737 575także:http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,9467/q,Wojna.religijna.czy.katolicki.Kulturkampf
  medium and spiritual healer
  spiritual coaching and counselling
  transformacja świadomości, trance i medytacja
  rytuały okolicznościowe

 • http://franciszekfalszywyprorok.wordpress.com/
  Bardzo fajnie, tyle że Fr. to mason – co go może obchodzić jakaś tam Ślęża…On ma teraz ważniejsze zadanie: jak stworzyć JEDNĄ ŚWIATOWĄ RELIGIĘ? w porozumieniu z swoimi judeosatanistycznymi mocodawcami
 • @

  Wobec postępującej judaizacji doktryny KRK – odchodzeniu od przekazu zawartego w Ewangelii – uważam, ze protest jest uzasadniony. Dołączam do sygnatariuszy.

  Chrześcijaństwo jest bliskie słowiańskości i przez 500 lat, czyli od chrztu Mieszka I współistniało w polskim środowisku kształtując najlepsze wzory organizacji społecznego współżycia.
  Wraz z przejęciem przez KRK zasad doktryny judaistycznej – zaczęło niszczyć podstawowe wartości polskości, aż do upadku Rzeczypospolitej.

  Tylko powrót do korzeni słowiańskich a Ewangelii w chrześcijaństwie – może odwrócić negatywne trendy rozwojowej degeneracji, czego przykładem jest poruszona tu kwestia.

 • ——–podpisałam się
  –Jestem na tej liście .
 • @LordConqueror 10:23:36
  Lorduś
  Ogarnij się.PS. Przeczytaj moją nową notkę i weź na wstrzymanie.
 • Ogromny krzyz
  na szczycie göry , wtopiony w betonowe paskudztwo, wyglada okropnie. Röwnie fatalny jest widok dzieciaköw sadzanych przez rodzicöw na grzbiecie zabytkowego niedzwiadka ! Mysle, ze te rzezbe powinno sie jakos ogrodzic aby zapobiec bezmyslnym pomyslom .Wspinaczka na göre byla dla mnie frajda, ale widok harcujacej na rzezbie dzieciarni popsul mi humor.
 • @Autor

  W pełni popieram protest. Kościół Katolicki o ile będąc w defensywie zachowuje się prawdziwie po chrześcijańsku: miłosierny, pełen łagodności, nadstawiający drugi policzek – to gdy złapie odrobinę władzy,lub jej iluzji – przeistacza się w jeszcze jedną strukturę opresyjną w apodyktyczny sposób narzucającą swoje często urojone prawa. Czyli zachowuje się jak żyd. Podporządkowany jest ugrzeczniony i przymilny – gdy schwyci władzę, staje się talmudycznym oprawcą. Wszak korzenie chrześcijaństwa są żydowskie…

  Szukajmy swojej wiary, nie obcej – ta, choć się w niej wychowałem, coraz bardziej wydaje mi się obca i fałszywa.

  Brońmy Ślęży i Słowiańskich tradycji

 • @LordConqueror 10:23:36
  w pewnym sensie zgadzam się z Jego Lordowską Wysokością – obalanie bałwanów winno być absolutnym priorytetem…
 • @Krzysztof J. Wojtas 09:12:40
  Zgadzam się z Pańską opinią co do prób judaizacji doktryny KRK po Soborze Watykańskim II.
  Talmud powstał jako wroga reakcja na chrześcijaństwo a zatem próba talmudyzacji Kościoła to łączenie ognia z wodą.Te prasłowiańskie miśki są bardzo sympatyczne. :-))Ja też się podpiszę.
 • Slęzą powinna być sanktuarium Słowiańszczyzny !
  Slęzą powinna być sanktuarium naszej rodzimej wiary Słowian Słowiańszczyzny ! tam powinni być pochowani wybitni synowie Słowian !
  !
  GÓRA ŚLĘZA WŁASNOŚCIĄ SŁOWIAN RODZIMEJ WIARY !!!!
  !
  Ireneusz Tadeusz Słowianin lach !
 • @ele 13:49:45

  //GÓRA ŚLĘZA WŁASNOŚCIĄ SŁOWIAN RODZIMEJ WIARY !!!!//

  Hola hola, kto powiedział że rodzimowiercy urzędowali na Ślęży w przeszłości. Urzędowali Słowianie, to raczej trudno zanegować. Jednak kiedy słyszę rodzimowiercy, zaraz staje mi przed oczami zestaw filmów z Trechlebovem i jego przekazem. Na dobrą sprawę trudno jest obecnie ustalić dokładnie, jakie to zwyczaje i wierzenia kultywowano wśród Słowian. W zasadzie pozostały tylko zarysy dawnych wierzeń i nieliczne ich ślady – jak te na Ślęży.
  Tak, wiem, Rosjanie odnaleźli stare zwoje z treścią tzw Słowiańsko-Aryjskich Wed i cała wiedza z tego źródła. Jednak w świetle coraz wyraźniejszej ustawki Putina w stosunku do własnego narodu, te rewelacje raczej należy traktować, jako próbę obróbki psychologicznej żywiołu rosyjskiego. Eksperyment się powiódł, bo zawiera sporo prawdy i odpowiada naszym słowiańskim inklinacjom, ale traktowanie całości jak świętość wykracza poza granice naszego, polskiego rozsądku . Dlatego importowanie tego sztucznego tworu na nasze podwórko, to już przesada.
  Co wcale nie oznacza, że nie powinniśmy szukać śladów, składać do kupy potłuczonych skorup zwyczajów obrzędów, wierzeń. Błogosławiona manipulacja ruskich wyzwoliła uśpiony potencjał i teraz możemy bez wstydu i śmieszności szukać śladów dziedzictwa. Ślęża jest jednym z nich i dlatego warto ją chronić przed zawłaszczeniem.

  Chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby założenie stowarzyszenia obrońców tradycji Ślęży. Wystarczy, żeby 15 osób (minimalna liczba założycieli) zrzuciło się do wspólnej kiesy po100 zł i można zakładać. Ponieważ koszty założenia stowarzyszenia nie przekraczają 1000 zł, wystarczy jeszcze na wynajęcie kawałka biwaku pod Ślężą, na ognisko i kiełbaski założycielskie. No chyba że już takie stowarzyszenie istnieje, to wtedy proszę o namiary.

 • A dlaczego mamy opłacać Kościół zamiast słowiańskiej religii?

