In Nomine Jassa: The Slavs of Origo Gentis Langobardorum ?

The Slavs of Origo Gentis Langobardorum

The Slavs of Origo Gentis Langobardorum may seem a rather strange title considering that, on its face, that short work does seem to contain any references to Slavs. And yet… we have:

  • Winnili – Slavs conquered by the disembarking Lombards?
  • Anthaib – the country of the Antes?
  • Bainaib – Bohemia?
  • Lethuc – Leszek?
  • Lalamicho, Tato, Zuchilo – Zuch?
  • Suavians – Slavs?
  • Wisigarda – think Visegrád

 

The Slavs of Origo Gentis Langobardorum

 

 

The Origo is a seventh century work (oldest manuscript is Modena from the ninth century) that served as a source for the beginnings of Lombard History later found in Paul the Deacon’s work (see here and here). Further, the Origo was later reworked in the Gotha Codex which, though later, contains references to such Lombard rulers as Godoin, Peron and Winsilan (see here), not to mention the reference to Bohemian Slavs, that is Czechs as the Beowinidi. Perhaps later there will be time for the Gotha Codex. For now, the basic version of the Origo is below. Since it is so short, I include the full document.

Origo jest dziełem z siódmego stulecia (starszym manuskryptem od Modena z IX wieku), który służył jako źródło początków historii Lombardii, znalezionej później w dziele Pawła Diakona (patrz tutaj i tutaj). Co więcej, Origo zostało później zmienione w Kodeksie Gotha, który zawiera odniesienia do takich władców Lombardii, jak Godoin, Peron i Winsilan (patrz tutaj), nie wspominając już o odniesieniach do Słowian czeskich, czyli Czechów jako Beowinidi. Być może później będzie czas na Kodeks Gotha. Na razie podstawowa wersja Origo znajduje się poniżej. Ponieważ jest tak krótki, dołączam pełny dokument.

Gotha Codex

The English translation is by William Dudley Foulkes. The Latin text comes from the Georg Waitz edition for the Monumenta Germaniae Historica (Hanover, 1878). The manuscript is the Codex 413 from the Biblioteca Nacionale in Madrid.


Part I
English

There is an island [1] that is called Scadanan,[2] which is interpreted “destruction,” [3] in the regions of the north, where many people dwell. Among these there was a small people that was called the Winniles. And with them was a woman, Gambara by name, and she had two sons. Ybor was the name of one and Agio the name of the other. They, with their mother, Gambara by name, held the sovereignty over the Winniles. Then the leaders of the Wandals, that is, Ambri and Assi, moved with their army, and said to the Winniles: “Either pay us tributes or prepare yourselves for battle and fight with us.” Then answered Ybor and Agio, with their mother Gambara: “It is better for us to make ready the battle than to pay tributes to the Wandals.” Then Ambri and Assi, that is, the leaders of the Wandals, asked Godan that he should give them the victory over the Winniles. Godan answered, saying: “Whom I shall first see when at sunrise, to them will I give the victory.”

 

więcej w anglojęzycznym oryginale – źródło: https://www.jassa.org/?p=12644

Podziel się!
Ten wpis został opublikowany w Słowianie. Dodaj odnośnik do ulubionych.