2011 – Świąteczno-noworoczne życzenia i modlitwa – od SSŚŚŚ – dla wszystkich

Jak co roku, w Święto Narodzin Światła, przesyłamy wszystkim Ludziom i Ludom Ziemi, a szczególnie Słowianom i Polakom, a jeszcze szczególniej wyznawcom Wiary Przyrody, Wiary Przyrodzonej Słowian  i członkom oraz sympatykom StaroSłowiańskiej Świątyni Światła Świata, serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne!

Tradycją jest, że każdego roku, w każde Narodziny Światła Świata staramy się w te życzenia tchnąć całego ducha Świątyni Światła Świata i dodać do nich coś z tego Ducha, co nas wszystkich wzmocni, coś co nas jeszcze bardziej zjednoczy w dążeniu do doskonałości i w zmaganiach z codziennością.

Nie inaczej teraz.

Do życzeń, które zwykle kieruje się do Bliskich Ludzi dołączamy życzenia dla wszystkich Innych Żywych Istot Ziemi, które są nam tak samo bliskie jak LUDZIE. Dobre Życie wszystkich Braci Mniejszych Ludzi (Wszystkich Istot Żywych) jest dla nas mnie mniej ważne niż życie nas samych.

Niech Wam się Wszystkim w to Święto i po nim w Nowym Roku darzy lepiej niż w poprzednim. Niech spłynie na Was to co sobie wymarzyliście, ale też to czego nie śmielibyście zawrzeć w najśmielszej wizji. Niech spływa na was wszelkie duchowe i materialne dobro, bogactwo, szlachetna myśl, skuteczny czyn, powodzenia miłosne i rodzinne,  powodzenie osobiste i zadrużne, powodzenie w podejmowanym działaniu i każdym czynie, powodzenie w pracy i w przedsięwzięciach, mir i chwała!

Myślimy o Was nieustannie i jesteśmy blisko WAS w każdej sekundzie waszego zmagania z przeciwnościami żywota i w każdej chwili waszego szczęścia.

Każdego roku Nasza Wspólna Świątynia Wiary Przyrody – Wiary Przyrodzonej Słowiańskiej, Wiary Rodzimej staje się pełniejsza i bogatsza.

Każdego dnia umacnia się i buduje  Świątynia  i rośnie siła Światła Świata – Z nią Niech też wzrasta w nowym roku Wasza Siła  – osobista, rodzinna, zadrużna, narodowa, siła ludzka, siła życia i siła dążenia do Światła Świata

Przybywa nas, odradzamy się jak odradza się Światło, jak odradza się Drzewo, które powstaje z nicości (z Nicy), które jest nieśmiertelne, niezwyciężone, które jest źródłem stworzenia i odwiecznym źródłem życia.

Wraz ze wzrastaniem Światła  zyskujemy wzrost siły, a z siłą  nowe możliwości działania.

Jesteśmy pewni, że rok 2012  będzie dla nas przełomem. Nasz głos jest słyszalny w całym świecie. Tysiące ludzi codziennie słucha tego głosu, przybywa TUTAJ i poznaje naszą Wiarę, a poznawszy ją zbliża się do Przyrody i Wiary Przyrody. Zasila nasz strumień swoją świeżą krwią.

Pielęgnujcie tę miłość do Matki Ziemi i jej Stworzeń, do wszelkich jej przejawów i Żywiołów tak jak to czyniliście do tej pory, lub jeszcze lepiej!

.

Każdego Dnia o poranku w południe i wieczorem powiedzcie sobie: Tak! Jestem Najdoskonalszą Istotą na Ziemi, jestem Najwyższym Stworzeniem tego Świata, Jestem Ogniwem Żywym Nieprzerwanego Łańcucha Przodków, Jestem po to żeby osiągnąć swój cel, Jestem by być Doskonalszym i żeby uczynić Doskonalszym Świat!

Tak – każdy z NAS jest najdoskonalszym dzieckiem Matki Ziemi i Światła Świata, każdy z nas jest ogniwem życia, każdy z nas każdego dnia powinien pamiętać kim jest i do czego go to zobowiązuje.

Szanuj Matkę i Ojca bardziej niż siebie samego, dbaj o własne domostwo, o zdrowie swego siedliska, o czystość wody którą pijesz, o czystość powietrza którym oddychasz, o  czystość pokarmów którymi się żywisz – Dbaj o Matkę i Ojca, a oni oddadzą ci wszystko, WSZYSTKO co mają najlepszego, WSZYSTKO co w ogóle mają, do dna i po stokroć.

Tym razem z życzeniami dajemy wam też całoroczną modlitwę, do której możecie sięgnąć by się po prostu lepiej skupić, albo aby pomedytować nad rzeczami i sprawami, nad swoim wnętrzem i światem zewnętrznym – do której możecie sięgnąć kiedy jest taka potrzeba, do której możecie wrócić w każdej chwili, kiedy się nie układa, kiedy trzeba wzmocnienia, kiedy doskwierają trudy życia i przeciwności.

To TAN NARODZIN – TAN NARODZIN ŚWIATŁA, TAN NARODZIN ŚWIATA WIDZIALNEGO, TAN NARODZIN Światła Ziemi (Bożej Świetlistnej Krówki), TAN NARODZIN Światła Świata i Świetlistnej Kłodzi – Drzewa Życia, Drzewa Świata

TAN NAJWYŻSZY NARODZIN ŚWIATŁA

O Światło Świata!