  Ile nas kosztuje Kościół?

  https://www.youtube.com/watch?v=NdH5aqorlt0

 • Co tu się dzieje?… pod moją nieobecnośc:-)
  co Wam wszystkim (poza wyjątkami), marzy się pisanie historii na nowo?
  Czy ktoś kwestionuje to że Słowianie to naród stary i Chwała Panu Bogu, że był i jest. To wszystko się zgadza, że my Słowianie mamy co najmniej 10 tysięcy lat historii i to jakiej historii, ale opamiętajcie się, Jezus Chrystus przyszedł te 2 tyś lat temu, także i do nas.
  To że jacyś funkcjonariusze Jego Kościoła rozmienili Jego Nauki na drobne, nie znaczy, że mamy Jego nauki odrzucic. Wszystko się zgadza co tutaj piszecie, ale Pan Bóg posłał nam tu na Ziemię Swojego Syna, ale nie powiedział że posyła Go do wszystkich oprócz Słowian.
  Pycha Was opętała. Stawiacie siebie na miejscu Pana Boga, który chyba lepiej wie, czy nam także należało posłac Zbawiciela czy nie.
  Czy uważacie że nasi dawni rodacy nie potrzebowali Zbawiciela i Jego Nauk? Chcecie się wrócic do tamtych czasów? Nikt nie neguje wielotysięcznej kultury Słowian, ale czy tego chcecie czy nie, to te 2 tyś lat temu Jezus Chrystus przyszedł także i do nas.
 • @Rzeczpospolita 17:48:27
  A dlaczego mamy opłacać Kościół ? – który realizuje (realizował zawsze) antynarodową, antypaństwową, antypolską politykę?
  Nie mamy w tym żadnego interesu. To, co nas niszczy należy likwidować, a nie utrzymywać.
 • @night rat 16:44:50
  co chrześcijańskie – chrześcijanom, co słowiańskie Słowianom. Nikt nie wstawia do kościołów posągów Światowida – a Ślęża jest miejscem szczególnym i akurat tam pakowanie się na chama z chrześcijańskimi symbolami nie ma żadnego uzasadnienia. Tam nawet (oprócz saren) nie ma kogo nawracać.
  Z punktu widzenia religii Prasłowian krzyż to symbol najeźdźcy – czy nam się to podoba czy nie…
 • —–Pan Janusz Zagórski z NIEZALEŻNEJ TELEWIZJI Wrocław

  jest najbliżej Ślęży i najwięcej poświęca jej czasu / z PRZYJACIÓŁMI GÓRY/

  https://prawdaxlxpl.wordpress.com/tag/sleza/

 • @Krzysztof Szotowicz 16:30:31

  — Właśnie ! problem w tym !! że Rosjanie mają wsparcie RZĄDU w swoich badaniach, boję się ,że udowodnią światu ,że to oni są SOLĄ SŁOWIAN . My ?? znowu zostaniemy na drzewach !!.

  Ps. też myślałam o partii SŁOWIAN / jestem za likwidacją partii :)) /

  ZNAKOMITA STRONA —————

  http://wspanialarzeczpospolita.pl/2014/11/18/samskrta-sloveniska/

 • @Jan Paweł 17:52:51
  ujmę to tak: wszystkie ludy i wszystkie rasy oprócz białej mają SWOICH BOGÓW I SWOJE RELIGIE – a rasa biała ma obcą, bo o swoich bogach zapomniała. Do tego ta obca religia pochodzi ze źródła które we wszystkich innych aspektach jest zatrute. A do tego jeszcze spośród białej rasy katolicy podchodzą do owego przekazu najbardziej bezkrytycznie, bezrefleksyjnie, by nie powiedzieć: bezmyślnie.
  I na koniec, by nie pisać traktatu: mit o śmierci, zmartwychwstaniu, odkupieniu win jest znacznie starszy niż chrześcijaństwo i występuje w wielu, a może wszystkich religiach, podobnie jak przekaz moralny. Więc wywodzenie tez o jakiejś lepszości, wyższości…………litości.I piszę to jako z urodzenia i wychowania katolik, choć niepraktykujący, to starający się żyć według Dekalogu – ale też starający się w miarę swoich skromnych możliwości myśleć samodzielnieCo do Ślęży – napisałem w innym komentarzu,że nikt do kościołów „pogańskich” symboli nie wstawia – więc dobrze by było, żeby proboszcz wykazał się delikatnością i odczepił się od Ślęży. Tam nie ma kogo nawracać. Biorąc pod uwagę jak ongiś „nawracano” autochtonów, to trochę tak, jakby swastykę do Oświęcimia…
 • @ninanonimowa 18:21:19
 • @Andrzej Tokarski 18:21:20
  To może trochę w stylu advocatus diaboli, ale chciałbym nadmienić, że istnieje jeden kościół – konkretnie pw św. Cyryla i Metodego w Knurowie na Górnym Śląsku, który jest w zasadzie zbudowany jak słowiańska świątynia, rotunda pełna stosownych symboli, tylko krzyż jest jakby nie na miejscu:
 • @Krzysztof Szotowicz 19:12:28
  …ale ten kościół nie powstał w ten sposób, że Prasłowianie istniejący krzyż obudowali obiektem pełnym „stosownych” symboli?
 • @night rat 19:08:15
  uhm…a wcześniej był wielki wybuch…albo wizyta kosmitów. Ślęża powinna być traktowana jak muzeum. Akurat tam symbole katolickie uważam za nieuzasadnione natręctwo
 • @ninanonimowa 18:21:19
  Nina, czy ty myślisz, że Kreml to tak z dobrego serca promuje słowiańskość?
  Ruska (radziecka) władza potrzebuje zmotywowanego mięsa armatniego, który będzie miał wolę obrony Rodiny i wyzwolenia biednych bezbożników na zachodzie Europy.
  Nic za darmo – według starej chazarskiej maksymy.Ale ponieważ wykorzystali ten motyw, który był przez stulecia usypiany, wyzwolili coś, co nie da się uśpić ponownie. Byle nie podchodzić do tego doktrynalnie.
 • @night rat 19:08:15

  //Znak Krzyża stał się jednym z symboli Polaków. W przestrzeni publicznej jest jak najbardziej uzasadniony, tym bardziej, im mocniej chciano go wyrugować.//

  Od jakiegoś czasu, ilekroć patrzę na symbol chrześcijaństwa – czyli ukrzyżowanego Jezusa, czuję bardzo wyraźny opór. Jezus i jego nauka, kojarzą mi się z wielką radością, tańcem, spełnieniem, a tu symbolem jego nauki uczyniono chwilę, kiedy akurat poddał się ciemności. Ten symbol jakby dosłownie przygważdża przesłanie i nie pozwala mu wyjść do ludzi – utrwala moment kiedy tryumfowali ci, którzy akurat chcieli pochować Jego nauki. Dla mnie ten symbol jest jak pieczęć na grobie. W sumie jak ktoś boi się przesłania Jezusa, to niech w taki sposób się przed nim broni – ja w każdym bądź razie zawsze będę go widział stojącego z szeroko rozpostartymi ramionami i ze szczerym uśmiechem na twarzy – jakby ktoś się uparł taka sylwetka też przypomina krzyż, ale o jakże innej wymowie!

 • @night rat 19:08:15

  Trzeba być rzeczywiście odpornym i to szatańsko odpornym . Smutne w tym wszystkim jest to !!!!! że ponoć Polak ? a NIE CHCE !! dopuścić do prawdy o SWOIM !!! RODZIE !! wielkim i starożytnym !!.

  Utrzeć nosa szwabom i tej całej bezdusznej wyniosłej bandzie zachodniej !. Udowodnić ,że TO MY !! Słowianie tworzyliśmy ich cywilizacje a nie !! oni naszą . Przecież KAŻDY Polak ——normalny — chce tego !!.

  RZYMSKI ŻYDOSKI KOSCIÓL KATOLICKI wymazał historię Polski – z prostej przyczyny !. Przecież przed 966r siedzieliśmy na drzewach a dzięki nim ! zeszliśmy z nich .

  NASZ BÓG SŁOWIAN !! zapamiętaj !! jest BIAŁYM CZŁOWIEKIEM i my !! Słowianie jesteśmy BIALI !!

