Old European Culture: Northern Etruscans (Północni Etruskowie)

Northern Etruscans (Północni Etruskowie) The Pomeranian culture, was an Iron Age culture with origins in parts of the area south of the Baltic Sea, from the 7th c. to the 3rd c. BC, which eventually covered most of today’s Poland Kultura pomorska była kulturą epoki żelaza pochodzącą z obszaru zlokalizowanego po południowej stronie Bałtyku, w okresie … Czytaj dalej Old European Culture: Northern Etruscans (Północni Etruskowie)