RAŚ (Ruch Autonomii Śląska) – The Movement for the Autonomy of Silesia), Europarliament and Polish death camps in German Europropaganda!

RAŚ – The Movement for the Autonomy of Silesia) Posted in  Teksty społecznie zaangażowane by bialczynski on 26th January 2014 © by Czesław Białczyński © translated by Katarzyna Goliszek