Mazonki z Mazowii czyli Amazonki – jak to było? – z Księgi Ruty

Mazonki z Mazowii czyli Amazonki – jak to było?