Michaił Wrubel (Wrubiel, 1856 – 1910) – Michał Wrubel, uznawany za Rosjanina syn Polaka i Dunki

Michaił Wrubel (Wrubiel) – wspaniały obraz –  kniagini (carewna)Lęda-Łabęda

Kniagini Lęda-Łabęda (Carewna Łabęda), 1900 – Galeria Trietiakowska

[Aż dziw bierze jak mało w Polsce wiadomo, o tym wspaniałym malarzu – Polaku uważanym za artystę rosyjskiego, tylko z tego powodu, że urodził się w Omsku a zmarł w Petersburgu, a przecież jego ojcem był Polak a matką Dunka. Czerpał pełną garścią z tyradycji słowiańskiej – nie jak napisano poniżej w polskiej wersji Wikipedii z bajek ruskich, ale z całej tradycji nurusko – budynowskiej, a więc także harskiej-chorwackiej – czyli małopolskiej. Żeby sensownie tworzyć w Wikipedii historiograficzne wpisy, trzeba bowiem najpierw wiedzieć, że w skład Polski wchodziła od zawsze wielka część Rusi, Ziemia Nuruska i Haruska – Harska – Chorwacka – Ruś Czerwona i że sięgała ona Śląska, a zwano ją też Chrobacja Biała, czyli Wielka. Trzeba by także wiedzieć, ze ziemie na wschód od Wisły zostały skolonizowane przez plemiona które znad tej Wisły wyszły, choć oczywiście wcześniej mniej więcej w XVII wieku p.n.e przyszły tutaj znad Jeziora Orol, z Siewierzy i z Kaukazu. Tradycja ruska jest więc tradycją polską, a malarz który był Polakiem pozostaje nim niezależnie od tego w jakiej części świata żył, mieszkał i tworzył. Oczywiście nieporównanie więcej wiedzą o nim i piszą Rosjanie. No, ale skoro sami się nie przyznajemy do swoich, dokładnie to samo jest z Wojniczem, którego po „małpiarsku”, z angielskiego, opisuje się w polskiej Wikipedii jako Voynicha… Co za upadek, rzeczywiście jesteśmy jako naród dosyć mocno zmasakrowani umysłowo przez dawnych okupantów z Zachodu i Wschodu, tak mocno że zapomnieliśmy kim jesteśmy i kim byliśmy, i jakoś trudno się nam z tego otrząsnąć. C. B.]

z polskiej Wikipedii:

Michał Wrubel

Michaił Aleksandrowicz Wrubel (Wrubiel) (Михаил Александрович Врубель; 17 marca 1856, Omsk — 14 kwietnia 1910, Sankt Petersburg) – rosyjski malarz i grafik tworzący w stylu secesji i symbolizmu.

Był synem Polaka i Dunki. Naukę rozpoczął w petersburskiej Szkole Rysunku (1863-64, 1869), kontynuował w Akademii Sztuk Pięknych (1880-84) u Ilji Riepina. W l. 1884-89 przebywał w Kijowie, od 1889 w Moskwie. Odbył wiele podróży na Zachód (Francja, Włochy). Był scenografem w Moskiewskiej Prywatnej Operze Rosyjskiej im. Sawwy Iwanowicza Mamantowa. W l. 1884-89 wykonał malowidła w Monasterze Św. Cyryla w Kijowie. Związany był z kręgiem modernistycznego czasopisma i ugrupowania artystycznego “Mir Iskusstwa”[1].

Michał Wrubel – Zdusz

W 1902 zapadł na chorobę psychiczną, w 1906 stracił wzrok.

Malował portrety oraz symboliczne kompozycje figuralne. Motywy czerpał z ruskich podań i baśni oraz poezji romantycznej. Charakterystyczny dla niego sposób malowania przypomina mozaiki. Jego obrazy przenika nastrój tajemniczości, niepokoju i dramatyzmu. Zajmował się też ceramiką artystyczną, drobna rzeźbą i scenografią.

