Robert: W 225 rocznicę Konstytucji 3 Maja („Najpierw jesteśmy chrześcijanami, potem Polakami”).

225 rocznica Konstytucji 3 Maja (Najpierw jesteśmy chrześcijanami, potem Polakami) Mam dosyć pieprzenia rządzących o doniosłej roli Kościoła Katolickiego w procesie cywilizowania i wyzwalania Polaków, czyli w działaniach dla Wolnej Polski i Wolności Polaków. Ta rządowa mitologia nie służy prawdzie ani wyzwoleniu Polaków ze zbrodniczych szponów Watykańskich. Nie będziemy nigdy wolni póki nie uwolnimy się … Czytaj dalej Robert: W 225 rocznicę Konstytucji 3 Maja („Najpierw jesteśmy chrześcijanami, potem Polakami”).