„Do Rzeczy”: „kremlowska armia trolli” atakuje polską sieć.

„Do Rzeczy”: „kremlowska armia trolli” atakuje polską sieć

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/do-rzeczy-kremlowska-armia-trolli-atakuje-polska-siec/6er4r

W Pol­sce wzra­sta ak­tyw­ność pro­ro­syj­skich or­ga­ni­za­cji. Głów­nym miej­scem ich dzia­ła­nia staje się in­ter­net, gdzie toczy się wojna pro­pa­gan­do­wa. Spra­wą „krem­low­skiej armii trol­li” ata­ku­ją­cych pol­ską sieć zaj­mu­je się już kontr­wy­wiad – in­for­mu­je ty­go­dnik „Do Rze­czy”.

Organizacje broniące interesów Rosji w internecie określane są przez ekspertów jako „cień Putina”. Choć na razie nie ma zagrożenia, że za nasze granice przenikną tzw. zielone ludziki, to wojna propagandowa między Rosją a resztą świata trwa w internecie.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajmuje się sprawą „cieni Putina”, ale nie udziela na ten temat bliższych informacji – pisze Wojciech Wybranowski.

O „kremlowskiej armii trolli” pisały już zachodnie gazety. Dzięki rublom płynącym z Moskwy ludzie powiązani z rosyjską Agencją Badań Internetu, atakują i spamują serwery zachodnich mediów. Co piszą? Przede wszystkim powielają rosyjską propagandę i atakują osoby nieprzychylne agresji Rosji.

Organizacją, która może znaleźć się na celowniku służb, jest m.in. Polski Komitet Słowiański na czele z Bolesławem Tejkowskim. Działacze tej organizacji oficjalnie wspierają działania Moskwy na Ukrainie i chcą utworzenia jednego, słowiańskiego państwa.

Podobnego zdania są również członkowie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej, którzy publikują na portalach społecznościowych materiały dyskredytujące działania polskiego rządu ws. sytuacji na Ukrainie.

Prorosyjskie teksty rozpowszechnia również radio „Głos Rosji” i pismo „Obserwator Polityczny” – wskazuje tygodnik „Do Rzeczy”.

A ja myślałem, że tego typu ludzie co wyciągany teraz z lamusa Tejkowski i reprezentanci podobnych poglądów co Komitet Słowiański to nieistniejące już upiory przeszłości! A Armia Trolli rzeczywiście strzępi pyski po internecie na darmo, nie pomoże rynsztokowe sypanie inwektyw, podkładanie fałszywek, obmawianie ludzi, jadowite plucie świadczące o jakimkolwiek braku argumentów i frustracji plujących, to są wszystko stare i zgrane numery KGB/UB, nie pomoże to nic, bo Psy Banksterów z Kremla szczekają a Ukraińsko-Polska Karawana i tak pojedzie tam gdzie zechce pojechać!

CB

Podziel się!