Świątynia Światła Świata w polskich pracach naukowych: Joanna Zatorska – Motywy słowiańskie w twórczości artystów polskich dwudziestolecia międzywojennego.