Marian Nosal: W jakim celu powstał Uniwersytet Słowiański i Polski „Wiednica”?

W jakim celu powstał Uniwersytet Słowiański i  Polski „Wiednica”?   W jakim celu powstał Uniwersytet Słowiański i  Polski „Wiednica”?   W skrócie można powiedzieć, że powstał w  celu przywrócenia prawdziwej Historii Polski, naszej Słowiańskości i  Polskości. Władza autorytarna, czy totalitarna, zawsze nadużywa swoich kompetencji. W  takiej sytuacji znajdujemy się właśnie w  Polsce przez ostatnich 1000 lat, a  szczególnie przez ostatnich 200 lat. … Czytaj dalej Marian Nosal: W jakim celu powstał Uniwersytet Słowiański i Polski „Wiednica”?