Leszek S. Pręcikowski: „Kalendarz Słowiański” – środowisko neopogańskich mistyków w Polsce w latach 1946-1947

Leszek S. Pręcikowski: Kalendarz Słowiański – środowisko neopogańskich mistyków w Polsce w latach 1946-1947 Parę rzeczy w tym starym tekście z roku 1998 można by sprostować. Na przykład to, że Władysław Kołodziej był księdzem. Ksiądz to urzędnik katolicki, najniższy w hierarchii pracownik Międzynarodowej Handlowej Korporacji Watykańskiej. Władysław Kołodziej był co najwyżej pastorem chrześcijańskim, chociaż w … Czytaj dalej Leszek S. Pręcikowski: „Kalendarz Słowiański” – środowisko neopogańskich mistyków w Polsce w latach 1946-1947