Michał Wrubel – Upadły demon

Wybrane dzieła

 • Bez (1900) – Moskwa, Galeria Tretiakowska
 • Carewna Łabędź (1900) – Moskwa, Galeria Tretiakowska
 • Demon (1890) – Moskwa, Galeria Tretiakowska
 • Mocarz (1898) – St. Petersburg, Muzeum Rosyjskie
 • Pan (1899) – Moskwa, Galeria Tretiakowska
 • Po koncercie (1905) – Moskwa, Galeria Tretiakowska
 • Portret artystki Nadieżdy Iwanowny Zabieły-Wrubiel (1898) – Moskwa, Galeria Tretiakowska
 • Portret Sawwy Iwanowicza Mamontowa (1897) – Moskwa, Galeria Tretiakowska
 • Serafin (1904) – St. Petersburg, Muzeum Rosyjskie

M. Wrubel – Bez

Przypisy

 1. ↑ Sztuka świata, tom 8, pod red. Anny Lewicko-Morawskiej, Arkady, 2000, s. 285

Bibliografia

 • Arcydzieła malarstwa rosyjskiego, Warszawa: Arkady, 2009, ISBN 978-83-213-4489-8
 • Leksykon malarstwa od A do Z, Warszawa: Muza S.A., 1992, ISBN 83-7079-076-3
 • Mieczysław Wallis, Secesja, Warszawa: Arkady, 1974.
 • Artonline.ru: Врубель Михаил Александрович – rosyjska encyklopedia artystów

Michał Wrubel – Przed nocą

Oto zatem rosyjska biografia artysty:

ВРУБЕЛЬ
Михаил Александрович

1856, Омск – 1910, Петербург

Гениально одаренный, М. А. Врубель оставил неповторимый след в разных областях изобразительного искусства. Глубокий традиционализм нашел в его творчестве столь оригинальное воплощение, что тайна Врубеля оказалась неразгаданной. Его роль в истории русского искусства сопоставима – при всех индивидуальных различиях – с ролью Сезанна в западноевропейской художественной традиции.

Michał Wrubel – Snieguroczka

Выросший в семье военного юриста, Врубель получил прекрасное образование. Рисованию его обучали с детства, однако полностью он посвятил себя искусству лишь по окончании юридического факультета Петербургского университета в 1880 г. Осенью того же года Врубель был зачислен студентом АХ. Важнейшим событием академических лет стала встреча с П. П. Чистяковым: занятия у него (с 1882 г.) сформировали изобразительный язык Врубеля, обеспечив необычайно быстрый рост мастерства. Аналитический метод учителя счастливым образом совпал с тончайшей пластической восприимчивостью ученика. Не случайно Врубель свидетельствовал, что основные положения Чистякова оказались для него не чем иным, как “формулой” его “живого отношения к природе”. Согласно чистяковскому принципу, форма как бы “высекается” из пространства, определяясь сначала по общим касательным плоскостям, или “планам”, а затем по все более мелким, вплоть до исчезновения плоскости в точке. Соответственно, контуру, как таковому, здесь нет места. Отсюда происходит “странная” техника Врубеля, означающая бесконечность стремления к аналитическому исчерпанию видимой формы. В ранний, академический период творчества Врубель поглощен штудиями натуры, добиваясь особенно многого в акварелях (“Автопортрет”, 1882; “Натурщица в обстановке Ренессанса”, 1883; “Старушка Кнорре за вязанием”, 1883, и др.).

