Księga Wiedy: Lekcja 17, czyli Ósma Drugiego Kręgu: Wolność →Pełnia → RzeczyIstność

Księga Wiedy: Lekcja 17, czyli Ósma Drugiego Kręgu: Pełnia → RzeczyIstność

„Wolność to wielkie brzemię, niezwykłe i trudne do zrozumienia dla ducha. Nie jest łatwa. Nie jest darem otrzymanym, lecz dokonanym wyborem. I ten wybór wcale nie jest prosty. Droga wiedzie w górę, do Światła, lecz zmęczony podróżnik może nigdy nie dotrzeć do jej końca.” – Kto to powiedział i kiedy? Ja? Nie. To nie jest moje. To jest odwieczne.

Księga Wiedy: Lekcja 17, czyli Ósma Drugiego Kręgu: Wolność → Pełnia → RzeczyIstność

 

Pełnia  → Wypełnienie

Wypełnienie, czyli Nasycenie = Obwitość / Obfitość: to seria stanów duchowo-materialnych obiektu, określenie dosytu w strukturze miejsca i czasu, w jakimś sensie stan szczytowy, kiedy obiekt / stworzenie / utwór / twór  – jest nasycony po brzegi, wypełniony do ostatniego miejsca / punktu / iskonu = końca – substancjami, do których przenoszenia / składowania/ przetwarzania został powołany. To najprostsza fizyczno-duchowa forma Pełni.

Wyobraź sobie magazyn pełen energii: butlę pełną nośnika – tlenu / krwi / ichoru; dymion pełen musującego napoju, spichlerz pełen zboża, żołądek pełen pokarmu; umysł napełniony myślą i obrazem oraz doświadczeniem; wieloaspektowy utwór sztuki pełen dźwięków / słów/ znaków i wytwarzanych w ramach tej pełni obrazów i znaczeń i emocji. Wyobraź sobie słonecznik pełen dojrzałych ziaren, dynię o dojrzałym miąższu, szyszkę sosny, samą sosnę lub dowolnego Zrósta, albo wilka lub dowolnego Zwierzora, albo Człowieka: dojrzałego, sprawnego, myślącego, współodczuwającego z siedliskiem w jakim się znajduje, z otaczającą go społecznością, wypełnionego życiowymi zadaniami i czynnościami codziennymi oraz duchowymi treściami – lub jednym albo drugim albo trzecim – przez co jest wypełniony w jakimś aspekcie.

Wyobraź sobie Matkę Ziemię Żywą, Pełną Życia, lub dowolną planetę pustą, ale Pełną tą Pustką, Pełną swoim Bezżyciem. Wyobraź sobie Słońce pełne energii lub paliwa, które nieustannie krąży, jest jego życiem (rzyciem) jego Pełnią – WodÓR jest jego ciałem, a enERgia jest jego krwią, a ciemna matERia i enERgia jego myślą i duchem. Wyobraź sobie dowolną Gwiazdę w stanie wypalenia, wypełnioną swoimi popiołami, a więc pełną mimo że martwą, martwą ale spełnioną.

Tę listę stanów można by ciągnąć w nieskończoność rozpatrując Pełnię w obiekcie w różnych aspektach RzeczyIstności. To Wypełnienie w części aspektów / płaszczyzn widzenia obiektu/ istoty w Jawi, nie wyklucza braku Pełni w innych aspektach. Oto jest Pełnia-Wypełnienie.

Pełnia → Pełność

To stan odczuwany subiektywnie przez Byt-Podmiot-Ist duchowo-materialny, lub także Byt-Przedmiot-Ist czysto materialny, lub Byt-Duch-Ist, czysto duchowy. To stan chwilowy, dosyt, który jest tylko TU i TERAZ – nietrwały. TU i TERAZ, kiedy niebo skłania się ku zachodowi, a SwaROżyc (Soua-Rorzyc) zabiERa za widnokREs swój RYdwan ciągniony przez ogniste RUmaki; kiedy twoja miłość spełniła się osiągając szczytowanie materialno-duchowe; kiedy patrzysz na kwiat róży rozkwitły w pełni i chłoniesz jego zapach oraz aksamit płatków żywych, kiedy ona szeleści liśćmi na wietrze, kiedy s-Plata się z całością orzywionej/żywej PrzyROdy Plan-ety; kiedy twoje dzieło dziełane (budowane / tworzone) dobiegło finału – z-Wij-nalizowało się, s-Pełniło się, S-Plotło z innymi Wijntami w Całość – PEŁNIĘ.

