26 05 2014 – Kilka refleksji po Eurowyborach i wyborach prezydenckich na Ukrainie.

Te komentarze świadczą bardzo kiepsko o ich autorach. Po pierwsze dali się zrobić w konia pop-propagandzie banksterów – Sefardyjczyków i Niemców z pop-propagandowych mas-mediów, która urządziła Najazd Kobiet na Korwina, oparty na fałszerstwie jego wypowiedzi.

Te wpisy są kontynuacją najazdu na jedynego sceptyka Unii jaki z ramienia Polski wszedł do Brukseli i może tam zabrać głos w imieniu Polaków – takich jak JA. JA Któremu się taka Unia jaka jest zupełnie nie podoba. Co tzw. UE zrobiła kiedy na Ukrainie morduje się ludzi??? Co UE zrobi kiedy Putler będzie mordował Polaków takich jak JA, którzy na 100% nie zechcą być Rosjanami, ani żyć z ich butem WOLNOŚCI na własnym karku? Zrobi to samo co już zrobiła, kiedy zaczęto mordować i morduje się Ukraińców w ich własnym kraju?!!! Kiedy odbiera się Tatarom, po raz nie wiadomo który, Krym?! Będzie udawać „Greka” kiedy Putin koronuje się na cara w Warszawie?!

Pamiętajcie moi drodzy, że Libię rozpieprzyły francuskie myśliwce i wciągnięto w ten proceder eskadry USA i krążowniki włoskie. Cała UE waliła w Libię jak w bęben – widzimy co zrobili prawda? Czemu tak trudno im zastosować choćby poważne sankcje gospodarcze wobec swojego pupila i SOJUSZNIKA – PUTINA??? To jest jedna sitwa, której prawdziwe oblicze obnażyli Ukraińcy z Majdanu.

Przed nami bardzo ciekawy test, ciekawy pod każdym względem. Czy na przykład Nowa Prawica zachowa neutralność religijną – co jest wspólne tej formacji jak i Ruchowi Wolnych Ludzi, czy też Korwin-Mikke poleci się fotografować z Czarnym Piotrusiem i zacznie się podlizywać katolakom w nadziei osiągnięcia lepszego wyniku wyborczego w przyszłości???

Obserwujcie bacznie ruchy Nowej Prawicy w Parlamencie UE – to niepowtarzalna okazja dla nas – zwłaszcza że jest tam obecnie wielka siła rozsadzająca tę socjalistyczną, a jednak przy tym bankstersko-neokolonialną międzynarodówkę.

Taka UE jak JEST, jest śmieszna, żałosna, niepotrzebna, szkodliwa – jak mówi Korwin i ma rację! Ma także racje mówiąc że inteligencja kobiet i mężczyzn to dwie różne inteligencje. Nie ma żadnej inteligencji UNIWERSALNEJ i Bezpłciowej, coś takiego nie istnieje na świecie – chyba że wśród OWADÓW.

MAMY JEDNĄ ŚWIADOMOŚĆ NIESKOŃCZONĄ, JEDNĄ ŚWIADOMOŚĆ MATKI ZIEMI ALE DWA RODZAJE INTELIGENCJI IDĄCE W MATERIĘ LUDZKĄ POPRZEZ DWA DZIAŁY – MĘSKI I ŻEŃSKI. NIC TEGO NIE ZMIENI, ŻADNE POKRZYKIWANIA SOCJALISTÓW.

Korwin-Mikke ma więc świętą rację mówiąc to co powiedział, a nie to co mu przyprawiły do gęby Czarno-Czerwone Prowatykańskie i Proniemieckie medialne i polityczne hieny – kolaboranci neokolonializmu UE. Inteligencja mężczyzn i kobiet różni się. Różni się choćby strategicznym celem jaki realizuje w każdej sekundzie swojego fizycznego, materialnego bytu. I ma rację, że w Matrixie urządzonym pod mężczyzn kobiety radzą sobie zdecydowanie gorzej niż faceci. To że na czele jakiegoś kraju stoi Żelazna Dama, Anielica co wyszła za Merkela czy jakaś inna Indira Gandhi, wcale nie zmieniło świata na korzyść kobiet. Żeby go zmienić trzeba jeszcze wiele, wiele pracy – a dopiero po jej wykonaniu kobiety w polityce będą miały 50% obecność a nie pojedyncze wystrzały na pokaz organizowane przez męskich szowinistów, którzy stoją za ich plecami. TO BĘDZIE WTEDY KIEDY ZNIKNIE ISLAM Z JEGO WIĘZIENNĄ TRADYCJĄ W STOSUNKU DO KOBIET, JUDAIZM Z JEGO OBRZEZANIEM, CHRZEŚCIJAŃSTWO Z JEGO KASTRACJĄ PSYCHICZNĄ, KIEDY NIE BĘDZIE SIĘ BEZKARNIE GWAŁCIŁO KOBIET W INDIACH, CZECZENII, BOŚNI, AFRYCE I USA. TO BĘDZIE WTEDY KIEDY KOLEJNA ANIELICA MERKEL WIELKA POLITICAL-WOMAN WYCHODZĄC ZA MĄŻ POZOSTANIE PRZY SWOIM RODOWYM NAZWISKU. JAK ONA SIĘ ZWAŁA TAK NAPRAWDĘ, BO PRZECIEŻ NIE MERKEL?!

