” Żywokost lekaraski – lek pierwszej pomocy” (Eliasz Korkuś)