Pełność to Wypełnienie Obiektu / Istoty we wszystkich jej aspektach / płaszczyznach cięcia RzeczyIstności z nim związanej / płaszczyznach widzenia tego obiektu / istu / istoty. Czy możliwa jest Pełność bez Wolności? Znasz odpowiedź?… Nie, nie jest możliwa. Nie tylko obiekt/ ist / istota posiada Wolną Wolę, a więc Przyrodzoną Wolność, ale też każdy element / obiekt jej otoczenia, siedliska z którym ona współgra, przenika się, z którego czerpie i któremu oddaje swoje Płody.

Pełność to zu-Pełność (całkowitość / kompletność), ale także w znaczeniu podstawowym pełność to okrągłość (o), tłustość, sytość, pulchność, otyłość.

I tak dochodzimy do Pełni jako Spełnienia.

Pełnia → Spełnienie

A jest to kiedy różne dzieła, kiedy życie twoje (rzycie) zostało spełnione, wypełnione czynami i dokonaniami które zamierzyłeś, które dane ci było spełnić. Oto Pełnia Dojrzałości, Pełnia Owocowania, kiedy dojrzałe owite Owoce / Płody leżą w koszu. Košu – gdzie koš jest tym dosłownym koszem, ale i w rozumieniu wijozowijnym płynącym z Głębi, z Prawi – košem-LOSem (przeznaczeniem), košem sPLĄtaniem / sPLECeniem / uwiciem (Przypadkiem / sPLOTem oKOLiczności) , košem uwitym w wyniku zaistnienia košania / kochania / umiłowania i zapłodnienia, kiedy jest też košem-spełnieniem. To jest kiedy ziARrno podąża do spIchRza (z-Pi-h-ORa) i w nim spoczywa, kiedy plony zapełniają stodoły, a przetwory PÓŁki  i skRzYnie.

To jest także, kiedy dzieła twoje w Jawi powiły NOWE / Nove – wydały nowy plon – Plon, lub wytworzyły nowy pRĄd powstały z twojego dzieła, z twojego plonu, z twojego spełnienia  nowe dzieło – nowa jakość, istność odmienna od samego dzieła. Kiedy spełnia się w społeczności „coś” – idea / dziełanie, które zawiłte było w twoim dziele. Kiedy wydane przez ciebie Owoce same poczynają Owocować , kiedy powodują Owulowanie (e-woluowanie) RzeczyIstności. Tak jest również, kiedy twoje Dziecię / Dzieło – staje się Dawcą Owoców, Siewcą Ziarna, Iskrą Płonu i Zmiany. Jesteś wtedy spełniony jak owa spopielała Gwiazda, jak owa bez-żywa Planeta, albo też zupełnie inaczej – Jesteś spełniona / spełniony jak Matka Ziemia Żywa w całym swoim orzywieniu / życiu, we wszystkich swoich żywocinach/ całym swoim żywocie oraz we wszystkich aspektach – Żywiołach i Mocach, w jej boskich przejawieniach takich jak: Stryja-Powietrze, Żywia-Karma, Sporza-Mnożność, Borana-Drzewa, ziemska Przyroda-Siedlisko Życia i jej Rody (ludzkie, zwierzęce, roślinne) oraz wszelkie inne Żywioły i Moce.