Michał Wrubel – Wschodnia opowieść

Одновременно он пробует силы в станковой картине (“Гамлет и Офелия”, 1883-84), а чуть позднее – и в монументальной живописи (росписи и иконостас Кирилловской церкви в Киеве, 1884-85). Уже в эти ранние годы Врубель решительно противопоставляет “культ глубокой натуры” передвижнической журналистике. Несколько месяцев, проведенных в Венеции, сильные впечатления, связанные с искусством средневековья и раннего Ренессанса (Чима да Конельяно, Дж. Беллини) разбудили мощный дар Врубеля-колориста. По возвращении в Россию он возобновил работы в Киеве. О силе, которую обрела его палитра, свидетельствуют “Восточная сказка” и “Девочка на фоне персидского ковра” (обе 1886). В замечательных графических этюдах цветов, относящихся к киевскому периоду, оформляется единственный в своем роде “кристаллообразный” стиль Врубеля. Отсюда протягивается линия к поздним поискам мастера, когда его увлеченность возможностями фактуры заходила столь далеко, что он даже готов был отказаться от красок. Подлинные шедевры композиционного мастерства – эскизы’ неосуществленных росписей “Надгробный плач” и “Воскресение” (1887) для Владимирского собора в Киеве, сопоставимые с библейскими эскизами А. А. Иванова; это восхождение по стопам великого предшественника к изобразительным принципам христианского средневековья, где особую роль сыграла В изантия, наследница древнеэллинской художественной культуры.

Michał Wrubel – Mikuła Sielianowicz i Wolga

В те же годы Врубель начал работать над образом Демона. Киевский период обозначил сложение основных стилистических черт и мотивов врубелевского творчества. Тяготение художника к причудливому и фантастическому, дающее знать о себе в сю-жетике его произведений, нередко заслоняло в глазах современников истинные ценности искусства Врубеля. Между тем наиболее поразительны в его творчестве откровения природы, фантастична глубина его проникновения в реальность, перед которой отступает самое прихотливое воображение. Однако оценить это смогли немногие. 1890-е гг. отмечены исключительно напряженной творческой активностью Врубеля. Этому способствовало сближение с С. И. Мамонтовым, участие в его художественных начинаниях. В московский период Врубель создает известные картины “Демон сидящий” (1890), “Испания” (1894), “Гадалка” (1895), “Пан” (1899), ряд портретов, пишет декоративные панно (среди них “Венеция”, 1893; “Микула Селянинович” и “Принцесса Греза”, оба 1896; панно на темы “Фауста”, 1896; “Богатырь”, 1898), иллюстрирует произведения М. Ю. Лермонтова, занимается скульптурой и декоративной керамикой, работает для театра.

Michał Wrubel – Tamara-Tomirysa w grobie

Стилистика названных вещей дает основания трактовать искусство Врубеля как оригинальную версию модерна, а с другой стороны – видеть в нем целостное воплощение идей русского символизма. Последнее подтверждается огромным влиянием Врубеля в среде русских писателей-символистов. Участие в выставочной деятельности “Мира искусства”, ряд успешных выступлений на международных выставках принесли Врубелю европейскую известность. Среди поздних его шедевров – картины “К ночи”, “Царевна-Лебедь”, “Сирень” (все 1900), “Демон поверженный” (1902), “Шестикры лый серафим” (1904). Об огромном творческом потенциале Врубеля еще более красноречиво говорят его поздние графические листы. Такова знаменитая “Жемчужина” (1904), вместе с циклом подготовительных рисунков углем открывающая не виданные еще перспективы пластической выразительности; таковы вариаций “Пророка”, этюды цикла “Бессонница”, портретные и бытовые зарисовки. Как бы ни были причудливы образы Врубеля, их подлинным источником является природа. Художник признавался, что и не думал изображать морских царевен в “Жемчужине” – их образы возникли из игры перламутра как бы сами собой. Из таких же метаморфоз видимого рождается женская фигура в “Сирени”, одной из завораживающе прекрасных картин Врубеля. В сумеречной атмосфере цветущий куст создает вп ечатление некой фантастической архитектуры, целого “дворца цветов”, под сводами которого одетая мраком фигурка воспринимается как вечная обитательница этих мест, душа цветущей природы, “муза сирени”. Сам Врубель наиболее точно определил истоки своего искусства, когда говорил, что техника – это способность видеть, а творчество – способность глубоко чувствовать. Еще в 1902 г. колоссальное творческое напряжение сказалось на состоянии здоровья Врубеля: он пережил сильный приступ психического расстройства. С тех пор художник находился под наблюдением врачей. Временами здоровье позволяло ему возвращаться к работе, однако болезнь прогрессировала. За четыре года до смерти Врубель ослеп. В эволюции русского искусства Врубель представляет собой фигуру ключевого значения. Если символизм нашел в нем своего глубочайшего выразителя (что особенно хорошо чувствовал А. А. Блок), то в его же творчестве берет начало новое художественное движение. Именно это имел в виду К. С. Петров-Водкин, говоря: “Врубель был нашей эпохой”.

