Uherce – dwór i majątek Tillów / Pagaczewskich – od końca XIX wieku

Uherce Mineralne (dopełniacz: Uherzec Mineralnych; w latach 1977-1981 Nowa Wieś) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie leskim, w gminie Olszanica.