Takie s-PEŁNIE-nie to: odlatujące Żurawie, Gęsi w kluczu, Gruszki i Jabłka opadające w trawę, Winogrona zasychające w słodkie Rodzynki, Mrówcze kopce tętniące pracą, tarło Jesiotrów w strugach, rozkołysane łany Trawy, Drzewa – bory i lasy wypełnione życiem – istotami, istnieniem; to Pszczele przeloty, tańce i zapylania, przetwarzanie pyłków w Miody i Pierzgi oraz miliardy innych przejawów ORu RA – Światła Świata w Jawi, na Ziemi w Wodzie i na Niebie. Takie sPEŁNienie to Cywilizacja Człowieka oparta na Prawach Przyrodzonych, na współpracy i współodczuwaniu (solidarności), na wspólnocie ludzkiej i wspólnocie z Matką Ziemią.

Oto jest  Pełnia-Spełnienie.

Tak więc opisaliśmy Pełnię – jako szczyt – kulminację, Pełnię – jako obfitość / pełny rozkwit / owocowanie / złoty wiek, Pełnię w Aspektach – jako Wy-Pełnienie i jako Szczytowanie.

A teraz Pełnia Pozaaspektowa / Działowa (Po-Działowa) – gdyż Do-Pełniona pseudo-przeciwieństwem. 

W RzeczyIstności istnieje, bo musi istnieć w Pełni Pełń (Pełni Pełni), Aspekt Dopełnienia, który sam w sobie jest poza-aspektowy / działowy / podziałowy, jako zawierający owe dopełnienia, a więc na przykład: Czerń i Biel  – razem, w pełnym ich zwoju (z-wiciu) i roz-woju (roz-wiciu), Żeńskość i Męskość, Ostrość i Łagodność, Twardość i Miękkość, itd, itp.

Poniżej widać to samo Dopełnienie w Aspekcie Pełni Życia, gdzie żeńskie dopełnia męskie, a męskie dopełnia żeńskie, a każde z nich jest wszak w sobie Pełnym Aspektem, Aspektem rozwiniętym w sobie do Pełni, od zwitku-jądra zarodka poprzez wszystkie fazy rozwoju do szczytowania, czyli Pełnego Roz-Wicia i znów poprzez fazy z-woju do Unyjania, Unicia-Zaniku. Ale także te pełne aspekty rozumieć należy jako Pełnię Możliwości  Działania w Aspekcie Żeńskości, albo Męskości – a to oznacza co innego jako Spełnienie dla każdej Istoty Męskiej bądź Żeńskiej. Ilustruje tę różnicę najprościej przedstawienie męskiej i żeńskiej zdolności ródczej. Spełnieniem męskiej zdolności ródczej jest wydanie nasienia w żeńską rodnię i zapłodnienie owalu/ovulum, które tam spoczywa w swoim Pełnym Roz-woju. Spełnieniem żeńskiej zdolności ródczej jest zaś wydanie płodu gotowego do życia w Jawi – wydanie go Żywym na Świat Żywy. Oto różnica. I tę różnicę w aspekcie ciągną potem Isty Męskie i Isty Żeńskie przez cały Jawiczny i Prawiczny Żywot, aż do JEDNI Sławi gdzie zjednają się ze Światłem  Świata w Pełni Pełno-Aspektowej.

Pełnia jako wibracja / słowo/ dźwięk i znak:

błrs. поўны / poŭny; bośń. pun; bułg. пълен / pŭlen; chorw. puna; czes. plný; fr. plein i plenitude; ang plenitude i fullnes; niem. voll / fülle;  grec. γεμάτος /gemátos; hiszp. lleno; irl. lán; katalon. ple; lit. pilnas; łac. plenus; łotew. pilns; macedon. полн / poln; ros. полный / połnyj; rum. deplin; serb. пуна /puna; slowac. plný; słoweń. poln; ukr. повний /pownij; wlos. pleno;

​hindi – भरा हुआ / bhara hua; sanskr. पूर्ण  / purnas, purn, apurn, awestyjskie parana.

