Spis treści poszczególnych części Pocztu Bogów

Spis treści poszczególnych części Pocztu Bogów

Poczet Bogów Słowiańskich

– Spis Treści

Linki:

Wstęp czyli- Poczętek Pocztu

Bogowie Słowian – część 1

Bogowie Słowian – część 2

Bogowie Słowian – część 3

Bogowie Słowian – część 4

Bogowie Słowian – część 5

Bogowie Słowian – część – 6

 

Część 1 zawiera opisy:

 Swąt

Bóg Bogów, Ojciec Ojców, Pan Panów

 

Trzemy podległe Twerowi Swąta

 Trzem Czarnogłowa

Czarnogłów (Światłość, Praoćc)


 Trzem Białobogi


 Białoboga

(Głąb-Goluba, Ciemń, Pramać)

oraz wizerunki Żmijów-Żnujów i Wierszby


 

Część 2 zawiera opisy:

Tumy podległe Trzemowi Czarnogłowa

(Więże-Wieże, Wierze-Wiary, Trony-Struny)

Kirowie (Stronporowie)

Bogowie Kiru – Stron i Pór Świata

Tum Jeszy

Jesza-Yesse

Tum Kostromy

Kostroma-Kostrub


Bogowie Żywiołów i Bogowie Mocy

(Żywiołowie i Mogtowie)

Tum Jeszy

ŻYWIOŁOWIE


Tyn Runów

PERUN

 PERPERUNA

PERUNIC

TURUPIT

PORENUT

Tyn WARÓW (ŻGWIÓW)

SWARÓG

 SWARA

SWAROŻYC

DENGA

WATRA

Część 3 zawiera opisy:

Mogtowie

TYN ŁADÓW


ŁADO

 

 ŁADA

 ♣

 ŁADZIW-DIW

Gogołada

TYN CHORSÓW (Ród KSNÓW)

 CHORS

 

 CHORSINA

 

 CHORSINIEC

 ♣

 CHORSAWA

 TYN RODÓW


 ROD

 ♣

 RODŻANA

 ♣

 Rada Rodzica

 ♣

 RUDŹ

Część 4 zawiera opisy:

Tyny podległe Tumowi Kostromy

Tum Kostromy

Żywiołowie

TYN STRZYBOGÓW (ŚWISTÓW)


STRZYBÓG


STRYJA

DYJ-POŚWIŚCIEL

 ♣

POGWIZD

 ♣

POŚWIST

 ♣

 TYN DAŻBOGÓW (SOŁÓW)


Dażbóg

DABOGA

PŁON

ZORZA

 ♣

BOŻYC-BADNYJAK

Mogtowie

TYN Podagów (WENIÓW)


PODAG

POGODA


OSIDŁA

PODAGŻWIK

TYN MORÓW


MOR

 MARZANNA

 CHORZYCA-GROŹNICA

 ZMORA

 TYN WELESÓW (NAWIÓW)

WELES

 

  NYJA

 LEL

 ♣

 POLEL


Część 5 zawiera opisy:

Tumy podległe Trzemowi Białobogi

(Więże-Wieże, Wierze-Wiary, Trony-Struny)

 Trzem Białobogi

Kirowie

Jaruna-Jaryło

 Gaj-Ruja


Tum Jaruny

Żywiołowie

TYN WIŁÓW (KIENIÓW)

 ♣

BOROWIŁ

 LESZA-BORANA

 ♣

 WILEC

 ♣

BORUTA

 ♣

 ROKITA

 ♣

TYN WODÓW


WĄDA


 WODO-WEŁM

ŚLĄKWA-DŻDŻA

 WODNIK

WODYCA

TYN MOKOSZY (ŹRZEBÓW)

MAKOSZ-DODOL

 ♣

MOKOSZA

 WID-WIJ

 DODOLA

 

 TYN PLĄTÓW

PRZEPLĄT-PEREPŁUT

 PLĄTWA-PRZEPIGOŁA

 MĄD

LICHO

TYN KUPAŁÓW (DZIEWÓW)


KUPAŁA-DZIWIEŃ

 Dziewanna

 

 KRASA

 ♣

DZIELDZIELIJA

 ♦

Część 6 zawiera opisy:

Tum Gaja – Ruji (Maji)

Żywiołowie

TYN SPORÓW (Grubów)

SPOR

SPORZA-ŚRECZA

 ♣

 WOŁOS

ROSZA

RADA-ZBOŻA

 TYN SIMÓW (ZIEMI)


SIM

 SIEMIA-SIEM

 ♣

 SKALNIK

 ♣

ZIEMIENNIK

 ♣

OBIŁA

 ♣

TYN PROWÓW (Cnoty)

PROWE

 ♣

 CZSTNOTA

PRAWDZIWC-PRAWOTA

SĄDZA

 ♣

TYN BOŻEBOGÓW (Ubożów)

BOŻEBÓG

 ♣

UBOŻA

 ♣

BODA

 ♣

WARZA-CICA

TYN RGŁÓW (ROGALÓW)

RGIEŁ

 ♣

REŻA

 ♣

RGIEŁC

 ♣

ŻYWIA-SIWA

 

 

PIERWBOGOWIE i ŚWIATŁONICZE

Bogini Której Nie Ma – Osiemdziesiąta Dziewiąta

Swątlnica

Bogini Której Nie Ma – Osiemdziesiąta Dziewiąta

 Światłonicze

 

Powłoka-Niebło, Głębia-Gołuba, Głębia-Powłoka

 Światłonicze

 

Strąprza-Wspóra

 

NICA


Pierwbogowie

 

Znicze

Podziel się!