  ———————–
  http://treborok.wordpress.com/2014/06/02/slowianskie-artefakty-w-europie/

 • @Rzeczpospolita 17:48:27

  Panie Dariuszu !

  Puki co ! Pan ma wszelkie / polityczne przymioty / aby założyć partię SŁOWIAN i wygrać !!.

  POPARCIE BĘDZIE !! wiem !!

  PS. odpowie Pan :))

 • Wściekli anty-chrześcijanie napisali list do „pana Jego Świątobliwość Papieża”
  I teraz tańcują wokół „niedźwiedziego” kamienia. Heja-hoła, heja-hoła, …
  Słów mi brakuje, więc posłużę się cytatem Wojtasa:
  „Że też takich …. polaków(?) jeszcze ziemia nosi…”www.youtube.com/watch?v=5waSriqwCE8PS: Nie mówię, że KRK jest perfekt, ale kwestionuję: kto, z czym, i jak!
 • @night rat 20:46:24

  Popatrz z lotu ptaka na świat . Kontynenty ,Nacje , Narody i ich religie . Tam gdzie zachowały się rodzime / gdzie jeszcze ?? / ludzie żyją zwyczajnie . Tam gdzie przyszła ŻYDOSKA RELIGIA dotarł BANK , PIENIĄDZ , LICHWA , ŻAŁOBA , NIKCZEMNOŚĆ , CYNIZM , ZBRODNIA itd…

  W afrykańskich Narodach płaciło się muszelkami , zwierzętami itp. Narody miały swoje prawa , które regulowały ich życie codzienne . W zgodzie z przyrodą , matką ziemią żyli sobie ludzie , gdzieś lepiej , gdzieś gorzej ale szczęśliwie .
  Trzy tyś lat temu istniała już WYŻSZA UCZELNIA MEDYCZNA w Samarakańdzie gdzie przeprowadzano trepanacje czaszki itp. rzeczy.

  A w katolickiej Polsce w 1939r 80 % Narodu było analfabetami !! ludzie żyli jak zwierzęta w stajniach !.

  a wiesz dlaczego tak się stało ??? BO NAS SŁOWIAN naszło szczęście
  ————–katolicyzm !, który wraz z żydami przywędrował JAKOŚ TAK SIĘ ZŁOŻYŁO ,ŻE – akurat ok 966r – razem z ROT szyldem – żydoską INKWIZYCJĄ i innymi / dobrami /

  —————–CHRZEŚCIJAŃSTWO UPADŁO ok ! 1030r. / św. Hildegarda/ i zostało przejęte przez ? przeczytaj to się dowiesz .

  – tu u TREBORA jest kopalnia wiedzy !/ oczywiście trzeba mieć swój mózg /
  https://www.youtube.com/watch?v=jILG7Z8VnkU

 • @ninanonimowa 21:35:08
  Żydzi wędrowali za chrześcijaństwem, a nie przed. Najpierw Święte Imperium (Hiszpania), a potem Żydzi z lichwą; najpierw chrześcijańska Francja i Rosja, a potem Żydzi z rewolucją; najpierw chrześcijańska Ameryka, a potem Żydzi z podatkami i bankami. Itd.
  Żydzi = wieczni wrogowie chrześcijaństwa.
 • @night rat 20:32:18
  Ależ symbolika jest ważna.
  Przecież Chrystus głosił Ewangelię, czyli Dobrą Nowinę.To teraz , skoro krzyż z Jego ciałem jest symbolem – to przecież wszyscy powinni się radować, że ich też spotka taki sam koniec.
  Cieszy się Pan? Ciekaw jestem jak Zdzich? Ten to powinien się cieszyć.PS. W zasadzie to w kilku przypadkach jakbym zobaczył w tej pozycji znane mi postacie – no, może bym się nie cieszył, ale i nie smucił.
 • @Andrzej Tokarski 18:21:20
  Panie Andrzeju, ale także Panie Dariuszu Kosiur, Pani Nino, Panie Krzysztofie Wojtas, i.in., czy Wy naprawdę jesteście tego pewni, że bez Jezusa Chrystusa dacie sobie radę ze Zbawieniem? bo chyba nie planujecie swojego życia na te marne kilkadziesiąt lat, tutaj na Ziemi?
  Chyba nie wierzycie w to, że tutaj nie srebro, nie złoto a tylko by zdrowym być, jest najważniejsze?
  A co w takim razie ze Zbawieniem? Czy to nie ono jest najważniejsze?
 • ŚLĘZA WOLNA OD żydo-chrześcijaństwa !!
  Większość katolików w Polsce to V kolumna żydowska która rozsadza
  Polskę od środka !! i o dziwo w tej forpoczcie na czele idą żydo-chazary
  !
  Słowianie ! dzis kościół to żydo-katolicki kościół !!!! księża biskupi w zdecydowanej WIĘKSZOŚCI SĄ żydowskiego pochodzenia !
  !
  religia chrześcijańska robi z ludzi Niewolników ! baranków bożych !! więc
  żydzi rządzą we wszystkich krajach chrześcijańskich !!
  !
  Ireneusz Tadeusz Słowianin lach ! wolny od jadu-żydo-chrześcijaństwa !!!
 • know your enemy
  przydało by się jakieś przybliżenie sylwetki ks Staszakay, bo zastanawia mnie czy jest on zaciekłym judaizatorem, wrogiem historii Polski, czy tylko pożytecznym szabas-gojem, bo tu widać wyraźnie jak na dłoni że II Sobór służy wyłącznie ‚pojednaniu’ z judaizmem i wypaczonymi sektami odszczepionymi w wyniku reformacji. Myślę że ciekawą reakcją pogańską był by zmasowany atak kramików ze słowiańskimi i celtyckimi pamiątkami, oczywiście związanymi z miejscem, miśki, światowidy itp, to by do ludzi przemówiło, bo taki przekaz ma moc o tyle że jest atrakcyjny, turyści łakną czegoś takiego, a nie tak jak w Warszawie – jak nie żyd ciosany to ruska
  baba w babę, to naprawdę żałosne
 • @Andrzej Tokarski 18:21:20
  Oczywiście nie kwestionuję tego, że pamiątki Słowiańszczyzny, szczególnie w tym rejonie powinny byc chronione, pielęgnowane a wszelkie próby niszczenia ich, ścigane z całą mocą prawa, obojętnie kto to robi. Także jeżeli sprawcą są „funkcjonariusze” miejscowej parafii.
  Te ślady powinny byc pielęgnowane i wypominane m.in członkom np RASiu, wciskającym nam kity o odrębności Ślązaków. Ślęża, (chyba od Śląska) jest najlepszym świadkiem słowiańskości a nie germańskości Śląska.
  Tutaj w pełni się Państwem zgadzam.
 • @ele 21:58:20
  Panie Ireneuszu, czy Pan czasami czegoś nie wypił?
 • @Jan Paweł 17:52:51 „Co tu się dzieje?… pod moją nieobecnośc:-)”

  Portale tego rozmiaru, tak jak i większe organizacje patriotyczne, był, są i zawsze będą, odgórnie kontrolowane i sterowane przez SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA.

