WIELKA ZMIANA – duchowość/świadomość

 Ten dział w całości  poświęcony będzie Wielkiej Zmianie Świadomości i zmianom wszelkiego rodzaju jakie zachodzą na naszych oczach w otoczeniu Człowieka i w Przyrodzie naszej Matki Ziemi.

 

Dział Wielka Zmiana lokujemy na Czarnym Pasku po prawej – pod szyldem Słowianie – dzieje, kultura, tradycja Wielka Zmiana

Ponieważ Wielka Zmiana ma charakter wszechobejmujący (holistyczny) będziemy przedstawiać różnorakie jej aspekty i manifestacje – w tym zmiany społeczne i polityczne.

Sama prezentacja faktów byłaby jednak powieleniem tego co zapewne można przeczytać gdziekolwiek indziej, co można wyłuskać z olbrzymiej masy wiadomości jakimi zasypują nas media i  Internet .

Tutaj zajmujemy się Wielką Zmianą próbując jednocześnie konstruować i kreować Nową Rzeczywistość – Rzeczywistość Świata po Wielkiej Zmianie.

Wszystko to interesuje nas oczywiście w kontekście Rewolucji Ekologiczno-Elektronicznej (Technologicznej), Wiary Przyrody-Wiary Przyrodzonej Słowian i kształtowania się Nowej Zielonej Ekumeny EKO-ELEKTRO-EKUMENY: EEE Nowego Świata Świadomego – Nowej Rzeczywistości (postindustrialnej).

Postaramy się tutaj wskazać nie tylko charakterystyczne zjawiska i sygnały Wielkiej Zmiany, lecz także nowe sposoby życia i bycia w Nowym Świecie Świadomym. W tym postaramy się także sformułować nowe rozwiązania społeczne na przyszłość i sformułować ramy organizacyjne dla EkoElektroEkumeny, czyli Ruchu EEE.

Podziel się!