W Uhercach, letnia wizyta w dawnym dworze (2012)

Archiwalna fotografia przedwojenna STAN DZISIEJSZY