Nowy paradygmat wiedzy – Wielka Zmiana – I Zlot Wrocław, marzec 2014 – NTV – II Zlot, Wrocław 18 październik 2015

Nowy paradygmat wiedzy – Wielka Zmiana – I Zlot Wrocław   https://vimeo.com/133530230