Czesław Białczyński – Antypoemat Neo [fragmenty oryginału, 1983, 1991]

ANTY NEO 1 TYTUŁ NUMER 1Strona tytułowa wydania numerowanego z 1991/1992 roku

anty1

Skan oryginału – strona tytułowa maszynopisu z roku 1983, złożonego w Wydawnictwie Literackim 18 października 1985 roku

anty neo1_2strona 1-2 oryginału – Antypoemat NEO – ONE- EON

 

anty neo3_4

rozpoczyna się upadek i rozkład Macierzy – Matrixa

anty neo5_6

UPADEK I ROZKŁAD POSUWA SIĘ W SFERZE DEGRADACJI ZAPISU, ROZPADU TREŚCI I SENSU ORAZ  DEFRAGMENTACJI FORMY

anty neo7_8

anty neo17_18

anty neo25_26

anty neo33_34

anty neo43_44

anty neo45_46anty neo47_48anty neo49_50anty neo51_52

anty neo60_61

anty neo71_72 anty neo73_74

anty neo77_78

anty neo81_82 anty neo83_84 anty neo85_86anty neo87_88anty neo89_90

anty neo99_100 anty neo101_102

anty neo103_104 anty neo105_106

anty neo111_112

anty neo117_118

anty neo132_133_134 anty neo135_136

anty neo149_150

anty neo159_160 anty neo161_162 anty neo163_164 anty neo165_166

anty neo169_170

anty neo189_190 anty neo191_192

anty neo199_200 anty neo201_202 anty neo203_204 anty neo205_206 anty neo207_208

anty neo217_218

anty neo225_226 anty neo227_228 anty neo229_230

anty neo243_244 anty neo245_246

anty neo249_250 anty neo251_252anty neo267_268 anty neo269_270 anty neo271_272anty neo291_292anty neo301_302anty neo311_312anty neo321_ostatniaanty neo323 spis metod tytułów itp anty neo324 spis metod zasad tytułów form itp anty neo325_326 spis metod zasad tytułów form itp anty neo327_328 spis metod zasad tytułów form itp anty neo329_330 spis metod zasad tytułów form itpanty neo339_340 spis metod zasad tytułów form itp

 

 

 

Podziel się!