Rogate Serce – Marian Konarski (1909 – 1998) – dąbrowid Szczepu