Spotkanie z dr Łukaszem Maurycym Stanaszkiem „Badania haplogrup jako źródło wiedzy o etnogenezie Słowian”

spotkanie z dr Łukaszem Maurycym Stanaszkiem „Badania haplogrup jako źródło wiedzy o etnogenezie Słowian” Stowarzyszenie na rzecz Tradycji i Kultury „Niklot” zaprasza na spotkanie z dr Łukaszem Maurycym Stanaszkiem „Badania haplogrup jako źródło wiedzy o etnogenezie Słowian” WARSZAWA – Lokal „Metal Cave” ul. Jana Olbrachta 46. dn. 15 I godz. 18.00. Podziel się!