Jak widać w sensie lingwistycznym / językowym wyraz ten wyrasta (wy-RAZ-ta) z rdzenia, który daje bogatą rodzinę pojęć pokrewnych, bliskich, ale zasadniczo odmiennych, bo do tej rodziny zaliczyć należy pojęcia takie jak: Poł / Pół / Połowa, Poła /Pula, Póła / Półka, Pole / Polana / Plan, Plon, Pleń / Płód, Plet’ / Płeć, Plant / Pląt… i inne, wiele, bardzo wiele innych. A wszystkie one mają pochodzić od jednego rdzenia pel – lać, nalewać, polewać, napełniać, nasypywać, sypać; plno – nalany napełniony, od czego pochodzić ma wyraz Pełnia i pełnić (Słownik Etymologiczny W. Borysia).

Skoro Pół / Poła / Połowa to i południe →  północ (kierunkowo i czasowo i kirowo-rozwojowo). A jeśli tak to jako pełnia – spojnia, społ, spójny, społeczność, wspólny i wspólnota, społem, wesł, pospólny; Pospólna / Pospolita Rzecz – namiastka RzeczyIstności na Matce Ziemi – Rzeczpospolita.

Mało kto wie, że dawniej pół w sensie połowy pisało się puł, gdzie „u” jest wyraźnie graficznie połową „o” – połową całości. Aleksander Bruckner w swoim Słowniku Etymologicznym daje przykłady: pułnocek, pułmile, pułszkarłat, pułboru, połuśledzie (na roli), połuwłaczek, połuważek, połumierze, połunocny. W cerkiewnosłowiańskim ob on poł znaczy ‚po tamtej stronie’, czyli także przenośnie / duchowo – w Zaświatach (w Nawi i Prawi);  pułrodzaj to w tym języku mążisk i żenisk poł.

Idźmy dalej w etymologiczne meandry, które objaśniają nam znaczenie pełne Pełni. Oto i pole, pólko, polny – dawniej polski co znaczyło według Brucknera ‚dziki rosnący na polu’ , od pole – polowanie, polować, a w ruskim polanica (połowca) to bohater. Dalej zaś ma być polana od tegoż poł- co i w płonym, płoninach / planinach, połoninach, rus. połyj – otwary, skąd także piać –  połnym gardłem, czyli wrzeszczeć, śpiewać, poł piesn’ – śpiewał piosenkę, połowodje – pełnowodzie (powódź – pełny wylew wód), i połnyj – pełny. I tak dochodzimy znów do pełny i do planuspolana – równa przestrzeń i do planus – plan – prosty równy tok postępowania, dochodzenia do celu. Greckie pelanos z kolei to pojęcie określające cienkie i płaskie rzeczy, a więc też równiny / polany i pola.

Ale to nie koniec cudów w rodzinie Pełni. Bo przecież mamy polano i opał, palenie i pal, pałać, pałka, i polednia – duża żerdź w chacie do wieszania rzeczy oraz przyrząd do suszenia drew na opał o tej samej nazwie , a także przecież związana z nim lednialada – skrzynia na święte obiekty obrzędowe, latnica, łatnica – sieć rybacka i połów, łowić, ławica, płoć – ryba. I dalej w tym duchu mamy polica, poła, półka, ale też i ruskie poł = podłoga = pol. polepa, czyli równe klepisko (na połu = na podłodze). Także w inną stronę: połeć, poła, połć, płat, płatek, płeć, plot, plet, pląt, pleń.   A co z pałać  i płonąć i płynąć, płyn, litewskie pilti nalewać, na-pełniać, pol. pełny to nazwa pucharu podawanego jako nalany do pełna, pełnić  honory – dbać o jadło, napitek dla gości oraz ich dobre samopoczucie. A dalej – pełnienie powinności, pilny, pilnować, a także na przykład z innej beczki lub rzeczki: pływ, wpływać, wypływać, itp, itd…, albo pełzać, pełgać…. płzati – leźć, piąć się, wznosić, czołgać; gdyż peł / pel – poruszać się.

Zaskakujące przebogactwo! A przecież ten obraz tu przedstawiony jest bardzo nie-pełny. Rozwinięcie tych rodzin słów, dźwięków, znaków w różnych alfabetach zapisu, ujęcie wszystkich ich znaczeń i ich objaśnienie zajęłoby potężną księgę.