  Decydenci zlikwidowali możliwość GRAFICZNEGO przekazu informacji, ponieważ, jedno zdjęcie obala wszystkie te ich 24 tomowe ENCYKLOPEDIE propagandy, półprawd i fałszów, wypisywanych tu przez dyżurnych agentów.

  Wymknęło im się sterowanie nastrojami i monopol na fakty z pod kontroli, więc zaostrzyli drastycznie cenzurę, Co było z góry do przewidzenia.

  „Niezależne” portale są od, promowania „NIEZALEŻNYCH” KANDYDATÓW, którzy w przyszłości mają służyć sterowaniem Polaków.

  NEON-24, to miejsce do kontrolowania i badania nastrojów społeczeństwa.

  To jest też, agenturalny, wentyl emocji dla opozycji.

  Trzeba pokonywać przeszkody i dalej robić swoje gdzie się da.

  Wykorzystujmy te możliwości, na jakie pozwala nam państwo policyjne i AGENCI od PROPAGANDY.

 • Szanowni Państwo…
  Polecam obejrzenie filmu obrazującego jeden z przykładów, jak Szatan przedostał się na łono Kościoła Chrystusowego:
  https://www.youtube.com/watch?v=tmx6pBSRZOc
  Nie dokładajcie swojej cegiełki do tego…
 • @Zdzich 21:47:05
  Brawo Dzidek !!!
  Ciepło, ciepło, dobrze pan kombinujesz, ale to jeszcze nie to.Rzeczywiście tak było.
  To chrześcijaństwo torowało Żydom drogę, gdyby próbowali wejść bez chrześcijaństwa (czyli bez mentalnego obezwładnienia społeczeństwa) nie mieliby szans na przeżycie.
  Tam, gdzie chrześcijaństwo nie dotarło, praktycznie nie ma Żydów lub się nie liczą (Japonia, Indie, Chiny, Bliski Wschód).
  Żydzi nie są wrogami chrześcijaństwa, są wrogami społeczności głównie katolickiej, którą chcą rozbić na sekty chrześcijańskie.
 • @PAPuga TASSmańska 22:13:34
  w pełni się zgadzam Papugo Taśmańska, że należy wykorzystywać co tylko się da. Dlatego tutaj pisuję, bo byc może TAM u GÓRY mój licznik to zlicza. Więc chociażby tylko tak na wszelki wypadek, warto wykorzystywać co tylko się da. Pozdrawiam:-)
 • @Rzeczpospolita 22:17:40
  Rozbijali by gałąź na której siedzą? Więc skoro ją rozbijają, to chyba najlepszy dowód na to, że nie za pewnie się tam czują?
 • @ninanonimowa 20:41:05
  Pani Nino,
  kilka lat temu próbowaliśmy stworzyć ruch narodowy (ciekawostka: zaczynaliśmy właśnie w Poznaniu), był nawet spory odzew, ale agentura praktycznie zniszczyła tę inicjatywę w zarodku.
  Bez pieniędzy na media, zwłaszcza na tv, nie ma szans na stworzenie poważnego ruchu społecznego. Mając choćby satelitarny kanał, tak jak Rydzyk, jesteśmy w stanie w ciągu pół roku zdobyć poważną grupę zwolenników polityki narodowej.
  Żyd to wie, dlatego utrącił nas w 2010r. w wyborach prezydenckich, żeby nie dopuścić do telewizyjnych reklamówek – a tylko na nich nam zależało, bo o wygraniu wyborów organizowanych przez żydo-reżim nie może być mowy.
 • @Rzeczpospolita 22:17:40
  W Twoim poklepywaniu po plecach czuję parę gwoździ.
  1. „To chrześcijaństwo torowało Żydom drogę”. Nie zgadzam sie. Chrześcijaństwo torowalo droge dla samego siebie przez chwasty poganizmu. Chrześcijaństwo to kutura, edukacja, rozwoj, wyzszy standart zycia. Raz droga przetarta, przyszli Zydzi zerowac na polu chrześcijaństwa. Zawsze i wszedzie. W koncu sa to pasozyty, czyz nie? Najpierw jest organizm, a potem przylatuja komary. Nie na odwrot.
  2. „Gdyby próbowali wejść bez chrześcijaństwa, czyli bez mentalnego obezwładnienia społeczeństwa…” Chrześcijaństwo nie obezwładnienia mentalnie. Chrześcijaństwo to wybor – spójrz na siebie. Chrześcijanie nie sa na tyle glupi, aby zaakceptowac mordercow zalozyciela Chrześcijaństa, Jezusa Chrystusa – spojrz na mnie. To co sie dzieje obecnie w KRK jest tylko i wylacznie efektem dzialanosci konspiratorow-syjonistow, a nie Chrześcijan. Pisanie, ze Chrześcijanin to Zyd jest obelgą! I Ty, z Wojtasem dobrze o tym wiecie jak dokuczac uzywajac to wyzwisko celowo i często.
  3. Żyd przezyje wszedzie, gdzie jest organizm do ssania. Przezyli ZSRR do czasu jego ekonomicznego upadku, do ktorego sami doprowadzili. Po wyssaniu ZSRR, przeniesli sie do USA, gdzie robia dokladnie do samo. Pod koniec imperium amerykanskiego, powstaje nowe imperium chinskie. I juz w tej chwili sa tam Żydzi ze swoimi chinskimi zonami i inwestycjami w budynki i tereny. Kiedys beda ubiegac sie o nie jako o „nasze”.
  Żydzi tez organizowali handel niewolnikami z Afryki, od łapania i przewozu, do sprzedaży. Chrzescijanska Rosja tez „mentalnie nie obezwładnila społeczeństwa” aby poddac sie zydo-komunie. Zydzi zdobyli Rosje mordujac Chrzescijan.
  Te trzy przyklady powinne zupelnie wystarczyc na obalanie Twojej fatalnej opinii, ze Chrzescijanie sa w jakiejkolwiek formie przyjazni z Żydami. I przestan utozsamiac Chrzescijan z syjonistami w Kościele. Jan Pawel II byl jednym z nich. Franciszka dopiero sie ucze.
  Narzucony przez wrogow Kościoła „Neokatechumenat” sie nie utrzyma, i to dzieki Katolikom, a nie anty-chrzescijanom. Zapraszam do walki!
  4. Żydów nie ma tam, gdzie musieliby sami pracowac na wlasne utrzymanie, a nie tam gdzie nie ma Kościoła.
  5. „Żydzi są wrogami społeczności głównie katolickiej, którą chcą rozbić na sekty chrześcijańskie.” – BRAWO Panie Kosiur! Nie wierzę własnym oczom …
 • @Zdzich 23:30:08

  Ej, Dzidek, Dzidek

  Rzeczywiście są gwoździe w moim poklepywaniu, bo inaczej nici z edukacji.

  „Chrześcijaństwo to wybor” – napisał pan Dzidek.
  I faktycznie tak było, można było wybrać chrześcijaństwo lub śmierć.

 • @Krzysztof J. Wojtas 21:55:55
  Nie wywołuj wilka z lasu, gdyż nawet nie wiesz w jakiej postaci ja ciebie zobaczę.
  Pan Bóg jest litościwy, ale też sprawiedliwy.
 • @Rzeczpospolita 23:44:12

  „I faktycznie tak było, można było wybrać chrześcijaństwo lub śmierć.” –

  Tak piszą w żydowskich książkach. Sprawdź autorów. Tymczasem, Bóg dal nam WOLNĄ WOLĘ. Możemy sobie robić z wiarą co osobiście chcemy. Półgłówki, czyli wyznawcy Materializmu Dialektycznego, odrzucają ją zupełnie.

