Baja po serbsku – czyli Српскa митологијa

 

Ponieważ mamy 1 czerwca – Dzień Dziecka, przedstawiam coś co ucieszy zarówno małe dzieci jak i te całkiem duże, które siedzą w nas wszystkich do późnej starości

C.B.

Wania Todoricz – Zmora

Po angielsku:

Milenko Bodirogić – Banished Creatures–The Serbian Mythology (Prognana bića – srpska mitologija)
Banished Creatures – The Serbian Mythology is a book about a demonologic world of the Serbian mythology – creatures like water spirits, Rusalke, forest mothers, Sudjenice, Psoglavs and many others, all rapidly fading from our collective memory.

Wania Todoricz  – Babice (boginka Baba)


Dragan Bibin – Wieszczyca (Czteroocza) – Wielka Czuma (Kuma)

Dragan Bibin – Oko w oko z Ałą (Chałą)

Under modified civilizational conditions, these creatures disappear, in the same way that areas, forests, waters and the beings who once protected them do.

Petar Meslendżija – Baba Dojda (Jaga – Drasznica)

Thus, the banished creatures are a paradigm of an endangered, violated world, the same way as rare animal species, plants or small-numbered human communities along with their languages, customs, beliefs and thought patterns are.

Petar Meslendzija – Zielnik Baby Dojdy

The book was written by Milenko Bodirogić and illustrated by a group of painters and illustrators including Ivica Stevanović, Miloš Vujanović, Petar Meseldžija, Dragan Bibin and Vanja Todorić.

Petar Meslendżija – Światogor

The same team, along with Duško Bjeljac, is currently working on the third tome named Rebels – The Serbian mythology, dedicated to vampires and witches.

Milosz Wujanowicz – Rusałek (Rusłan)

Po serbsku:

Prognana bića – srpska mitologija je knjiga o demonološkom svetu srpske mitologije – o vodenjacima, rusalkama, šumskim majkama, suđenicama, karakondžulama, psoglavima i mnogim drugim – koji ubrzano iščezava iz kolektivnog pamćenja.

Milosz Wujanowicz – Wodjeniak (Wodnik)

U izmenjenim civilizacijskim okolnostima ova bića nestaju, kao što nestaju predeli, šume, vode, koje su ova stvorenja nekada štitila.

Iwica Stewanowicz – Psiogłowcy

Tako su prognana bića paradigma ugroženog sveta, sveta kome je naneto zlo, kao što to mogu biti i retke životinjske vrste, biljke, malobrojne ljudske zajednice, njihovi jezici, običaji, verovanja i sistemi mišljenja.

Iwica Stewanowicz – Karakondżuła 1

Knjigu je napisao Milenko Bodirogić, a ilustrovali su je slikari i ilustratori: Ivica Stevanović, Miloš Vujanović, Petar Meseldžija, Dragan Bibin i Vanja Todorić.

Iwica Stewanowicz – Karakondżuła 2

Ista grupa, kojoj se priključio i Duško Bjeljac, trenutno radi na trećem tomu koji se zove Buntovnici – srpska mitologija, a posvećen je vampirima i vešticama.

Iwica Stewanowicz – Baba Roga (Jędzibaba – Jędza, Jędzona)

Po polsku:

Wypędzeni bogunowie i  demony – Serbska mitologia Milenko Bodirogicza – to książka o świecie demonologicznym serbskiej mitologii przedstawiająca takie istoty jak wodnice (duchy wodne), Rusałki, majki (mateczki) lasu, Sudjenice, Psiogłowce i wiele innych istot, które szybko znikają z naszej zbiorowej pamięci.

Iwica Stewanowicz – Baba Roga 2

Istoty te odchodzą w niepamięć w związku ze zmianą warunków cywilizacyjnych – giną tak jak wody, lasy, zwierzęta i   krajobrazy, które niegdyś one chroniły przed zniszczeniem.

Iwica Stewanowicz – Dyjbołty

Owe przegnane z naszego świata Stworze i Zdusze są paradygmatem zagrożonego świata, znikających gatunków zwierząt, małych społeczności, ich  gwar i języków, ich obyczajów, przekonań i wzorców które nam przekazali i które ukształtowały nasze postrzeganie świata.

Iwica Stewanowicz – Psiogłowcy 2

Książka została napisana przez Milenko Bodirogicza i zilustrowana przez grupę malarzy, ilustratorów, w tym takich jak: Iwica Stewanowicz, Petar Meslandżija, Dragan Bibin,  Wania  Todoricz i Milosz Wujanowicz.

Iwica Stewanowicz – Wilkodlak

Ten sam zespół, wraz z Duško Bjeljacem, pracuje obecnie nad trzecią księgą o nazwie Buntovnici – serbskiej mitologii, poświęconą wampirom i czarownicom.

tłumaczenie: Czesław Białczyński

Wania Todoricz – Talaśm

Inne prace tych samych autorów

Petar Meslendżija „Legenda o Baszu Czeliku”

Petar Meslendżija – Bogowie

Petar Meslendżija – Wyniosły smok

Petar Meslendżija – wywoływanie smoka

Petar Meslendżija – Dzieci Zaczarowanej Lampy

Petar Meslendżija – Legenda dawnej Baszawy

Ivica Stewanowicz – Wampir

Iwica Stewanowicz – Lelek

Iwica Stewanowicz – Demony przeszłości

Iwica Stewanowicz – Drasznica i Jędzona

Iwica Stewanowicz – Baba Roga (Drasznica)

Iwica Stewanowicz – Zdusze

Iwica Stewanowicz – jednooki jednorożec i dziewica

Dragan Bibin – Utrapienia spadają z góry bez uprzedzenia

Dragan Bibin – Węże strażnicy domu i dziecięcego snu

Dragan Bibin – Zwodnica (Omaja)

Dragan Bibin – Stefan Nemanja – Ała jest żywym duchem

Dragan Bibin – Wampir

Inni artyści

Urosz Pedricz – Kosowska dziewczyna (1911)

Pola kosowskich bogów (Mokosze- Bogowie Przeznaczenia i Plątowie – Bogowie Przypadku-Splotu – C. B.)

Skrzydlaty Demon

Kosowscy uchodźcy – 1889

Dwugłowy serbski orzeł – jeden z Dziesięciu Upadłych Bogów – Zniczów, synów Nicy, zamienionych w Orły-Strasze. Wszystkie stały się herbowymi ptakami różnych narodów słowiańskich i z nimi spokrewnionych (Dawanów, Skołotów i Istów).

Podziel się!