O Pełni i Pełnym piszą w słownikach etymologicznych tylko, że to prasłowo i u wszystkich Słowian brzmiące prawie tak samo i u Bałtów też. Jakoś trudno w opisach etymologicznych znaleźć wyjaśnienie tego brzmienia i tego bogactwa znaczeń z jednego rdzenia, z jednego pnia PEŁ-PŁE + PEL-PLE / PAŁ-PŁA + PAL-PLA / POŁ-PŁO + POL-PLO / PIŁ-PŁI + PIL-PLI / PUŁ-PŁU + PUL-PLU – tyle różnych rodzin. A co ze znaczeniami, które rodzą się z PYŁ-PŁY + PYL-PLY?

Oto jest PEŁNIA – one z Pełni wszystkie PŁYNĄ i WYPEŁNIAJĄ sobą RzEczyISTność.

Pełnia → RzeczyIstność

Jak do Pełni ma się Wolność? Wolna Wola? Wolnej Woli poświęcona była Lekcja Piąta i warto do niej wrócić, aby przypomnieć sobie czym jest Wolna Wola. Wolność bowiem jest pochodną Stanu Granicznego – Stanu Wyboru. Wolność jest w istocie esencją i Pełnią Wolnej Woli, Wolnego Wyboru – chwili, która decyduje o Przyszłości i Przeszłości. Wolność to wybór podejmowany Tu i TERAZ, podejmowany RAZ, Tylko Jeden Jedyny RAZ.

„Wolność to wielkie brzemię, niezwykłe i trudne do zrozumienia dla ducha. Nie jest łatwa. Nie jest darem otrzymanym, lecz dokonanym wyborem. I ten wybór wcale nie jest prosty. Droga wiedzie w górę, do Światła, lecz zmęczony podróżnik może nigdy nie dotrzeć do jej końca.”

Jak nie ma Wolności bez Współodczuwania (Solidarności) tak nie ma Pełni bez Wolności. Wolność jest niezbywalną częścią RzeczyIstności, Pełni Pełni (Pełni Pełń). Bez Wolnej Woli przełożonej na Wolne Działanie / Dziełanie Istoty nie istnieje Pełnia Pełni. Jest to tak oczywiste, że aż dziwi, iż tyle Bezrządów Świata w Jawicznej naszej RzeczyIstności (w Jawicznym Aspekcie Pełni Pełń) postępuje nierządnie usiłując wykluczyć Wolność Istoty Ludzkiej z życia osobowego, publicznego, społecznego, pospólnego? Jest to działanie owych nierządnych bezrządów skazane z góry na porażkę, ponieważ sprzeczne z Prawami Przyrodzonymi RzeczyIstności, sprzeczne z samą jej Strukturą, z Konstruktem Boga Rządu, Boga Po-Rządku – Boga Bogów – Światła Świata.

Nie znaczy to jednak, że Istoty Współodczuwające / Solidarne, Istoty Roz-Umne, Istoty Materialno-Duchowe mogą pozostać bezczynne wobec Nierządu lub Bez-Rządu oczekując, że Wolność spadnie im z Prawi, że Bóg Bogów prędzej czy później im ją da, ześle, zaprogramuje. Wolność Wyboru / Wolna Wola jest łatwo osiągalna w JEDNI Sławi, ale już nie w NAWI Sławi, ani w PRAWI Sławi*, które są przecież częściami czysto duchowego Zaświata – Welą – Welnym, Wolnym, Wielkim Planem / Planiną złożoną z Duchowych Niw i Naw / Nawi. Wela bowiem jest częścią Drogi Ducha ku Materii, Zaświaty służą do przekształcenia Duchów Czystych / Nowych (Niwy – Prawia) i Duchów Odnawionych / Odnowionych  (Nawie – Nawia) do wcielenia w Materię. Służą obRAaniu  i uwijnciu ubRAnia / fORmy dla Istów i Bytów. Wela służy do ubRAnia Działów, Kirów, Mocy i Żywiołów oraz wszelkich niższych / pośrednich / poślednich wcieleń bożych w f-OR-my poruszające Materię (zdolne poprzez ubranie materialne do poruszania i do egzystencji w Materii). Prawia i Nawia to Światło Świata Pośredniczące między Duchowością Wysoką Wolną a Duchowością Ograniczoną Materialnymi Formami i Wymiarami. Wolna Wola Światła Świata jest Absolutem w Jedni, w Sławi, a wszędzie poniżej Jedni posiada swoje ograniczenia wynikające z Konstruktu Światła i Świata, czyli z P-RAw PrzyROdzonych – REguł Swąta ustanowionych na Poczętku / Początku / przy Poczęciu Wszego Świata przez RzeczyIstność / Światło Świata.