 • do @Jan Paweł 22:07:42 !
  Panie Janie ! czy pan za dużo nie nałykał się żydowskich kadzideł ?
  !
  !
  !
  !
  Ireneusz Tadeusz Słowianin Aryjczyk lach !
 • @Jan Paweł 21:56:56
  Panu się porąbało; ja nie jestem przeciwnikiem nauki Chrystusa, a przeciwnie.
  Chciałbym, aby była stosowana – była wzorem do dokonywania wyborów.A jestem przeciwnikiem tych, którzy zawłaszczyli formę i wkładają tam obce treści.
  Dlatego – jestem za Intronizacją.
 • @Zdzich 00:24:07
  Zdzisiu
  Wbrew pozorom – nie ciebie miałem na myśli.
  Mnie tylko interesuje, czy rzeczywiście nie rozumiesz zmiany przekazu jaki się dokonał w KRK?Czy nie rozumiesz, że Chrystus wyzwolił nas od grzechu – co oznacza, że dał nam wolność wyboru, gdyż przestaliśmy być niewolnikami prawa (żydowskiego)?
  Że wcale nie kazał nam cierpieć a cieszyć się życiem Dzieci Boga – i właśnie za to został ukrzyżowany?
  Bo likwidował władzę manipulatorów… A ty po ich stronie.PS. Nie jesteś człowiekiem głupim, gdyż Twoje wpisy wskazują na sporą wiedzę. Wygląda jednak, że jesteś głęboko zmanipulowany i nie możesz przełamać swoich barier.
  Ja nie uważam, że SW II to robota żydowska itd. To była próba otwarcia, tyle, że znowu przez judaizm wykorzystana i zmanipulowana.
  Wnioskiem jest to, że nie da się już wrócić do korzeni w ramach KRK.
  Impuls odnowy – jest możliwy – ale musi pochodzić z zewnątrz.Zatem: WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ.

 • @Krzysztof J. Wojtas 09:17:59
  To Chwała Panu Bogu, że jest Pan za Intronizacją.
  Byc może źle odczytałem Pana mysli. Pozdrawiam
 • @Jan Paweł 09:32:00

  Oj.. Janie Pawle 🙂

  To właśnie Pan Wojtas zbiera od ponad roku cięgi na tym forum za propagowanie idei Intronizacji.
  A wrzask jaki podnieśli nibyKatolicy (a w rzeczywistości judajczycy podszywający się pod katolików) mówi sam za siebie.

 • @Zdzich 00:36:45

  „Półgłówki, czyli wyznawcy Materializmu Dialektycznego, odrzucają ją zupełnie.”

  Panie Dzidek,
  jeśli udowodni pan, że racja jest po pana stronie, czyli że istnieje „Wieczny Bóg”, a nie po stronie półgłówków materializmu, którzy nie wierzą w Boga i uważają, że istnieje „Wieczna Materia” uznam pana za najwybitniejszy umysł wszech czasów.

  Siebie lokuję po stronie uczniów Sokratesa i powtarzam za nim: „wiem, że nic nie wiem” w kwestii „Wiecznego Boga”, czy „Wiecznej Materii”.

 • @Rzeczpospolita 10:19:42

  Oj. Przechlapane.

  Żaden porządny fizyk nie stwierdzi obecnie istnienia materii.

  Na poziomach subatomowych – istnieją tylko pola.
  Reszta – to domniemania.

  To jak z tym materializmem?

 • Dziękuję za informację o tym liście.
  Oczywiście dopisałem się do listy popierających. Jest wiele miejsc kultu wiary ojców nie udostępnianych, o których nie informują przewodniki. Jedynym miejscem jaki znam które jest rzeczywiście znane społeczeństwu to właśnie Ślęża. Na Łyścu są prezentowane wały kultowe tamtejszej świątyni i to chyba wszystko. Są udostępnione miejsca kultu Gotów na Kaszubach, ale my nie dbamy o pokazywanie naszej kultury. A przecież jest odkryta i przebadana świątynia na Górze Dobrzeszowskiej Górach Świętokrzyskich, Góra Śliżewska też prawdopodobnie była górą świątynną, nie ma badań poza badaniami lotniczymi.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 09:56:26
  Dzięki, chyba jednak mało znam jeszcze Pana Krzysztofa Wojtasa. Pozdrawiam:-)
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:24:50
  Teorii kosmologicznych jest wiele, powstają nowe. Jakieś cząstki materialne być także muszą. Zresztą te teorie dotyczą tego, co już wszechświatem jest od chwili „0+”, a nic nie wiemy, co było i czy było, tuż przed momentem „0”.
  Dokładnie tak samo jest z Bogiem – skąd się wziął?
  A więc wiemy z całą pewnością, że nie wiemy skąd się wzięło istnienie, byt, w materializmie i w religii.Przynajmniej mnie tak to się widzi. Nie wiem, czy panu Dzidkowi widzieć będzie się podobnie -? Coś mi się widzi, że chyba jednak nie.
 • @Rzeczpospolita 17:27:51
  Jak mógł być moment „0”, gdy jeszcze nie było czasu?
  Tak samo z Bogiem. Jak miał się wziąć, gdy JEST.
  Tu nie ma następstwa, ani poprzednictwa.Sadzę, że jeszcze nie nastał czas na te rozważania. przynajmniej tutaj. Ale i w innych miejscach nie zauważyłem jakichś ciekawych spostrzeżeń. Jakieś tam kasjopejańskie wstawki, albo inne Nibiru. Na S24 Muki trochę ciekawostek prawił, ale też w końcu zaczął odjeżdżać.Słowem – brak koncepcji.
 • @Krzysztof J. Wojtas 22:20:20

  Czas jako jeden z wymiarów istnieje we wszystkich teoriach. A „0” oznacza moment, od którego wszechświat się rozszerza (w większości teorii). Nie wiadomo, co było przed momentem „0”, ale coś być musiało.

  Bóg był i jest – tyle, że to dogmat nie podlegający rozważaniom religijnym, ale przecież naturalne jest pytanie jak to możliwe, że istniał zawsze.

  Moim zdaniem obydwa światopoglądy, religijny i naukowy, stykają się w tym samym punkcie, gdy pytamy o początek Boga/Wszechświata – i tu kończy się nasza wiedza, brak jakiejkolwiek odpowiedzi.
  Jednak z takich rozważań wynika przynajmniej jedno, że wszelkie treści religijne są wytworem ludzkiego intelektu, a nie Bożych objawień.

 • Sk….syn do Debila i Bezczelnego Chama

  Skoro już tak zwyczajowo i po polsku znaleźliśmy się w tym samym pokoju, możemy pogadać. W poszukiwaniu wspólnej płaszczyzny, odkryłem, że każdy z nas ma wąsy i zna język polski. Czerepy rubaszne, też. I to nas łączy. Powtarzanie wyzwisk niepotrzebne, gdyż ten etap już przeżyliśmy. Zatem odpowiem na Wasze komentarze w ten sposób:

  Chrześcijaństwo zapoczątkowane zostało naukami głoszonymi przez Jezusa Chrystusa uznanego przez chrześcijan za Boga. „Chrystus” to nie jest imię własne lecz zaszczytny tytuł, wskazujący na doniosłą rolę Jezusa z Nazaretu. W języku hebrajskim znaczy tyle co namaszczony, pomazaniec, Mesjasz.

