Scientific Research an Academic Publisher kontra Polskie Lemingi Antysłowiańskie na usługach niemieckiej międzynarodowej banksterki!

Scientific Research an Academic Publisher kontra Polskie Lemingi Antysłowiańskie Bez komentarza. CB Nadesłał Stefan Smolnik   http://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=69428 AA> Vol.6 No.3, August 2016 2 Open   Access The Philistine Inscription 4.5 from Ashkelon (Israel) Download as PDF (Size:752KB)  HTML   XML  PP. 45-50 DOI: 10.4236/aa.2016.63006    570 Downloads   1 168 Views Author(s)    Leave a comment Giancarlo T. Tomezzoli1, Reinhardt S. Stein2 … Czytaj dalej Scientific Research an Academic Publisher kontra Polskie Lemingi Antysłowiańskie na usługach niemieckiej międzynarodowej banksterki!