* Sławia jest rozumiana dwojako: a) jako Całość obejmująca wszystkie cztery poziomy RzeczyIstności (Wogół / Trzop/Czapa Swąta) = Jednia+Prawia+Jawia+Nawia. Jest też  szczegółowo rozpisywana jako Jedń/Jednia Sławi, Praw/Prawia Sławi, Jaw/Jawia Sławi i Naw/Nawia Sławi – co razem tworzy Sławię jako całość.

Określenie Sławia jest też używane zamiennie z Jedń/Jednia, gdyż Jedń to Wszystkość czyli Całość / Pełnia  – i w tym sensie obejmuje i przenika także Prawię, Jawię i Nawię

Wela (Prawia i Nawia) jest też Zaświatem Pośredniczącym w drugą stronę – Od Czystej Materii ku Czystemu Duchowi, a więc od Duchowości Ograniczonej Materialnymi formami ku ich „wyzwoleniu” w Jedń , i „wcieleniu” w Czystego Ducha.

Byty i Istoty materialne i materialno-duchowe są pośrednikami (Rękami Boga) w Prze-Jawionej Materialnej Rzeczywistości, są dla Czystego Niematerialnego Ducha Duchów – dla Jedni – jej Emanacją Duchowo-Materialną w Czystą Materię (Oczami Boga), są Boskimi Zmysłami do realizacji Boskich Zamysłów w Materii Jawi. Istoty takie jak Człowiek muszą mieć Wolną Wolę, bo tylko ona pozwala rozwijać Różno-Rodność, a tylko Różnorodność Istot / Bytów sprawia, że WIE-DA (In-formacja – wewnętrzna materialna formacja, wjint-wormacja) przepływa szeroką strugą ku Nawi i Prawi (WELI) dając po przekształceniu pośrednim Czystą Wiedę Wielowymiarową / Duchową i Pełnię w Sławi, w Jedni, Pełnię Pełnoaspektową, Pełnię Pełni (Pełnię Pełń).

Wolny Wybór / Wolność i osiąganie Pełni Wolności wymaga wykonania pracy w obrębie wspólnoty Istot. Dla Ludzi oznacza to ciągłą pracę poszerzającą nieustannie Pole Wolności Wyboru w obrębie Społeczności Człowieczej oraz w obrębie Planu-Planety – Matki Ziemi (szerzej WIDZIALNEGO – JAWICZNEGO WSZECHŚWIATA). Oznacza to nieustanne dążenie do Wolności Pełnej w ramach Praw Przyrodzonych, czyli działania (dziełania) we współodczuwaniu / współdziałaniu (solidarności) międzyludzkim i współodczuwaniu / współdziałaniu z Matką (Macierzą, Materią, Matrycą / Macicą Bytu i Istu).

I tak dochodzimy do Pełni Pełnoaspektowej, Pełni w Jedni Sławi, a więc i do Pełni Wolności.

Misją Istot Materialno-Duchowych i Bytów Materialnych jest zbieranie Wiedy (in-formacji) i Rozwijanie Wiedy o Świecie Materialno-Duchowym Prze-Jawionym,  Nawnym, czy też Prawijnym oraz przekazywanie tejże Wiedy ku Jedni – dla Wszechwiedy Świadomości Nieskończonej. Także w procesie odwrotnym do wcielania się w materię, a więc poprzez powrót do Czystej Duchowości – stanu Czystego Ducha (śmierć ciała materialnego) spojonego w Jedń ze Świadomością Nieskończoną w Sławi.