Michał Wrubel – Pan

Wystawa w „Zachęcie”

Estera Ewa Lisiak

Tym razem Zachęta zaprasza nas do obejrzenia wystawy Warszawa – Moskwa/Moskwa – Warszawa 1900-2000. Jest to pierwsza próba prześledzenia zawiłości polsko-rosyjskich relacji artystycznych XX wieku. Widzimy wzajemne przenikanie się prądów artystycznych obu narodów, ich historii, ograniczeń, wzlotów i upadków. Po raz pierwszy ukazano tę sztukę bez zafałszowań i przemilczeń.

Wystawa pozostawiła we mnie smak smutku, tęsknotę za czymś, co już nie powróci, brzydotę współczesności. Rzeczywiście jest ciekawa i warta zobaczenia. Wiele tam dzieł znanych i uznanych. Wiele wartości, bo z pewnością nie wyjdziemy nie-zamyśleni, nie-poruszeni.

Na początek trochę radości, bogactwa, „roztańczenia” i zamaszystości. Pierwszym obrazem, jaki ujrzałam był  Portret żony autorstwa J. Mehoffera – dzieło rozświetlone i przejrzyste, z dozą optymizmu. Zawiera ono w sobie subtelność i delikatność, którą szybko przesłoniły obrazy z kolejnej Sali, będące już raczej ogromną wyrazistością. To tak zwane „poszukiwania w obszarze kolorystycznym i formalnym”, gdzie królował W. Kandinsky, protoplasta sztuki abstrakcyjnej. Jako że na rozwój owej sztuki przypada okres I wojny światowej, ówczesną sztukę polską reprezentuje Autoportret wielokrotny Witkacego, będący świadectwa swoistego zagubienia narodu polskiego.

Najbardziej jednak przeszywającym dla mnie doświadczeniem tej wystawy było uświadomienie sobie faktu jak bardzo wiek XX ze swymi systemami totalitarnymi niszczył jednostkę – indywidualnego i niepowtarzalnego Człowieka. W Sali Wizerunek człowieka kontrastują ze sobą portrety pojedynczych osób i portrety zbiorowe. Dodatkowo pomiędzy nimi umieszczono tablicę ze zdjęciami osób zesłanych, zaginionych lub zamordowanych przez NKWD. Zabicie jednostki, zabicie człowieka przeciwstawione jest propagandzie grupy, masy, zbiorowości. Najpiękniejszym według mnie był tam portret Anny Achmatowej, gdzie z romantycznie ujętego profilu poetki zapada w pamięć charakterystyczny nos – orli, szlachetny. I na pewno piękno tej postaci nie zostanie pokonane przez grupkę roześmianych chłopek.

Wśród kolejnych Sal przedstawione są obrazy okrucieństwa i bezsensu wojny, która dla obu narodów przyniosła zło i pustkę, cierpienie i trud. Czasy powojenne to „wykuwanie świetlanej przyszłości”, budowanie dróg i mostów. Później przyjdzie też czas na rozrywkę i rekreacjęprzedstawioną w sposób dość zabawny dla dzisiejszego odbiorcy. Bo jakże można zachwycać się futbolem?

Ostatnie sale podejmują polemikę z systemem komunistycznym. Na marginesie oficjalnego życia toczy się to drugie, choć podziemne, to niezwykle bujne. Tutaj znajdziemy pełną ironii krytykę będącą swoistą formą faktycznych rozliczeń z przeszłością.

Pozostała we mnie tęsknota za spokojem i światłością początku XX stulecia, tak brutalnie zniszczone przez wojny i totalitaryzmy, które nękały Polskę i Rosję już od lat dwudziestych.

