Czesław Białczyński – Zdrowa Świadomość korzeniem i filarem Wielkiej Zmiany w Polsce.