Istota jest z Przyrodzenia Wolna Wolnością daną jej w Danym Świecie – Świecie Przejawionym / Jawnym / Jawicznym, lub w Świecie Nawnym, albo w Świecie Prawijnym. Wolność w tychże Światach / Zaświatach jest ograniczona tylko ich strukturą Materialną, ich S-Kończonością, w odróżnieniu od Nieskończoności Jedni. Wolność Istoty jest ograniczona jej ub-raniem stworzonym z Materii danego Świata (Planety), czyli zmysłami danymi / przypisanymi do tego st-RO-ju / ob-RA-nia.

Zmysły Ludzkie (duchowo-materialne, w tym U-Mysł) i Ubranie Człowiecze materialne  kształtują razem (wspólnie i spójnie) relacje ze środowiskiem Matki Ziemi i relacje wewnętrzne Społeczności, Życie Pospólne (Rzecz[po]spolitą). One stanowią wyraz Prawa Przyrodzonego przypisanego do Planety i ustanawiają / układają bezpośrednio we współgraniu / współodczuwaniu z Przyrodą (Siedliskiem) Prawa Rodu (społeczności / wspólnowy / rzeczpospolitej). Żadna Istota nie może sztucznie – tj. w sposób sprzeczny z tymże Przyrodzonym Prawem, lub ponad Przyrodzonym Prawem albo wbrew Przyrodzonym Prawom Istost, ograniczać Wolności innych Istot lub wypaczać Wolności innych Istot.

We współczesnym świecie ukształtowanym przez Cywilizację Ludzką mamy do czynienia niestety z głębokimi wypaczeniami w sferze Wolności, z gwałtem na Wolności Istot Ludzkich, z ich Zniewoleniem – z Nie-Wolnością! Niewolność jest zaprzeczeniem Wolnej Woli. Sprawia ona, że brak jest Możliwości Wyboru, a Możliwość Wyboru jest Podstawowym Prawem Przyrodzonym Wszelkim Istotom – w tym Ludzkim / Człowieczym.  Niewolność zakłóca całą RzeczyIstność. Uniemożliwia przepływ Prawdy, czyli Wiedy ograniczonej jedynie Prawami Przyrodzonymi ze Świata Materialnego (Jawi) i Materialno-Duchowego (Nawi i Prawi = Weli) do Czystego Ducha, do Jedni, do Światła Świata.

Niewolność może więc doprowadzić do Samounicestwienia Rodzaju Ludzkiego, lub do Unicestwienia Rodzaju Ludzkiego przez Matkę Ziemię, czyli przez same działające na naszej Planecie Plany Świadomości Nieskończonej – jej Prawa Przyrodzone przypisane Planecie ZIEMIA.

Niewolność uniemożliwia bowiem Wy-Pełnienie i S-Pełnie Istot, wypełnienie i spełnienie się we wszystkich Aspektach przypisanych Istocie, zwłaszcza w aspekcie pozyskiwania Prawdziwej (nieograniczonej zniewoleniem) Wiedy (informacji) i przekazywaniu tejże Wiedy ku Światłu Świata, a tym samym do Wypełnienia i Spełnienia misji Istot Materialno-Duchowych w Eko-Ekumenie (Świecie) i spełnienie misji całej Eko-Ekumeny, całego Żywego Ekosystemu Planety – spełnienia duchowo-materialnej misji Naszej Matki  – Ziemi.  Zniewolenie i Niewolnictwo jest sprzeczne z Kirem RzeczyIstności, z Zamiarem Nieskończonej Świadomości (Światło-Mości). Wieda / Informacja Wypaczona / Nie-Prawdziwa jest Światłu Świata i Sławi / Jedni zbędna, jest zakłóceniem Prawdy Prawd i jako zakłódzona/ zakłócona / kłódna byłaby dla Prawdy Prawd, dla Pra-Wedy szkodliwa, stanowiłaby zmącenie Prawości, zanieczyszczenie Prawdy. Pełnia Pełni na-Prawia wszelkie zakłódzenia / zakłócenia, pROstuje kłamstwa i przekłamania eliminując ich źródła, unicestwiając wszelkie tendencje i dziełania sprzeczne z jej Prawym Zamiarem i jej Kierunkiem (Kirem).