 

 

Robert

Co ja plotę, przeciez mamy zarejestrowany w tych wyborach:

Nazwa

Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego

Skrót

KW Związku Słowiańskiego

Typ komitetu

komitet wyborczy partii politycznej

Adres

00-634 Warszawa, Jaworzyńska 8 lok. 10

Adres strony internetowej

kw.zs.org.pl

Pełnomocnik wyborczy

Włodzimierz RYNKOWSKI

Pełnomocnik finansowy

Agnieszka RYNKOWSKA

To taki związek Słowiański który Wolnych Ludzi prędzej by opluł i zaprzągł na służbę w Kurii Wrocławskiej niż zrealizował jakiś program Wolnych Ludzi.

Putinada nam nie odpowiada bo z daleka zajeżdża łagrem na Syberii.

 

UKRAINA

Wreszcie wybory na Ukrainie. Banksterzy z Rosji i USA osiągnęli to co chcieli, mają na czele Ukrainy „swojego” człowieka zwanego Królem, na razie tylko Czekolady. Byłoby absolutnie niemożliwe gdyby nie zbrojna napaść Putina żeby Ukraińcy w wolnych wyborach wybrali tego człowieka, namaszczonego przez USA do roli pośrednika z Putinem. Człowieka który jest OLIGARCHĄ, czyli tym przeciw czemu zbuntował się MAJDAN, człowieka który w Rosji ma wielkie swoje oligarchiczne interesy, człowieka który się pokumał tak z CIA jak i z KGB. Tym sposobem zdławiono rewolucję społeczną rozpoczętą na Majdanie. Zacznie się teraz dojenie Ukrainy ze Wschodu i z Zachodu – czyli obie Pijawki Banksterskie dostały swoje działki na Dojnej Krowie tego Świata zwanej Ukrainą. 

 

Długa i trudna jest droga jaka rysuje się przed Ukraińcami – tak jak to już tutaj napisaliśmy dawno, dawno temu – długa skomplikowana droga do wolności okupionej krwią. 

 

Misja Wolnych Ludzi wróciła z Ukrainy, ze Stanisławowa, dzisiaj rano. Była tio bardzo trrudna wyprawa i bardzo wzruszająca. Uczestniczyliśmy w wyborach niedzielnych jako obserwatorzy. Telewizja Tagen Kraków nagrała 5 godzin materiału z warsztatów organizowanych tam przez Fundację Piastun oraz ze spotkań z Polonia i Ukraińcami. Będzie co oglądać, bo było to niesamowite, wzruszające spotkanie. Dotarły nasze książki Mitologia – Księga Tura, Księga Ruty i kwartalniki „Słowianić”. Dotarło Przesłanie, które publikowaliśmy tutaj 3 maja 2014 roku. Chcemy zorganizować teraz akcję bezpłatnego przekazania jakiejś ilości egzemplarzy, bo  między możliwościami nabywczymi tamtejszych mieszkańców a cenami jakie u nas mają choćby kwartalniki, jest przepaść, którą musimy jakość zniwelować.

 

Szersza relacja z tego spotkania i z następnych misji na Ukrainie w Telewizji Tagen już wkrótce. Telewizja TAGEN, jak widzicie także się rozwija – ma już Oddział w Krakowie.

 

Frekwencja wyborcza w eurowyborach – Europa Wschodnia Bojkotuje Unię Europejską, w której nie ma nic do powiedzenia. Frekwencję robią beneficjenci UNII czyli Niemcy.

 

Z pro­gnoz opu­bli­ko­wa­nych przez Eu­ro­par­la­ment wy­ni­ka, że cha­dec­ka Eu­ro­pej­ska Par­tia Lu­do­wa (EPL) wygra wy­bo­ry do Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go, zdo­by­wa­jąc 212 (28,23 proc.) man­da­tów. So­cjal­de­mo­kra­ci zdo­bę­dą 185 miejsc (24,63 proc.). Eu­ro­pej­scy li­be­ra­ło­wie mogą uzy­skać 71 man­da­tów (9,4 proc.), a czwar­tą siłą w Eu­ro­par­la­men­cie po­zo­sta­ną Zie­lo­ni z 55 miej­sca­mi (7,32). Za­rów­no wy­ni­ki wy­bo­rów, jak i do­dat­ko­we dane, takie jak fre­kwen­cja czy prze­wi­dy­wa­ny roz­dział man­da­tów, do­stęp­ne są na bie­żą­co pod ad­re­sem: results-elections2014.​eu.

Fre­kwen­cja w całej Unii w nie­dziel­nych wy­bo­rach wy­nio­sła 43,11 proc. To nie­wiel­ki wzrost w po­rów­na­niu z wy­bo­ra­mi sprzed pię­ciu lat. Wtedy fre­kwen­cja wy­nio­sła 43 pro­cent i była naj­niż­sza w hi­sto­rii. Od pierw­szych wy­bo­rów do Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go w 1979 roku fre­kwen­cja wraz z każdą ka­den­cją spa­da­ła.

Jeśli cho­dzi o po­szcze­gól­ne kraje, to naj­niż­sza fre­kwen­cja była na Sło­wa­cji – 13 pro­cent, na­stęp­nie w Cze­chach – 19,5 proc. Na trze­cim miej­scu od końca jest Sło­we­nia z fre­kwen­cją na po­zio­mie 21 proc. i ko­lej­ne miej­sce za­ję­ła Pol­ska, gdzie do urn po­szło 22,7 proc. Naj­wyż­sza – 90-pro­cen­to­wa fre­kwen­cja była w Bel­gii i Luk­sem­bur­gu, ale w tych kra­jach gło­so­wa­nie jest obo­wiąz­ko­we.

Dla porównania frekwencja w Niemczech wyniosła 48%.

 

 

Podziel się!