Michał Wrubel – Róże i lilie

Sacrum i profanum Michaiła Wrubla

Sacrum i profanum Michaiła Wrubla

Foto: www.krakow.pl

110 lat temu Michaił Wrubel, genialny rosyjski malarz tworzący w stylu secesji i symbolizmu, zakończył pracę nad swoim ostatnim, najsłynniejszym obrazem z cyklu „Demon” – „Demonem pokonanym”. „Demoniczną” tematykę artysta po raz pierwszy podjął w Kijowie – mieście, które odegrało w jego życiu i karierze rolę znaczącą, choć niejednoznaczną…

Historia relacji, która łączyła Wrubla z małżonką profesora Adriana Prachowa – znanego rosyjskiego historyka sztuki, który nadzorował prace konserwatorskie w kijowskim Monasterze św. Cyryla i malarską dekorację Soboru św. Włodzimierza – obrosła przez lata w różne domysły i alternatywne wersje wydarzeń. Wielu historyków uważa, że Emilia Lwowna Prachowa natchnęła młodego malarza nie tylko do stworzenia wizerunku Bogarodzicy zamieszczonego w ikonostasie cerkwi św. Cyryla, lecz także – pierwszego Demona. Złe języki dodają, że to właśnie przez „osobisty uraz” prof. Prachowa do Wrubla, utalentowany artysta nie został dopuszczony do prac nad malowidłami w Soborze św. Włodzimierza. W rzeczywistości sprawa była prosta i pewnie właśnie dlatego tak trudna do oceny.

Rozproszeni dzisiaj po różnych miastach potomkowie rodziny Prachowych jeszcze kilkadziesiąt lat temu mieszkali we wspólnym „rodzinnym gnieździe” – domu przy ulicy Bolszoj Żytomierskoj 40 w Kijowie. W rodzinnych albumach zachowały się zdjęcia Emilii Prachowej, na podstawie których z całą pewnością stwierdzić można jedno: kobieta ta zdecydowanie pięknością nie była! Ostre rysy twarzy, szeroki nos… Intrygują tylko ogromne, tajemnicze oczy i wydatne usta skrzywione w dziwnym grymasie. Gdy spotkali się po raz pierwszy w kijowskim mieszkaniu Prachowych, Michaił Wrubel miał lat 28, a Emilia 35. Pani Prachowa była już w tym czasie matką trójki dzieci – Heleny, Mikołaja i Olgi. Odkąd w wieku 16 lat ta urodzona w Sankt Petersburgu Francuzka wyszła za mąż za profesora Adriana Prachowa, poznawała ona świat sztuki od podszewki: wspólnie z mężem zjeździła pół Europy, widziała najsłynniejsze muzealne kolekcje, znała wybitnych artystów, kształciła się w konserwatorium muzycznym i brała lekcje gry na fortepianie u samego Lista. Według relacji współczesnych, które przetrwały do naszych czasów w rodzinnych pamiętnikach, Emilia Prachowa znana była ze swojej inteligencji, „ostrego” języka i… ekscentryczności. Gościom, którzy zaleźli jej za skórę – niezależnie od ich „rangi i zasług” – nie szczędziła złośliwości, kubła zimnej wody wylanej na głowę, czy też herbaty „przypadkowo” wywróconej za kołnierz! Równie niepohamowana emocjonalność i gwałtowność reakcji cechowała młodego Wrubla. Być może właśnie dlatego Michaił i Emilia szybko znaleźli wspólny język i zaczęli wyraźnie ciążyć ku sobie?

