Lniana Księga z Zagrzebia (najdłuższy tekst etruski z 250 roku p.n.e.)

Lniana Księga z Zagrzebia (najdłuższy tekst etruski z 250r p.n.e.) Wikipedia polskojęzyczna: Liber Linteus (znana też jako Liber Zagrabiensis, czyli Lniana księga lub Księga z Zagrzebia) – jedyna zachowana do naszych czasów księga napisana w języku etruskim, powstała około 250 roku p.n.e. Księga pierwotnie składała się z 12 kolumn tekstu, pisanych od prawej do lewej; … Czytaj dalej Lniana Księga z Zagrzebia (najdłuższy tekst etruski z 250 roku p.n.e.)