Ruch Kukiza złożył w Sejmie pierwszy projekt zmian w Konstytucji RP (wspólny z PIS)! (01 2016)

Jest pierwszy projekt zmiany Konstytucji. Ruch Kukiz’15 i PiS chcą nowych zasad wyboru sędziów TK

http://wpolityce.pl/polityka/276707-jest-pierwszy-projekt-zmiany-konstytucji-ruch-kukiz15-i-pis-chca-nowych-zasad-wyboru-sedziow-tk

fot. PAP/Rafał Guz
fot. PAP/Rafał Guz

Poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji, autorstwa ruchu Kukiz‘15 i podpisany przez posłów PiS, został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie – informuje portal interia.pl. Projekt zakłada wprowadzenie do ustawy zasadniczej nowych przepisów dotyczących Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt zakłada wybór sędziów TK większością 2/3 głosów w obecności co najmniej polowy ustawowej liczby posłów (większość kwalifikowana), rozszerzenie składu Trybunału do 18 sędziów. Prezesa i wiceprezesa miałby powoływać prezydent spośród trzech kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Trybunału.

Zgodnie z projektem kadencja Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy, wygasałaby w 60. dniu od dnia jej wejścia w życie.

O zgodności z Konstytucją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym orzekałby Sąd Najwyższy.

Proponowane przez wnioskodawcę rozwiązania doprowadzą z jednej strony do zakończenia toczącego się sporu dzielącego Naród na dwa zwalczające się obozy oraz będą dawały rękojmię, iż podobny spór nie będzie miał miejsca w przyszłości, bez względu na to, jaka siła polityczna będzie u władzy

— czytamy w uzasadnieniu projektu.

Projekt ustawy o zmianie Konstytucji wpłynął do Sejmu 17 grudnia, a 30 grudnia został skierowany do pierwszego czytania. Zgodnie z Konstytucją, pierwsze czytanie może odbyć się nie wcześniej niż po 30 dniach od przedłożenia go w Sejmie.

ansa/interia.pl

Podziel się!

    © Czesław Białczyński