Do Kijowa Wrubel przyjechał na zaproszenie Adriana Prachowa. Wybitny historyk, kierujący pracami malarskimi w Soborze św. Włodzimierza i renowacją wnętrza Monastera św. Cyryla, poprosił swojego kolegę, malarza i wykładowcę petersburskiej ASP Pawła Czistiakowa o polecenie zdolnego absolwenta uczelni, który za skromną kwotę 1200 rubli zgodziłby się napisać tradycyjną techniką na cynkowych deskach cztery obrazy w stylu bizantyjskim do centralnego ikonostasu cyrylowskiej cerkwi. Wybór padł na pochodzącego z polsko-duńskiej rodziny Michaiła Wrubla, dla którego z czasem Prachow stał się nie tylko zleceniodawcą, ale także kimś w rodzaju mentora. Młody malarz często gości w mieszkaniu Prachowych. W swoich podręcznych notesach, albo na przypadkowo znalezionych skrawkach papieru, szkicuje sylwetki gospodarza, dzieci i pani domu – zwłaszcza jej, tej „cudownej osoby”, jak określi Emilię Lwowną w jednym ze swoich listów do siostry. Biografowie malarza są zgodni – był to chyba najszczęśliwszy okres w jego życiu. W każdym razie nigdy wcześniej, ani później Michaił nie zdradzał podobnego zaangażowania i fascynacji inną osobą. „Jakże piękny jest jednak Kijów – pisze Wrubel w listach – jaka szkoda, że nie mieszkam tu na stałe. Kocham to miasto!”.

Żeby zmobilizować rozkojarzonego artystę do namalowania czterech zamówionych ikon – Chrystusa, św. Cyryla, św. Atanazego oraz Bogarodzicy – Prachow zaleca Wrublowi zimową podróż do Wenecji. Malarz wyjeżdża zaopatrzony w zdjęcie Emilii Lwowny. Na miejscu zwiedza liczne kościoły, studiuje bizantyjskie wzory ikonograficzne w wenecjańskich galeriach sztuki, walczy z opornym materiałem i nieznaną sobie dotychczas techniką malowania ikon na cynkowej desce. Wykorzystując niewiedzę i brak doświadczenia młodego artysty włoscy rzemieślnicy sprzedają mu wybrakowany materiał – blachę niejednolitą, zespajaną z dwóch części. Wykorzystana do namalowania ikony Bogarodzicy, stanie się ona z czasem jedną z przyczyn przedwczesnego niszczenia się obrazu. Nie od razu także dotarły do Wrubla wytyczne dotyczące przygotowania materiału: aby farba lepiej utrzymywała się na cynkowej desce, tę należało najpierw poddać specjalnej obróbce chemicznej, wykorzystując kwas solny. W przypadku ikony Bogarodzicy, za której wykonanie Wrubel zabrał się na samym początku, ta dobra rada przekazana przez prof. chemii A. Reformatorskiego za pośrednictwem A. Prachowa nie została jeszcze uwzględniona. Tym niemniej praca posuwała się naprzód i w liście do siostry malarz pisze: „Nie mogę się doczekać końca, aby już wracać… A dlaczego tak mi śpieszno wracać? Jest jedna sprawa, która leży mi duszy i opowiem ci o niej przy okazji naszego spotkania. I tak już pozwoliłem sobie na pewne aluzje…”.

Wszystkie aluzje stały się zrozumiałe, gdy latem 1885 r. w cerkwi św. Cyryla umieszczone zostały namalowane przez Wrubla ikony. W obrazie Bogarodzicy mieszkańcy miasta bez większych trudności rozpoznali rysy pewnej „powszechnie znanej w Kijowie damy”. Z kolei w rodzinie Prachowych przechowywany był właściwy „dowód rzeczowy”: kartka papieru, na której po jednej stronie Wrubel naszkicował ołówkiem portret Emilii Lwowny, a na drugiej przedstawił jej twarz w postaci wyidealizowanej, stylizowanej na Matkę Boską. Końcowy rezultat pracy Wrubla był oszałamiający, o czym zaświadczali zarówno kijowianie, jak i przybywający do miasta artyści. Nawet nieskory do komplementowania konkurencji malarz W. Niestierow, który przyjechał do Kijowa pracować nad malowidłami Soboru św. Włodzimierza, pisał do rodziny: „Wrubel stworzył coś, od czego oczy się mogą zapalić! Szczególnie piękna jest ikona Bogarodzicy”. Biedny Niestierow nie wiedział jeszcze wówczas, jakiego figla spłata mu los. Podczas pobytu w Kijowie zakocha się on w „żywej kopii” Emilii Lwowny Prachowej – jej córce Helenie – i nawet zdecyduje się prosić o jej rękę. Z uwagi na swoje mieszczańskie pochodzenie i sytuację życiową (był on wdowcem z dwójką dzieci), Niestierow otrzyma jednak odmowę. Zaborcza Emilia, która uważała, że Helena „zasługuje na kogoś lepszego”, prawdopodobnie zniszczyła córce życie (Helena Prachowa pozostała starą panną do końca swoich dni). Niestierow chciał – wzorem Wrubla – uwiecznić oblicze Heleny Prachowej w ikonie św. Barbary pisanej dla Soboru św. Włodzimierza. Plany te pokrzyżowała z kolei żona kijowskiego generał-gubernatora. „Żebym się ja modliła do Lolki Prachowej?! Nigdy w życiu!” – miała się ona oburzać w towarzystwie.

