"Księga Tura" i "Stworze i Zdusze" w polskich publikacjach naukowych: Tomasz Ciesielski – Leksje progowe mitologii słowiańskiej.