BezChaosowania: Lechistan II (zbiór pism z lat 1633-1939)

BezChaosowania: Lechistan II (zbiór pism z lat 1633-1939) https://www.youtube.com/watch?v=lG19jLqO0r0   INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH ze strony, z której czerpałem fragmenty skanów: ,,Prawa do utworu: Domena Publiczna. Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę. Wykorzystując utwór należy pamiętać o poszanowaniu autorskich praw osobistych Twórcy. źródło: Biblioteka … Czytaj dalej BezChaosowania: Lechistan II (zbiór pism z lat 1633-1939)