Rudaweb.pl – Słowianie uczyli Żydów pisać, kuć żelazo oraz budować domy i łodzie

Słowianie uczyli Żydów pisać, kuć żelazo oraz budować domy