Także sprawa „leżąca na duszy” Michaiłowi Wrublowi nie doczekała się pomyślnego dla malarza rozstrzygnięcia. Dlaczego pomimo niekwestionowanego sukcesu artystycznego, po powrocie z Wenecji do Kijowa malarz naprędce spakował swój skromny dobytek, porzucił ukochane miasto i uciekł do Odessy? Co się wydarzyło pomiędzy nim i Emilią? Tego możemy się tylko domyślać… Ojciec Michaiła z żalem odnotowywał w pamiętnikach: „Niedługo przyszło nam się cieszyć pochwałami malarstwa Miszy publikowanymi w gazetach”. Wrubel rozpoczął prace nad Demonem: „Misza jest wierny Demonowi… całym swoim jestestwem wierzy on, że Demon wysławi jego imię”. Ojcowi malarza ten pierwszy (później zniszczony przez samego Wrubla) kijowski Demon przypominał „złą, zmysłową… odpychającą… starą kobietę”. Ukończona w 1890 r. kolorowa ceramiczna rzeźba „Głowa Demona” – z szerokim, nietypowym nosem, dużymi oczami i wydatnymi ustami – w oczywisty sposób przypomina portret Emilii Prachowej ze szkicownika artysty. Bogarodzica i Demon…

Po powrocie do Kijowa Wrubel bywa u Prachowych, zabiega o wykonanie malowideł w Soborze św. Włodzimierza, jednak udaje mu się otrzymać tylko zlecenie na wykonanie ornamentów. Zwolennicy spiskowych teorii i złośliwi biografowie lubią dopatrywać się w tym fakcie „karzącej ręki sprawiedliwości” samego prof. Prachowa, który z zazdrości o żonę miał pozbawić Wrubla pracy. W rzeczywistości Prachow był do końca przychylny młodemu artyście, którego talent tak bardzo cenił. Wielokrotnie podkreślał on, że gdyby tylko miał taką możliwość, pozwoliłby Wróblowi wymalować całą świątynię. O braku oficjalnego zlecenia  zdecydował więc nie tyle „osobisty uraz” profesora, co roztargnienie i niezdyscyplinowanie samego Wrubla, który swoje projekty malowideł do Soboru św. Włodzimierza dostarczył komisji aż z półrocznym opóźnieniem! Niewykluczone, że swoją rolę w całej sprawie odegrały także „konserwatywne gusta” członków kijowskiej komisji opiniujących projekty dekoracji malarskiej świątyni: ekspresywny i niejednoznaczny Wrubel z pewnością nie był w ich mniemaniu właściwym towarzyszem dla takich „tradycyjnych”, akademickich malarzy jak Wiktor Wasniecow czy Niestierow. Już wówczas zaczęły krążyć opinie – przyjęte przez niektórych współczesnych hierarchów Cerkwi Prawosławnej – na temat niekanonicznego charakteru ikon Wrubla.