  Jezus Chrystus nauczał Żydow jak życ wg Prawa Bożego, które było w sprzeczności z Prawem Żydowskim.
  Jezus Chrystus zastapił Stary Testament, czyli żydowską kronikę plemienną obcej nam kultury starożytnej Judei, tzw. Nowym Kowenantem, odrzucając w ten sposób nauki Starego Testamentu.
  Pisałem o tym tutaj: http://zdzich.neon24.pl/post/103648,stary-i-nowy-testament.

  W nowej Ewangelii Jezus głosił miłość, pokorę, umiarkowanie, a Żydów wyzywał od Synów Diabła.
  W odwecie za takie nauki, Żydzi skazali Jezusa na ukrzyżowanie pomimo tego, że Poncjusz Piłat nie widział w Nim żadnej winy i wg prawa rzymskiego nie wolno było karać ukrzyżowaniem po karze chłosty.

  Zatem pisanie, że Jezus kontynuował nauki Judejczyków, a chrześcijaństwo jest religią żydowską jest szczytem bezczelności, arogancji, kalumni, i zniesławienia.
  Ani obrzezanie, ani wycieczka do Izraela, ani inseminacja św. Marji nie czyni nikogo Żydem. Jedynym związkiem ze Starym Testamentem było to, że „Mesjasz” był tam zapowiedziany. Żydzi czekają na tego Mesjasza do dzisiaj. Obama? Netanjahu? Hilary Clinton? Wojtas? Kto wie?
  Żydzi piszą też, że Jezus był pierwszym anty-semitą (co jest zgodne z teorią Zawiszy Niebieskiego, lub Popa Nimroda, od którego dowiedzieliśmy sie, że Jezus był zabłąkanym żołnierzem niemieckim. Podejrzewam, że również Nazistą. :))
  Apostołowie byli Żydami – to fakt. Spisali nauki Jezusa natchnieni przez Ducha Świętego, czym stał się Jezus po wstąpieniu do Nieba. Jako Duch Święty, w innych słowach „natchnienie”, działa do dzisiaj.
  Dla przykładu, każdy kompozytor jest „natchniony” (nie koniecznie przez Ducha Świętego) – słyszy muzykę, a nawet cały koncert, zanim go spisze w postaci nut. Działalność pod wpływem Ducha Świętego nie jest ograniczona do Żydów. Natchniony może być każdy. Wystarczy się skupić i pomodlić. Nie tylko do Boga! Szatan wręcz uwielbia, kiedy ludzie proszą o natchnienie u niego. Obdarowywuje szczodrze, zwłaszcza władzą i pieniędzmi.
  Jak to się odbywa? Proste. Nawet Wojtas wie, że „istnieją tylko pola” w atomie. Dokładnie! To, co odczuwamy zmysłami (palcem, nosem, smakiem, wzrokiem), to tylko i wyłącznie „stan elektromagnetyczny” danego pola. Latające kólki wokół jądra jest uproszczeniem do poziomu szkoły średniej. Prawdziwa fizyka zaczyna się dopiero na studiach.
  Niemniej jednak, w Biblii stoi napisane: „Najpierw było słowo”, czyli idea, koncept. I to właśnie stanowi treść każdego atomu, nie mówiąc organizmu. Regulowanie tym konceptem czyni cuda! Cuda, które nie jesteśmy w stanie pojąc naszym umysłem zbudowanym z … atomów i procesującym sygnały elektroniczne tak jak Pan Bóg sobie tego życzy. Telepatia, cudowne uzdrowienia, teletransportacja, natchnienia, .. – cóż, naukowo jesteśmy jeszcze daleko za Bogiem, który doskonale zna to, co stworzył. I może tym manipulować jak chce!

  Jak wspomniałem powyżej, manipulować może też Szatan. I po to mamy wolną wolę aby sobie wybrać tego manipulanta. Jeśli będziemy silni w wierze w Boga, Szatan nie ma szans. Uważam, że przywódcy obecnego KRK nie byli wystarczająco silni i poddali się siłom żydo-masnoerii. Po zamachu na Jana Pawła I i po zamachu na niego samego, Jan Paweł II prawdopodobnie bał się o własne życie.
  Oczywiście, rozumiem „zmiany przekazu jaki się dokonał w KRK”. Jest to godne ubolewania i, w rezultacie, Kościół się rozpada. To nie ma nic wspólnego z kwestią czy „Wieczny Bóg” istnieje – Panie Kosiur.
  Nie zgadzam się natomiast ze sposobami, w jaki chcecie rozwiązać ten problem, czyli rzucaniem wulgarnymi wyzwiskami na Katolików, likwidacją lub wieszaniem Katolików na krzyżu, kwestionowaniem czy Bóg isnieje, lub budowaniem „nowej religii światowej”.

  Od samych początków historii nowożytnej świat nasz został podzielony na rzymski oraz barbarzyński. To właśnie w tym czasie (świecki!) Karol Wielki zbudował imperium ze zlepka wielu podbitych plemion i ziem, w których nie wygasły ani poczucie odrębności, ani tęsknota za samodzielnością. Zunifikował on to imperium nazwane Europa najtrwalszym fundamentem jedności: wspólnotą wiary i kultury chrześcijańskiej. Innymi słowami, zbudował Europejską Cywilizację Chrześcijańską, której my jesteśmy synami. Potem dopiero przyszli Żydzi, aby przejąć to imperium we własne ręce i na wzór tego imperium utworzyli Unie Europejską.
  Chrześcijaństwo jest strukturą kosmopolityczną , która dała nam najwyższy poziom rozwoju ludzkiej cywilizacji na tej Ziemi. Potem przyszli Żydzi i na wzór tej struktury utworzyli Nowy Porządek Świata (NWO).

  I w myśl tych żydowskich ideii, Wy każecie mi zniszczyć KK do reszty, zlikwidować Katolików, oraz dołożyć się do budowania „nowej religii”; .. wyzywając MNIE przy tej okazji od kretynów, idiotów, żydów, i judajczyków – do czego dołączył się sam Ruszkiewicz.

  PANOWIE z wąsami!!! Przecież dbając o własną kulture lokalną, czyli słowiańską, Pan Bóg nie zakazuje Wam zatańczyć „zbójnickiego z ciupagami”, albo walić głową o Światowida (najlepiej z ręcznikiem na głowie). Dał Wam wolną wolę!
  Ale zniszczenie własnego dziedzictwa historycznego Cywilizacji Europejskiej (o co Żydom bardzo chodzi), woła o pomstę do Nieba.
  Piekłem nie dysponuję, więc nie będę straszył, ale pamiętajcie że są też ludzie którzy nie wierzą w Policję, ani nawet w kucharza, po zjedzeniu dobrego obiadu w restauracji, czego Wam życzę.

