Akcja pomocy na rzecz Adolfa Kudlińskiego i Leśnych Dziadków z Gór Świętokrzyskich

Nawiązaliśmy kontakt bezpośredni z panem Adolfem Kudlińskim. Rozmowa oraz akcja pomocy zaproponowana przez Zrzeszenie Słowian po prostu bardzo go uradowały. Pan Adolf nie spodziewał się tak spontanicznego odzewu współbraci. Przystępujemy zatem do działania na wielu płaszczyznach – na płaszczyźnie organizacji pomocy finansowej, na płaszczyźnie prawnej – czyli z odpowiednim pisemnym wystąpieniem do władz państwa (MSWiA, … Czytaj dalej Akcja pomocy na rzecz Adolfa Kudlińskiego i Leśnych Dziadków z Gór Świętokrzyskich