Panteon Bronisława Trentowskiego i Świątyni Światła Świata – jednak identyczne? – próba porównania

©® by Czesław Białczyński, Jerzy Przybył część  I