 • @Rzeczpospolita 17:27:51
  Skąd się wziął Bóg, też nie wiem. Zapytamy Go osobiście po śmierci. Który z nas pierwszy? Też nie wiem. Dla przyszłych pokoleń, juz umarliśmy. Dla przeszłych, współistniejemy. Jest to dla nas ostatnia szansa na Ziemi. Ważne tylko jak zostaniemy zapamiętani.
  Czas istnieje w teoriach tylko jako jednostka pomocna w obliczeniach. „Czas” jako jednostka został wymyślony przez człowieka. Z tego co ja sie nauczyłem (jako materialny kretyn, sk…syn, czy też żydo-katolik), „czasu nie ma”. Wszystko dzieje się jednocześnie „JEST” jak ogniwa spirali.
  Czasami byty (umownie) „przeszłe” i „teraźniejsze” zahaczają się jeden o drugi. Mówimy wtedy o duchach lub duszach, po których „Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam swego Ducha.” – 1 List św. Jana 4:13.
 • @Zdzich 23:52:54

  Drogi Zdzisiu

  Jednak przestań merdać swoim ogonem i stukać kopytem.
  Tak mamić możesz ludzi słabych na umyśle. Dla ułatwienia zrozumienia – podam, że zamysłem Bożym nie jest zniszczenie takich, jak ty (czyli szatana), ale naprowadzenie ich na ścieżkę duchowego rozwoju.
  Nie jesteś przeklęty, masz tylko porąbane.

  Zebrałeś się w sobie i bzdeta puściłeś, bo początek ująłeś właściwie, ale rozwinięcie jest fałszem.
  I tak:

  – Chrystus nie głosił nowej Ewangelii (nie stanowił nowych praw) – piszesz to i sam sobie zaprzeczasz.
  – dalej znowu dobrze o roli KRK.
  – ale zarzut o dążeniu do krzyżowania katolików – jest kłamstwem; to przecież, wg zasad, największym marzeniem i dobrą nowiną jest to, że zostaną ukrzyżowani. A przynajmniej, że może ktoś ich kopnie w d… No tak to Zdzisiu jest.
  – te uwagi historyczne o Karolu Wielkim itd. To różne dywagacje tyczące lokalnych uwarunkowań. Lokalnych – bo taką rolę pełniły. Nic do tego Słowianom.
  – fałszem jest utożsamianie chrześcijaństwa z katolicyzmem; ja pisałem, że KRK jest zjudaizowany. Natomiast chrześcijaństwo to idea – a tego nie da się zjudaizować.
  – o ile chodzi o KRK – nie jest mi wrogi. nawet judaizm nie jest mi wrogiem. Natomiast jedno i drugie jest ideą, którą można rozważać jako służące budowaniu relacji społecznych. kwestia wyboru. Mnie odpowiada słowiańszczyzna, której jedną z form rozwojowych jest chrześcijaństwo. Nigdy nie będę krytykował chrześcijaństwa – jako idei.
  – niszczenie korzeni słowiańskich – jest niszczeniem europejskiego dziedzictwa; przecież Etruskowie (ich pismo nawiązuje do runów słowiańskich), czyli ci, co cywilizowali Rzymian, są pochodzenia słowiańskiego.

  Na początku było SŁOWO.

  No właśnie. Słowianie, to te ludy, które swój rozwój opierają na SŁOWIE.

 • @Zdzich 01:55:32 i 23:52:54
  Panie Zdzich,
  żeby nie wiem co, nie znajdziemy wspólnej płaszczyzny porozumienia.
  Kręci pan z mozołem jeden koktajl z pierwiastków rzeczywistych, religijnych i transcendentnych, a taka mieszanka jest niestrawna dla normalnego organizmu.Cała ta dysputa przypomina film z Flipem i Flapem. Flip siedzi w więzieniu. Społeczny program przewiduje edukację więźniów. Lekcja matematyki: nauczyciel pyta, ile to to jest 27 : 9 ? Padają złe odpowiedzi, nauczyciel coraz bardziej się złości. Do odpowiedzi zgłasza się Flip i mówi: 27 : 9 = 3. Nauczyciel promienieje. Po chwili Flip dodaje: i 2 reszty. Nauczyciel pada na krzesło załamany.
 • @LordConqueror 20:40:47
  odpowiem w twoim stylu:
  spierdalaj, półgłówku
 • @Andrzej Tokarski 11:34:06
  Warto spytać osobnika „LordConqueror” jak w kontekście jednej słusznej religii ocenia religię żydowską?
  I dlaczego jej nie przyjął (choć tego nie wiemy, może tylko udaje apologetę żydo-chrześcijaństwa) jako pierwotnej wiary zarówno dla chrześcijaństwa jak i wiary w jednego Boga?
 • @Krzysztof J. Wojtas 07:54:52
  1. Przecież wyraźnie napisałem, że Ewangelię sporządzili apostołowie pod natchnieniem Ducha Świętego, a nie Chrystus;
  2. Fakt, że Żydzi skazali Jezusa na ukrzyżowanie nie znaczy, że każdy Katolik pragnie umrzeć w ten sam sposób; chociaż dla św. Pawła było to zaszczytem;
  3. Chrześcianie są wyznawcami Chrystusa. Stąd bierze sie ich religia zwana „chrześcijanska”. Chrystus był anty-żydem, i Chrześcijanie są anty-żydami. Pierwszy Kościół ustanowiony przez Chrześcijan był Kościołem Katolickim = uniwersalnym, powszechnym. Dopiero w XVI wieku i to na skutek ruchow reformacyjnych instygowanych przez masonerie wewnatrz Kościoła Rzymsko-Katolickiego powstała gałąź tzw. „wyznan protestanckich”.
  Obecnie na świecie żyje ok. 800 milionów protestantów, co stanowi ok. 40% wszystkich CHRZEŚCIJAN. Reszta, 60%, to KATOLICY. Przestan opowiadać głupoty że było, lub jest inaczej;
  4. Rzymian cywilizowali Apostołowie i pierwsi Katolicy, a nie Słowianie;
  5. Nie tylko Słowianie opierają swój rozwój na SŁOWIE Bożym. Cały wszechświat jest oparty na Słowie Bożym.I wypisałeś te swoje błędy umysłowe tylko po to, aby udowodnić, że ja jestem szatanem? Boże miej litość nad tym wąsaczem.
 • @Rzeczpospolita 11:18:08
  Nauczycielu (o ile jeszcze nie Mesjaszu),
  Skoro „żeby nie wiem co, nie znajdziemy wspólnej płaszczyzny porozumienia”, to chyba jej nie znajdziemy.
 • @Zdzich 17:06:48
  „Jezus Chrystus nauczał Żydow jak życ wg Prawa Bożego, które było w sprzeczności z Prawem Żydowskim.
  Jezus Chrystus zastapił Stary Testament, czyli żydowską kronikę plemienną obcej nam kultury starożytnej Judei, tzw. Nowym Kowenantem, odrzucając w ten sposób nauki Starego Testamentu.
  Pisałem o tym tutaj: http://zdzich.neon24.pl/post/103648,stary-i-nowy-testament.W nowej Ewangelii Jezus głosił miłość, pokorę, umiarkowanie, a Żydów wyzywał od Synów Diabła.
  W odwecie za takie nauki, Żydzi skazali Jezusa na ukrzyżowanie pomimo tego, że Poncjusz Piłat nie widział w Nim żadnej winy i wg prawa rzymskiego nie wolno było karać ukrzyżowaniem po karze chłosty.Zatem pisanie, że Jezus kontynuował nauki Judejczyków, a chrześcijaństwo jest religią żydowską jest szczytem bezczelności, arogancji, kalumni, i zniesławienia. „Cóż. Niestety jest wiele katolickich opracowań, gdzie cierpieniu nadaje się walor wzniosłości prowadzącej do zbawienia.Całkowicie fałszywe ujęcie.