W pamiętnikach i oficjalnie wydanych wspomnieniach członków rodziny Prachowych sama możliwość klasycznie romantycznego przebiegu historii według schematu „miłość – zdrada – zazdrość – zemsta”, jest wykluczana. „Profesor Prachow był przecież wierny sztuce!”. Tematem tabu jest w rodzinie także domniemany związek Emilii Lwownej Prachowej z Michaiłem Wrublem. O dyskrecję i „wyciszenie sprawy” zadbała zresztą sama Emilia Lwowna, która poprosiła swoje córki, aby po jej śmierci zniszczyły całą korespondencję od Wrubla. Jej wola została skwapliwie wykonana.  Raz tylko wnuczka kijowskiej femme fatale pozwoliła sobie na dziwną uwagę: „Proszę sobie nie myśleć, że dziadek Adrian Prachow to był niewypał!” Nawet jeśli Emilii Pracowej zdarzył się na boku jakiś romans, to cóż z tego? Pozostawała ona kobietą zamężną, matką dzieci, życiową partnerką nie byle kogo, tylko szanowanego profesora, tytularnego radcy.  A kimże był Wrubel? Ot, po prostu geniusz…

Pośród legendarnych postaci światowej sztuki, jest jeszcze jeden „wróbelek” – Edith Piaf. Co prawda nie jest to prawdziwe nazwisko śpiewaczki, a tylko przezwisko, które przylgnęło do drobniutkiej jak ptaszek artystki. Oślepła w dzieciństwie w następstwie przebytej choroby, dzięki modlitwom opiekujących się nią zakonnic, Edith Piaf odzyskała wzrok. W przypadku Michaiła Wrubla podobny cud niestety się nie wydarzył: oślepły na cztery lata przed śmiercią malarz nigdy już nie zobaczył swoich bliskich i efektów swojej pracy. Z kolei przed całkowitym pogrążeniem się w ciemnościach, genialny artysta przeszedł ciężkie załamanie nerwowe, którego następstwem było leczenie w klinikach psychiatrycznych. Wiele współczesnych mu osób uważało, że jest to kara boska za nadmierne zainteresowanie demoniczną tematyką.

Wrubel zmarł w 1910 r. w ramionach swojej żony – śpiewaczki operowej Nadieżdy Zabely. Portret ich syna Sawuszki (chłopczyk urodził się – w 1901 r. – z tzw. „zajęczą wargą”, co bardzo zasmuciło wrażliwego na piękno artystę) – podobnie jak obraz „Demon pokonany – Wrubel namalował w przededniu pierwszego ataku choroby psychicznej (1902 r.). Chłopczyk z przenikliwymi, zupełnie dorosłymi oczami i wysokim czołem bardzo przypomina dzieciątko siedzące na kolanach Bogarodzicy z ikonostasu w cerkwi św. Cyryla. Tyle, że oblicze Sawuszki wyraża niebywałe cierpienie. Nie dane mu było na długo zatrzymać się na tym świecie. Po drodze z Moskwy, gdzie rodzina Wrubla spędzała wakacje u przyjaciół, chłopczyk zachorował na zapalenie płuc i zmarł w mieście, wybranym na nocleg podróżnych – w Kijowie…

Emilia Lwowna Prachowa przeżyła Wrubla o 17 lat. Wyprowadziwszy się od męża (z którym nigdy oficjalnie się nie rozeszła!), przeniosła się ona z domu Prachowych na ul. Bolszoj Żytomierskoj – gdzie niegdyś zbierała się cała śmietanka towarzystwa – do mieszkania w domu przy ul. Triechswiatitelskoj 10. W tym samym domu mieszkanie wynajmował także młody Wrubel, gdy wiele lat wcześniej po raz pierwszy przybył do Kijowa. Emilia Lwowna miała stąd blisko do opery, którą nie omieszkała regularnie odwiedzać nawet w czasach radzieckich, a także do Soboru św. Włodzimierza, w przygotowanie wystroju, którego tyle wysiłku włożył jej małżonek. Tylko Cerkiew św. Cyryla była stąd nie po drodze. A tam, ikona Bogarodzicy niezmiennie zachwyca swoim nieziemskim pięknem. Pięknem, w majestacie którego milkną wszystkie plotki i domysły.

Ostatnia aktualizacja: 05 07 2013

Podziel się!