Krasz-Kres-Kupalia 2015 – Powołanie Kharpackiego Ośrodka Sztuki, Myśli i Obrzędowości Słowian w Soli

Powołanie Kharpackiego Ośrodka Sztuki, Myśli i Obrzędowości Słowian w Soli