  Czy można utożsamiać chrzest z Chrystusem?
  Tylko wtedy, gdy jest to uznane za rodzaj namaszczenia. Tu można byłoby widzieć pewną analogię.
  Jednak wybór chrześcijaństwa jako sposobu życia – ma mieć potwierdzenie w konfirmacji. Chrzest to (jak obecnie względem dzieci) zewnętrzne nadanie znaku duchowego. Czyli znowu fałszywe ujęcie.

  Ni sądzę, że można twierdzić, że Chrystus był anty – żydem. Tak samo jak nie można twierdzić (Franciszek), że chrześcijaństwo wywodzi się z judaizmu. Potrzebne dłuższe wyjaśnienie oparte na źródłach. Ogólnie – kolejny fałsz.

  Dowody, że Etruskowie nie uczyli Rzymian, dzikusów, pewnych form ogłady. A Sabinki? Przecież normalne, że nikt nieokrzesańców tam nie chciał w towarzystwie.

  Owszem. Cały świat oparty jest na Prawdzie, czyli Słowie Bożym To mogę wyjaśnić precyzyjnie.
  Ale Pan użył określenia „Prawo Boże”, a to w literaturze (teologicznej i filozoficznej) odnosi się do Dekalogu.
  Z kim, chłoptysiu, chcesz w klocki grać?
  I jak cię, dupku nie nazwać szatanem?
  Chociaż – to chyba byłoby na wyrost. Możesz być pomiotłem szatana. Takim – przynieś, wynieś pozamiataj.

 • @Krzysztof J. Wojtas 20:01:11

  Udowodniłeś powyżej, że jesteś 0 mentalne.

  Dyplom DEBILA nostryfikowany.

 • @night rat 00:08:07
  Argumenty wyzywania (nie tylko) mnie od kretynów, sk….nów, głupków, i dupków czynią go profesorem!
  A może nawet Namiestnikiem Boga na Polskę po intronizacji Jezusa. :))
  I niech mu będzie!
  Nie marnuj czasu na tego debila. Ja już straciłem go wystarczająco.
 • @night rat 00:08:07
  Nie lubię dupkowatości.
  Jeśli się już bierze pan za wyjaśnianie…Tu – na wstępie określił pan, co rozumie (przyjmuje) za Prawo Boże.
  Kontra temu, co ja napisałem.
  Czyli – wystąpił pan przeciwko zapisom zrobionym w Powszechnej Encyklopedii Filozofii, bo ja na takie się powołałem.Night rat – jest autorytetem ustalającym. Causa finita.Można tak uznać – przy dobrej woli. Tyle, że nie o to chodziło w mojej uwadze.
  Mnie chodziło o to, że Zdzich sobie dowolnie te kwestie traktuje – raz Słowo Boże, raz Prawo Boże.
  A w galimatiasie pojęciowym – łatwo o dowolne manipulacje. Później już tylko wystarczy nawyzywać od debili – nie uzasadniając i po sprawie.

  A pan , jak już chce się wtrącać do takiej dyskusji to niech spróbuje najpierw zrozumieć o co chodzi – bo tu wyszedł pan na dupka.

 • @Zdzich 00:41:22
  Tak, używam określeń stosownych poziomowi dyskusji jaki chce pan tu stosować.
  Czyli pod płaszczykiem wiary, filozofii itd. wprowadzać fałszywe przekazy.A jak sobie przypomnieć jeszcze niedawne gromienia „ex cathedra” – bo jako katolik to pan może przywoływać do porządku takich przygłupów jak ja – to ma pan reakcję zwrotną.
  Kto sieje wiatr….
  A zatem – do szkoły, dupku.
 • @rerak 07:49:21
  Rerak?
 • @Zdzich 17:10:51
  Nie mam ambicji bycia nauczycielem. A scenkę lekcji matematyki z filmu z Flipem i Flapem przytoczyłem nie dlatego, że widzę się w roli nauczyciela, tylko dlatego, że uczniowie w filmie przypominają ludzi, którzy nie są w stanie zrozumieć podstawowych prawd, dokładnie tak, jak pan.
 • @Rzeczpospolita 12:26:17
  Wg definicji, DEBILE charakteryzuja sie deficytem intelektualnym w zw. z czym sa nienauczalni. Ze względu na atmosferę otoczenia i stosunek innych do nich, w socjalizacji debile nabywaja zaburzenia osobowosciowe i staja sie wulgarni. Na skutek tych zaburzen czuja sie w pelni zaangazowani w spoleczenstwie tylko wtedy, kiedy zrównaja to społecznstwo do swojego poziomu intelektualnego debila.
  Nie znam jeszcze nikogo, kogo by Wojtas nie uznal za „głupka, który musi zmienić swoje myślenie” lub wg Pana „nie jest w stanie zrozumieć podstawowych prawd”. Wg Pana, tą „podstawową prawdą ” jest, ze Bóg nie nie istniał, a ktorego istnienie ja miałem udowodnic pod groźbą zostania .. „głupkiem, ktory niczego nie rozumie”.
  Ta sama „diagnoza” powtarzana jest przez Wojtasa nawet do tych, ktorzy sie z nim na ogół zgadzaja; jak np. do Ruszkiewicza i do Pana. Innymi słowami, jak pisalem, profesorem mozna byc tylko wśród głupszych od siebie. Każdy debil usiłuje to udowodnić … rzucając gnojem.
  Moim zdaniem, podejmowanie dyskusji z debilami to strata czasu.
  Żegnam!
 • @Rzeczpospolita 12:26:17
  Się panu Zdzich „merytorycznie” wypowiedział.
  Jak na swój poziom, oczywiście.
 • @Krzysztof J. Wojtas 18:39:45

  Jeszcze raz:

  Udowodniłeś powyżej, że jesteś 0 mentalne.

  Dyplom DEBILA nostryfikowany.

  Postaraj się zapamiętać.

 • @Zdzich 20:39:15
  Hcizdz
 • KKafka
  Doradca metodyczny w Poznaniu http://preply.com/pl/poznan/oferty-pracy-dla-nauczycieli-języka-hiszpańskiego udziela indywidualnych konsultacji w takich obszarach, jak: problemy metodyczne w pracy nauczyciela; aktualne spojrzenie na awans zawodowy dla nauczycieli – wymagania niezbędne do uzyskania kolejnych stopni awansu i sposoby ich dokumentowania; zmiany w edukacji językowej w szkołach różnych etapów edukacyjnych – wdrażanie nowej podstawy programowej; inne tematy i zagadnienia wg potrzeb zgłoszonych przez nauczycieli języka hiszpańskiego, realizowanego w naszym kraju przez bank.

(http://wps.neon24.pl.neon24.pl/post/117637,ocalic-masyw-slezy-jako-wspolne-dziedzictwo)

Podziel się!