Kronika Akaszy czyli Oko(ł) Swą(ta) – KA dla RA w Jedni

Kronika Akaszy czyli Oko(ł) Swą(ta) – KA dla RA w Jedni Kroniki Akaszy lub Kronika Akaszy. ” Akasza (Akasha), które jest sanskryckim określeniem oznaczającym „pierwotną substancję”. Jest to energia, która tworzy wszystko we Wszechświecie. Jest to energia miłości. W mistyce hinduistycznej Akaszę uważa się za pierwotną zasadę natury, z której powstają pozostałe cztery naturalne zasady […]

Wszechnica FWW: Prof. Maria Krzysztof Byrski- Epoka wedyjskiego ‘Słowa Usłyszanego’ (Śruti) – pierwsza kolonizacja Subkontynentu Indyjskiego

Epoka wedyjskiego ‘Słowa Usłyszanego’ (Śruti) – pierwsza kolonizacja Subkontynentu Indyjskiego prof. Tadeusz Milewski – pokrewieństwo języków indoeuropejskich CB – Dla wyjaśnienia nazw Ksiąg Świętych Wedy: 1. Śrutać – słyszeć = etymologicznie polskiemu śretać w rozumieniu witać, ale spotkać się i powitać słownie, a więc i mówić i słyszeć, wyjść naprzeciw, witać oraz szczęście. A więc […]

25 Festiwal Nauki: Prof. Maria Krzysztof Byrski – „Wspólne DNA indoeuropejskich cywilizacji?” – Wykład jubileuszowy

„Wspólne DNA indoeuropejskich cywilizacji?” od Poli Rex CB Bardzo ciekawy wykład, który odważnie jak na Kościół Nauki (dogmatyczną świątynię skostniałą) wskazuje na jedność kulturową i językową Słowiano-Ariów. To już najwyższy czas, aby nauka dołączyła do Świątyni Światła Świata, która daje nie tyle naukę-wiedzę co wiedę – wizję i widzenie oraz drogę do wiedzy rozumianej jako […]

Svaanik Kumar – Sansktrit vs Slavic

Sansktrit vs Slavic od Poli Dec This videos has been created to show similarities between Sanskrit and Slavic. Similarities between Counting, Sentence making & word meanings etc. Similarities shown in the video are just few. Ten film został stworzony, aby pokazać podobieństwa między sanskrytem a słowiańskim. Podobieństwa między liczeniem, tworzeniem zdań i znaczeniami słów itp. […]

Kharosthi, czyli Haroszti – pismo na korze brzozowej (tarymskie, kuszańskie, gąd-harwatskie, sagudawackie)

Kharosthi, czyli Haroszti – pismo na korze brzozowej Od Furio Muerte, który napisał: „Jak mają ich na korze spisane teksty z epoki, to watykańskie muzeum per analogiam może mieć nasze.” Fragmentary Kharosthi Buddhist text on birchbark (Part of a group of early manuscripts from Gandhara), first half of 1st century CE. Collection of the British […]

Tropie Tarnów Opoka: Stanisław Pietrzak – Południowo-Wschodnia Polska praojczyzną indoeuropejskich narodów Europy i Azji (10.10 2021 r)

Stanisław Pietrzak – Południowo-Wschodnia Polska praojczyzną indoeuropejskich narodów Europy i Azji