Marcin Bustowski – Pogonimy lekarzy działających na rzecz farmacji! – czyli Demokracja Bezpośrednia albo Śmierć Narodu; 2. Proces dr Huberta Czerniaka; 3. PAZ: Czy planowana jest zagłada Słowian? Jerzy Zięba ostro!; 4. Adolf Kudliński skazany na 6 miesięcy więzienia!

Pogonimy lekarzy działających na rzecz farmacji! Marcin Bustowski mówi między innymi o Demokracji Bezpośredniej, truciu Polaków, odpowiedzialności premiera i prezydenta oraz ministrów, a także o lekarzach Polakach-Słowianach i polskich rolnikach. https://www.youtube.com/watch?v=n0Nv_t011vI   2. Hubert Czerniak TV – Nigdy nie zabronią mi przywracać zdrowia! / Doktor wezwany przez Izbę Lekarską! https://www.youtube.com/watch?v=taAehw81A2g&t=172s   3. PAZ: Czy planowana … Czytaj dalej Marcin Bustowski – Pogonimy lekarzy działających na rzecz farmacji! – czyli Demokracja Bezpośrednia albo Śmierć Narodu; 2. Proces dr Huberta Czerniaka; 3. PAZ: Czy planowana jest zagłada Słowian? Jerzy Zięba ostro!; 4. Adolf Kudliński skazany na 6 miesięcy więzienia!