Wandal Winnicki z Ruchu Narodowego bezcześci religijne symbole polskich Rodzimowierców!