Który jesteś z Nami

i Wy Działowie – Białobogo i Czarnogłowie, którzyście w NIM

i Wy Kirowie coście władcami Stron i Pór

Ty Kostromo, która dzierżysz teraz berło nad Światem

Ty Jeszo-Jasieniu, który właśnie odchodzisz na spoczynek

Ty Rujo-Rujewicie, który mocno śpisz

i Ty Jaryło, Wiosno, która przecierasz oczy w swym kwiecistym łożu

Ty która radujesz się na objęcie władania

Bądźcie wszyscy ze mną,

Bądźcie z moimi bliskimi ….

Przybądźcie i bądźcie we mnie

Przybądźcie i zasiądźcie w moich bliskich ….

Obejmijcie nas swoją mocą i dajcie nam moc

byśmy złączyli się z WAMI

O Światło Świata!

Który jesteś z Nami

i Wy Żywioły

Któreście w NIM

Ty Pani Niebieska i TY Panie Światła Niebieskiego

I Wy wszyscy Władcy Dnia i Nocy, Królowie Nieba

I Ty Panie Ognia Niebieskiego i TY Pani Żaru

A z wami wszystkie Wasze Dzieci

I Ty Pani Chmurnych Sukien i TY Panie Życiodajnej Błyskawicy

oraz Wszyscy Wasi Synowie

I Ty Strzybogu Panie Wiatrów i TY Stryjo co Nastrajasz Powietrze

I WY Wszystkie Wichry, które poruszacie trawy wprawiając je w TAN

I TY Matko Ziemio, Czarna i Wilgotna, Miękka, po której stąpam, Dawczyni Życia

I Ty Simie – twarda Skało Świata, Opoko Bytu

I Ty Dawco Bogactwa – Boże Sporzący oraz TY Śreczo, Pani Bagienna – Pani Spotkań i Dobrej Wymiany

oraz Wy wszyscy, którzy sprawujecie Wzrost i Rozród i Dajecie Szczęście oraz Powodzenie

I Ty Borano – Matko Roślin, Drzew, Lasów i Puszcz i Ty Borowile – Panie Zwierzyny

A także i Ty Wodo – Wodo Wielka, Wzburzona, i TY Wodo Płynąca – Wodo Rzekająca, Wodo Stojąca – Wodo Niema, Wodo Spadająca, Wodo Tryskająca

I Wy  – Wszystkie inne Wody, które napełniacie Studnie Żywota

Bądźcie wszyscy ze mną,

Bądźcie z moimi bliskimi ….

Przybądźcie i bądźcie we mnie

Przybądźcie i zasiądźcie w moich bliskich ….

Obejmijcie nas swoją mocą i dajcie nam moc

byśmy złączyli się z WAM

O Światło Świata!

i Wy Wszystkie Moce w NIM

Moce sprzężone z Ludzkim Bytowaniem

Wy Panowie Przeznaczenia i Doli

Wy Władcy Splotu Rzeczy

Wy Którzy Władacie Miłością i Żądzą

I WY Którzy Stanowicie Porządek i Prawa

Którzy Królujcie stanowiąc o dobru Domu i Gospodarstwa

Którzy Władacie Księżycem i Natchnieniem

Którzy Ustanawiacie Wojnę i Pokój, Ład Świata i Jego Układność

i Ty Rodzie Panie Narodu, Zadrugi i Człowieka oraz TY Rodżano-Przyrodo Pani Ludzkiego Siedliska

Ty Panie Dróg Ludzkich Podago-Mirze i TY Pogodo, która nastrajasz każdy dzień i każdą noc swoim strojem

I Ty Morze Mroźny i Ty Marzanno, Królowo Śniegów – Władcy Starości i Zapomnienia, Panowie Morzący, Zamierający, Siewcy Śmierci i Zarazy, ale też Dawcy Leków i Ziół Przywracających Zdrowie

I Wy Panowie WELI, Welesie i Nyjo i Wasi Synowie – Władcy Zaświatów,

Którzy Przydzielacie miejsca w Nawiach i pod Wyrajem

Bądźcie nam Przychylni

Bądźcie wszyscy ze mną,

Bądźcie z moimi bliskimi ….

Przybądźcie i bądźcie we mnie

Przybądźcie i zasiądźcie w moich bliskich ….

Obejmijcie nas swoją mocą i dajcie nam moc

byśmy złączyli się z WAMI

O Światło Świata!

Wszyscy Bogowie Świata

Przodkowie Których jesteśmy Krwią z Krwi

Którzy Czuwacie Nad Światem z Prawi i z Nawi

Łączę się z Wami

By pozostać z Wami na zawsze w Jedności

Niech Wasza Siła wzmocni moje siły

Aby moje działanie było w każdej chwili zdecydowane i skuteczne

Aby moje życie stało się pełne i godne

A wszystkie żywe istoty wokół mnie miały się lepiej!

O Światło Świata!

Dziękuję, że jestem,

Dziękuję za to kim jestem i gdzie jestem

Dziękuję Wszemu Światu i Światłu,

Matce Ziemi

i moim Przodkom

O Światło Świata!

Nie opuszczaj mnie nigdy

Daj wzrok przenikliwy

Daj myśl głęboką

Bym mógł się z Tobą

w każdej chwili złączyć!

Wszystkie te śmieszne obrazy są autorstwa Guy Robinsona i pochodzą z Cyklu Piknik Ptasiego Szamana oraz Nativity

Jerzy Przybył – Świąteczno-noworoczne dziadowanie

©® by Jerzy Przybył

Noworoczne życzenia dla Wszystkich od Dobrosława Wierzbowskiego, Bogumiła Znicza i Marka Hapona

Dobrosław Wierzbowski


Bogumił Znicz

Marek Hapon

[powiększ]

Wesołych świąt i Nowego Roku – dużo pogodnych dni, radości i wszystkiego co jest cenne.

Podziel się!