Marian Nosal: Trawienie i przyswajanie żywności według dietetyki chińskiej medycyny, wnioski oraz zalecenia

Trawienie i przyswajanie żywności według dietetyki chińskiej medycyny, wnioski oraz zalecenia

https://www.youtube.com/watch?v=6gOUJ4_fvKw&feature=youtu.be

 

W filmie tym opiszę w zarysie anatomię i fizjologię przewodu pokarmowego, przemianę spożywanej żywności w Energię Qi i inne potrzebne do życia Substancje Podstawowe. Dietetyka tradycyjnej chińskiej medycyny widzi wszystkie narządy związane z przyjmowaniem, przetwarzaniem i wydalaniem pokarmów i napojów, jako tak zwany Potrójny Ogrzewacz – San Jao. Potrójny Ogrzewacz składa się z Górnego, Środkowego i Dolnego Ogrzewacza. Skonsumowana żywność na początku trafia do Środkowego Ogrzewacza. Następnie gruntownie przetworzona pojawia sie w Górnym Ogrzewaczu, który kontynuuje ten proces i zaopatruje cały organizm w Qi, będące wynikiem pracy wszystkich trzech ogrzewaczy. Dolny Ogrzewacz jest odpowiedzialny za wydalanie niewykorzystanych resztek pokarmowych. Przed wydaleniem tych resztek Dolny Ogrzewacz odzyskuje z otrzymanej ze Środkowego Ogrzewacza miazgi pokarmowej użyteczne substancje i energie. http://tradycyjnamedycynachinska.pl/d…

Podziel się!