Stworze i Zdusze czyli starosłowiańskie boginki, bogunowie i demony

poludnicePołudnice – Jerzy Przybył

Jest to typowy apokryf – odprysk, książka która mogła powstać wcześniej, na etapie wstępnych prac nad rekonstrukcją Mitologii  Słowian, która to mitologia miała posłużyć do ożywienia Wiary Przyrody  i założenia wspólnoty Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata. Doskonale spełniła swoją rolę i jest również w chwili obecnej świetnym przeglądem Duchów pomocniczych oraz Demonów Wiary Przyrody.

Pamiętać wszakże należy, że w poszczególnych regionach Słwiańszczyzny, w różnych krajach przyległych, sąsiedzkich, będących w orbicie kultury słowiańskiej od tysiącleci, istnieje wiele obocznych lub całkiem regionalnych nazw tych samych boginek, bogunów i demonów spełniających te same funkcje w systemie wierzeń. Przytaczamy wiele nazwań z różnych okolic ale wiele też zostało pominiętych – wszystkie jednak mieszcza się Kole Bogów – można je włączyć bez trudu w Święty Krąg – na miejscach nazwanych i określonych przez nas w Stworzach i Zduszach.

Podziel się!