Viera Rosa Majerová / Krása slovanských žien

Viera Rosa Majerová / Krása slovanských žien

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YkS79pJjtJI

Popularizačná konferencia Pôvodná kultúra Slovanov 2016 / Viera Rosa Majerová vo svojom príspevku „Krása slovanských žien” oboznamuje účastníkov konferencie so zaujímavými informáciami o kráse, aure, ženách, slovanstve, návrate k pôvodnej kultúre predkov. Viac informácií o konferencii nájdete na http://www.slavica.sk/forum-slavica/p…

Podziel się!