Oto przykład jak ograniczona jest Strukturą Konstruktu Boga Bogów – Światła Świata, Prawami Przyrodzonymi tego Konstruktu, Wolność Bogini Śmierci – Nyji:

Księga Tanów – Taja 28:

„Ja, Nyja Bogini mówię wam, że tak działają i tak przejawiają się w Jawi Siły Duchowe, ale też inni bogowie powiadali wam już wcześniej po wielokroć jak one działają. Sięgnijcie więc do tych ich przemów i wskazań i stosujcie je w swoim życiu, a będzie ono wielką przyjemnością, będzie pożytkiem dla wszystkich waszych bliskich i wszystkich istot świata przejawionego, będzie też dla was pełnią w każdej chwili żywota – spełnianiem się, doświadczaniem w pełni Jawi i Prawi, kroczeniem po ścieżce rozwoju i wiedy, ku wieczystej pamięci pokoleń, ku własnemu zjednaniu z Duchem Najwyższym, ku spełnieniu w Świetle Świata.

Ja Nyja, Bogini którą Panią Śmierci i Zabycia, Królową Zapomnienia zwiecie, życzę Wam i Wszystkim Istotom Bliskim Waszym Sercom – Zdrowia, Dobrobytu i Szczęścia.”

Tak oto Wolność Bogów w Prawi, Nawi i Jawi jest ograniczona Prawem Przyrodzonym strukturalnie do tych Kon-s-ruktów (Kon-StRUktur / Struktur Skończonych).

Oto RzeczyIstność przedstawiona symbolicznie w Aspektach, oto RzeczyIstność = Pełnia Pełni = Światło Świata = Świadomość Nieskończona. Nieskończenie Wolna, Wolna Wolnością Woli, lecz czy Wolność Woli Rzeczy Istnienia jest Wolnością Absolutną, Wolnością Absolutu?

W tym Konstrukcie musi być zawarty Pełny Aspekt Wolności, Wolności Nieograniczonej. Czy jednak może nie, Wolności Ograniczonej, bo ograniczonej samą strukturą Konstruktu Boga – Ostateczna G-RA-Nicą (K-RA-N'[i]cami)? Wolnośc Absolutna dla Abso0lutu zamknięta jest Granicą, zakłódzona jest w Jedni, w Sławi.

Jeżeli Wolność Absolutna istnieje tylko w Jedni-Sławi i tylko dla Światła Świata, to gdzieindziej, poniżej jest ograniczona: w Prawi – Prawami Przyrodzonymi przypisanymi do Prawi; w Nawi – Prawami Przyrodzonymi przypisanymi do Nawi; w Jawi Prawami Przyrodzonymi przypisanymi do Jawi.

Wolność jest więc ograniczona w niższych ZAŚWIATACH I ŚWIATACH i zależna. Może być jednak zależna tylko i wyłącznie od Praw Przyrodzonych ustanawiających Rząd / Po-Rządek , ograniczona tylko w stopniu zależnym od struktury tychże Zaświatów Welańskich i Światów Wszechświata Jawi.

Jeśli Wolność nie byłaby ograniczona Strukturą Boga, samym Konstruktem Boga, to co mogłoby z tego wynikać? Czy nie Nieskończona Niemożliwość??? Bezgraniczna Nieograniczoność??? Urojenie Urojeń?

W kontekście:

Lekcja 8: Krąg Kręgów – Boski Plot/Pląt – Prawia, Jawia, Nawia – lustrzane odbicia boskiej RzeczyIstności, czyli czcijmy Naszych Dziadów

Lekcja 5 – Rzecz o granicach: wiedza, wiara, mit, magia i fantasy

Podziel się!