eWodnik.pl: Dlaczego obecna cywilizacja zwróciła się w stronę Sztucznej Inteligencji (A.I.))

Dlaczego obecna cywilizacja zwróciła się w stronę Sztucznej Inteligencji (AI)?

Od J. G. D.

Ponieważ coraz mniej rozwijaliśmy swoje człowieczeństwo – popadliśmy w rutynę, w nieznośną nudę – nudę życia codziennego, nudę instytucji i administracji, nudę kulturową.
W psychologii zbadano korzenie powstania nudy, która jest przyczyną np. wypalenia zawodowego – u podłoża tego zjawiska stoi utrata autonomii przez jednostkę, poczucie, że jako jednostka nie mamy na nic wpływu.

 

Stopniowo zaczęto odbierać ludziom, jednostkom, poczucie autonomii i możliwość wywierania wpływu na otaczający ich świat. Rozkazy zaczęły przychodzić w coraz odleglejszego, coraz bardziej anonimowego miejsca. Zaostrzyły się także reperkusje i metody aparatu wymuszania posłuszeństwa względem tych rozkazów.
Coraz bardziej (szczególnie od roku 2020) zaczęliśmy dostrzegać i czuć, przynajmniej ci bardziej świadomi, że taki sposób funkcjonowania świata nam nie odpowida, że jest to po prostu złe. Zaczęliśmy coraz wyraźniej dostrzegać zło otaczającego świata (szczególnie w systemie, który organizuje życie społeczne i kulturowe obecnej cywilizacji).
Zło posługuje się metodą „zastępowania”, pisze o tym Nicanor Perlas, filipiński badacz sztucznej inteligencji. Jego książka “Humanity’s Last Stand: The Challenge of Artificial Intelligence: A Spiritual-Scientific Response” (Ostatni bastion ludzkości: wyzwanie sztucznej inteligencji – odpowiedź duchowo-naukowa) cała poświęcona jest temu problemowi.
W książce tej autor udowania, posługując się wiedzą duchową i naukową, że technologia Wirtualnej Rzeczywistości jest zamiennikiem umiejętności aktywnej imaginacji człowieka. Gdy człowiek traci tę umiejętność, traci tym samym zdolność samodzielnego kreowania rzeczywistości. Co więcej, jak postuluje Perlas, traci też zdolność kochania, a dalej budowy społeczeństw opartych na zaufaniu.
Według nauki nauk, epistemologii (opisuje proces, w jaki sposób człowiek dochodzi do wiedzy) wszelka wiedza powstaje w wyniku dwóch umiejętności istoty ludzkiej:
• umiejętności obiektywnej obserwacji (wewnętrznej i zewnętrznej), w wyniku której powstają spostrzeżenia i zostają ustalone fakty (dane); wewnętrzne obserwacje to umiejętność czucia i myślenia, włączając pamięć i obrazy mentalne ;

• umiejętności wysnucia sensu z danych, ustanowienia odpowiednich relacji między danymi opartych na tym, co rzeczywiście ma miejsce w naturze i w wewnętrznym życiu ludzkiej istoty. To umiejętność Żywego Myślenia (za R. Steinerem)(nie jest to to samo, co myśl- Żywe Myślenie to proces, a myśl to produkt Żywego Myślenia)

Być może właśnie teraz jako cywilizacja jesteśmy pozbawiani Żywego Myślenia!
To się dzieje teraz. Ilu ludzi to zauważa?
Sztuczna Inteligencja i technologia zamienia teraz nasze dane i podstawia pod nie swoje „Wielkie Dane” (Big Data), a nasze myślenie zastępuje algorytmami.
Już nie człowiek dokonuje myślenia i poznawania, lecz AI swoimi superkomputerami i algorytmami – człowiek i jego cała cywilizacja ma się dostosować.
Nicanor Perlas pisze tak: ”Dlaczego ludzkość sięga po sztuczną inteligencję? Dzieje się tak, ponieważ umiejętność dostępu do wyższych rzeczywistości i mądrości poprzez kognitywną intuicję, imaginacji, inspiracji, duchowej intuicji, wyższych ewolucyjnych etapów ludzkiego poznania świadomego udziału w rzeczywistości wyschły w całej masie ludzkości, która teraz topi się w oceanie kultury materialistycznej, która ją pochłonęła.”
We współczesnym świecie coraz bardziej zanika duch społeczności, a powstałą po nim otchłań zapełnia sztuczny świat technologii, pewników, administracyjnych decyzji, powinności względem rządu, cieniactwa, infantylności dorosłych (tę znoszę szczególnie źle), powierzchowności, a od pewnego czasu także jakiejś szczególnej formy lelactwa i zdziecinnienia (która objawia się wyśmiewaniem ludzi inteligentnych, lub nawet szyderstwem z nich).
Myślę i czuję, że nadchodzi jednak inny świat – świat, który stworzą ludzie znudzeni nudą i płytkością dzisiejszej cywilizacji.
Wiem też, że młodzież pójdzie za tymi obudzonymi. My dorośli musimy stać się niesamowici, musimy być niesamowici, by młode pokolenie w ogóle chciało na nas spojrzeć i komunikować się z nami. Na razie spłycenie sposobu, w jaki dorośli na co dzień funkcjonują sprawiło, że bardziej niesamowity i fascynujący jest dla młodzieży sztuczny świat oferowany przez AI.
Młode pokolenie potrzebuje prawdziwych ludzi, a nie AI.

Źródła:
Nicanor Perlas, Humanity’s Last Stand, Temple Lodge 2018
Rudolf Steiner, Filozofia Wolności

źródło: https://ewodnik.pl/wiadomosci/nauka/dlaczego-obecna-cywilizacja-zwrocila-sie-w-strone-sztucznej-inteligencji-ai

Podziel się!