1.08 .2019 -Godzina W: Przypominamy – „Kościół Katolicki a Powstanie Warszawskie” oraz Kult Stalina w Cerkwi Prawosławnej. (Archiwum 2014)

1.08 .2019 -Godzina W: Przypominamy – „Kościół Katolicki a Powstanie Warszawskie” oraz Kult Stalina w Cerkwi Prawosławnej. (Archiwum 2014) Godzina W: Przypominamy – Kościół Katolicki a Powstanie Warszawskie PRAWDA I TYLKO PRAWDA prowadzi do Wielkiej Zmiany. Gazeta Polska Codziennie (29 VII 2014) przedstawiła taki oto tekst rocznicowy z okazji Powstania Warszawskiego: